Ohjeita ammattilaiselle - bannerikuva

alt=

Murupolku

ohjeita ammattilaisille

Ohjeita ammattilaisille

Ohjeita ammattilaisille -sivuille on koottu  ohjeistuksia terveydenhuollon ammattilaisille. Ohjeet on ryhmitelty omiin valikoihin tälle sivulle palveluittain.

THL:n sivuilta löytyy tietoa yleisvaarallisista ja valvottavista tartuntataudeista sekä muista tartuntataudeista, joista osa edellyttää säännöllistä seurantaa väestölle aiheuttamansa tautitaakan tai epidemiavaaran vuoksi.

KYSin infektioyksikön kaikki ohjeet julkaistaan myös internetissä. Ohjeiden etsimisessä voit käyttää apuna hakutoimintoa.

Lue lisää endokrinologian ja ravitsemuksen sivuilta

Lastenpsykiatria

 

Lasten palliatiivinen työryhmä

Lasten palliatiivinen työryhmä suunnittelee ja koordinoi moniammatillisesti hoitoa alle 18 -vuotiaille potilaille, joilla on todettu elämää uhkaava tai lyhentävä sairaus ja/tai lyhentynyt elinajanodote.

Työryhmä voi pohtia potilaan hoitolinjaa ja mahdollisia rajoja sekä potilaan ja perheen tukitoimia yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Tarvittaessa potilaalle tehdään ennakoiva hoitosuunnitelma.  Työryhmään kuuluu lastentautien erikoislääkäri, lasten hematologi, lastenneurologi, palliatiivisen hoidon konsultti sekä sairaanhoitajia.

Lähetteet ja konsultaatiot ohjataan Lasten ja nuorten osasto 2407:lle. Kiireelliset konsultaatiot koordinoidaan osaston 2407 vastuuhoitajan kautta p. 044 717 6073

Lastenpsykiatrian e-palvelut

Lastenpsykiatria kehittää parhaillaan videokonsultaatiopalvelua Pohjois-Savon perusterveydenhuollon tueksi. Lisätietoa ja ajanvarausjärjestelmä löytyvät sairaanhoitopiirin extranetpalvelusta terveydenhuollon ammattilaisten työtilasta. Extranetpalvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Rekisteröidy extranetin käyttäjäksi

Aivojen stimulaatiohoito: Neurokeskuksessa annetaan aivojen stimulaatiohoitoa (DBS) muun muassa vaikea-asteisiin liikehäiriöihin (Parkinsonin tauti, vapina ja pakkoliikkeet). Lähete pyydetään osoittamaan KYS Neurokeskuksen liikehäiriöpoliklinikalle, neurologian poliklinikan ylilääkärille.

Lue lisää Neurokeskuksen hoitopalveluista

Äitiysneuvoloiden ja muiden terveydenhuollon yksiköiden hoitajat voivat ottaa yhteyttä Perinnöllisyyspoliklinikan eli kliinisen genetiikan yksikön sairaanhoitajaan. Lääkärit voivat konsultoida perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäriä.

Lue lisää