Tieto- ja laitehallinnon palvelukoordinaattori Inka nauttii innovatiivisesta työyhteisöstä

Tieto- ja laitehallinnon palvelukoordinaattori Inka nauttii innovatiivisesta työyhteisöstä

Olen aina nauttinut ihmisläheisestä työstä. Sairaanhoitajaksi hakeutumisen päätökseen vaikuttivat varma työllistyminen ja käytännönläheinen ammatti. Sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen ymmärrykseni terveydenhuollon moninaisista tehtävistä avartui ja päätin hakeutua jatko-opintojen pariin. Vastuun ottaminen ja toiminnan kehittäminen on minulle luonteenomaista, joten esihenkilöksi hakeutuminen tuntui mielekkäältä.

Työskentelin sijaisuudessa apulaisosastonhoitajana KYS syöpäkeskuksen poliklinikoilla. Sijaisuuden jälkeen pääsin keskitettyihin sihteeripalveluihin palveluesihenkilön sijaisuuteen. Palveluesihenkilön sijaisuuden päätyttyä tulin valituksi nykyiseen työhöni tietohallintoon. Nykyiseen työhöni päätin hakea, koska koin kiehtovana päästä työskentelemään osaksi terveydenhuollon toimintaa tukevia rakenteita. 


 

Ensimmäiseltä tutkinnoltani olen sairaanhoitaja. Opiskelen hoitotiedettä Itä-Suomen yliopistossa. Koulutukseni suuntautumisvaihtoehtona on hoitotyön johtaminen. Meneillään olevista opinnoista olen suorittanut terveystieteiden kandidaatin tutkinnon ja maisterivaiheen opinnoista valtaosa on suoritettuna. Sivuaineopintoina olen suorittanut kauppatieteiden laajan sivuainekokonaisuuden.

Aiempi työkokemus auttaa eteenpäin

Työskentelen tietohallinnossa palvelualuekoordinaattorina. Vastuualueelleni kuuluu hallinnolliset palvelut, joihin lukeutuu laaja kirjo toimintoja. Kopiokoneista ja infonäytöistä suuriin hallinnon järjestelmäkokonaisuuksiin.

Tietohallinnon palvelualuekoordinaattoreina muun muassa kartoitamme vastuualueidemme tietojärjestelmäkokonaisuuksien tilaa. Olemme osaltamme mukana järjestelmien kilpailutuksissa ja käyttöönottoprosesseissa.

Autamme yksiköitä tietojärjestelmiin liittyvien kehittämistarpeiden kartoittamisessa ja ratkaisuvaihtoehtojen hahmottamisessa. Olemme kehittämisprojekteissa yksiköiden tukena tietohallinnon näkökulmasta. Käymme vuoropuhelua tietojärjestelmien toimittajien ja yhteistyöyksiköiden kanssa sekä helpotamme tietohallinnon asiantuntijoiden palveluiden saatavuutta. Lisäksi osaltamme autamme tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvien seikkojen huomioimisessa.

Olen kokenut sairaanhoitajan ja esihenkilön työkokemukseni erittäin hyödylliseksi työssäni. Muun muassa kehittämistarpeiden ja muutosten vaikutusten ymmärtäminen on helpompaa, kun omaa perusymmärryksen terveydenhuollon toiminnasta. Terveydenhuollon ammattisanaston ymmärtämisestä on myös ollut apua.

Mahdollisuudet ovat monet

Tietohallinnossa vallitsee innovatiivinen, avoin ja huumorintajuinen ilmapiiri, jossa on helppo viihtyä. Kaikkeen ei tarvitse tietää vastauksia itse, vaan apua on aina tarjolla erityisosaajilta. Pidän siitä, että työssäni pääsen verkostoitumaan ja tekemään töitä eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Hallinnolliset palvelut läpileikkaavat koko organisaation, joten pääsen tapaamaan ihmisiä eri puolilta maakuntaa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja työn yllätyksellisyys sekä vaihtelevuus sopii luonteelleni hyvin.

Työajat ovat joustavat, joten opiskeluiden ja perhe-elämän yhdistäminen on sujuvaa. Työnantaja tukee kouluttautumista ja suhtautuminen opiskeluun on myönteistä.

Olen ollut Kysin ja sittemmin hyvinvointialueen palveluksessa vuodesta 2015 saakka. Suuri työnantaja pystyy tarjoamaan monenlaisia tehtäviä, joten olen kokenut hyvänä rakentaa urapolkuani tutussa organisaatiossa.

Harrastukset tukevat jaksamista

Perhe ja ystävät ovat minulle tärkeitä voimavaroja. Lisäksi liikunta ja lukeminen tukee työssä jaksamistani ja auttaa palautumaan. Tunnustaudun myös sarjojen ja elokuvien suurkuluttajaksi.

Savossa on turvallista ja rauhallista, mitä arvostan suuresti. Täällä on vielä paljon kaunista, koskematonta luontoa, jossa liikkua.

Syntyperäisenä savolaisena Pohjois-Savo on kotini. Savolainen huumori, murre ja elämisen tahdin rauhallisuus tekevät alueesta erityisen.