Mitä hyvinvointialueella tehdään - bannerikuva

alt=

Murupolku

Mitä hyvinvointialueella tehdään?

Mitä hyvinvointialueella tehdään


Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa yli 248 000 pohjoissavolaisen sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen palveluista. Työntekijöitä Pohjois-Savon hyvinvointialueella on yhteensä noin 12 800.

Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen kuuluva Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) tarjoaa erikoissairaanhoitoa myös maakunnan ulkopuolelta tuleville potilaille. KYS vastaa noin miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidosta Itä- ja Keski-Suomessa.

Pohjois-Savon hyvinvointialue muodostuu seuraavien 19 kunnan sote- ja pelastuspalveluista: Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto ja Vieremä.

Hyvinvointialue vastaa muun muassa seuraavista julkisista palveluista:

 • perusterveydenhuolto, esim. vastaanotot ja vuodeosastot terveysasemilla
 • erikoissairaanhoito Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
 • ensihoitopalvelut
 • palo- ja pelastustoimen palvelut
 • suun terveydenhuolto
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • äitiys- ja lastenneuvolat
 • työikäisten palvelut, kuten aikuissosiaalityö
 • perheiden sosiaalipalvelut
 • lastensuojelu
 • perheoikeudelliset palvelut
 • vammaispalvelut
 • ikääntyneiden asumispalvelut
 • kotihoito
 • kuntoutus
 • koulupsykologin ja kuraattorin palvelut
 • kouluterveydenhuolto

Uudistuksen tavoite

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteena on järjestää kaikille alueen asukkaille laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti. Tavoitteena on myös kaventaa väestön hyvinvointi- ja terveyseroja.  

Pohjois-Savossa, kuten kaikkialla Suomessa, väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueiden perustamisella vastataan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Palvelualueet

Palvelualueet

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminta jakautuu viiteen eri palvelualueeseen: pohjoiseen, koilliseen, keskiseen, läntiseen ja eteläiseen alueeseen. Alla olevaa karttaa klikkaamalla näet mihin palvelualueeseen eri kunnat kuuluvat.


​​​​​​​