KYS Syövänhoitokeskus

KYS Syövänhoitokeskus


KYS Syövänhoitokeskus on syövän hoitoon, tutkimukseen, koulutukseen ja opetukseen osallistuva organisaatio- ja yksikkörajat ylittävä verkosto-organisaatio, joka toimii osana Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS), Itä-Suomen yliopiston (UEF) sekä Itä-Suomen Biopankin moniammatillista työyhteisöä.

KYS Syövänhoitokeskus on keskeinen osa Itäistä Syöpäkeskusta (FICAN East), jonka tavoitteena on turvata syöpäpotilaille yhdenvertainen ja paras hoito asuinpaikasta riippumatta, sekä edistää alan tutkimusta ja hoitojen kehittymistä. Yhdessä Itäisen Syöpäkeskuksen kanssa vastaamme syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen sekä korkeatasoisen syöpätutkimuksen ja koulutuksen toteuttamisesta ja niiden kehittämisestä KYSin erityisvastuualueella.

KYS Syövänhoitokeskuksen verkkosivuille

FICAN East I Itäinen Syöpäkeskus