Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut - bannerikuva

Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Mielenterveys ja päihdepalvelut

Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut

Palveluun ohjaudutaan peruspalveluista tai erikoissairaanhoidosta (hoitajat, lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, kuraattorit), kun terveydenhuollon ammattilainen on arvioinut lapsen ja nuoren tilannetta ja perustason mielenterveyspalvelut on katsottu parhaiten soveltuvan lapsen ja nuoren tuen ja hoidon tarpeita vastaavaksi.

Palvelulla pyritään tuottamaan tarvittava hoito oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti, palvelut toteutetaan yhteistyössä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Perustason lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden työryhmät ovat moniammatillisia ja palveluita tuotetaan lähi- ja etäpalveluina. Palvelu on maksutonta.

Perhekeskuksen lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat perusterveydenhuollon palveluita. Lasten mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat tarkoitettu alle 13-vuotiaiden lasten hoitoon. Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat tarkoitettu 13-19-vuotiaille nuorille perheineen ja verkostoineen. Palveluissa hoidetaan lievästi ja keskivaikeasti oireilevia lapsia ja nuoria.

Työskentely sisältää yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan hoitosuhdetyötä, perhe- ja verkostotyötä, tutkimuksia sekä kuntoutusta. Lisäksi palveluissa on myös ryhmätoimintoja. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluissa työskentelee psykologian, hoitotyön, sosiaalityön ja lääketieteen osaajia. Työtä tehdään moniammatillisesti. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa eri verkostojen kanssa.

Toimi näin

Ota yhteyttä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon, sote-keskukseen, opiskeluhuoltoon, joista sinut tarvittaessa ohjataan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluihin.