Onnettomuuksien ehkäisy - bannerikuva

alt=""
 

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy

 

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.

Pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.

Pelastusviranomaiset valvovat rakennusten ja toiminnan turvallisuutta palotarkastuksilla ja muilla valvontamenetelmillä. Onnettomuuksien ehkäisyssä tehdään yhteistyötä alueen muiden viranomaisten sekä alueen yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Lue lisää pelastustoimi.fi:n verkkosivuilta.