Itäinen syöpäkeskus

Itäinen syöpäkeskus


Itäinen syöpäkeskus (FICAN East) on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (PSSHP), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP), Siun Soten, Sosterin, Essoten sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteistyöorganisaatio. Itäisen syöpäkeskuksen alueella toimii Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), joka on yksi Suomen viidestä erikoissairaanhoidosta vastaavasta yliopistollisesta keskussairaalasta.

Itäisen syöpäkeskuksen tavoitteena on turvata itäsuomalaisten syöpäpotilaiden laadukas, yhdenvertainen ja kustannusvaikuttava hoito nopeasti etenevässä syöpäalan murroksessa, jossa syöpäpotilaiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja syövän hoito muuttuu yksilöllisemmäksi.

Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on

  • turvata syöpäpotilaille yhdenvertainen hoito asuinpaikasta riippumatta
  • palvelujärjestelmän voimavarojen tarkoituksenmukainen koordinointi syövän hoidossa
  • koordinoida syöpätutkimusta KYSin erityisvastuualueella
  • edistää alan tutkimusta, hoitojen laatua ja kustannusvaikuttavuutta
  • hillitä lääkekustannusten kasvua

Itäinen syöpäkeskus on osa kansallista syöpäkeskusta (FICAN), jonka muodostavat Suomen viisi alueellista syöpäkeskusta. Kansallinen syöpäkeskus koordinoi syövän hoitoa, tutkimusta sekä koulutusta Suomessa. Tavoitteena kansallisella syöpäkeskuksella on kehittää syöpähoitoja ja taata kaikille asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaista ja parasta mahdollista hoitoa.

Lisätiedot, Itäinen syöpäkeskus