UNA-hanke, hankkeet ja projektit -Tietoa meistä

Pohjois-Savon UNA-hanke

Pohjois-Savossa valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen, eli perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon järjestelmäuudistusta valtakunnallisessa UNA-yhteistyössä KYSin tietohallinnon johdolla. Lue UNA infografiikasta tiivistetty kuvaus hankekokonaisuudesta.

Hankekokonaisuus pitää sisällään kolme ohjelmaa:

UNA Lomake

UNA Lomakepalvelu on sosiaali- ja terveysministeriön vaiheistusasetuksen mukainen valtakunnallinen toteutus, jolla vastataan vaatimukseen, että toimintayksikön tulee arkistoida yksilöidyt lomakkeet sähköisesti Kantaan ja sitä kautta edelleen välitettäväksi. UNA Lomakepalvelu näyttää asiakkaan Kanta-arkistoon tallennetut lomakkeet tietosuojasäädökset huomioiden.

Käyttäjä pystyy laatimaan, tallentamaan, allekirjoittamaan, arkistoimaan ja mitätöimään erikseen laadittuja lomakemuotoisia asiakirjoja sekä välittämään ne asiakkaan suostumuksella Kanta-välityspalvelun mahdollisuuksien rajoissa taholle, jonka käyttöön lomake tai tietosisältö on tarkoitettu.

UNA Ydin

UNA Ydin on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallinnan järjestelmäkokonaisuus, jonka tietojen yhteiskäytöllä ja avoimilla rajapinnoilla mahdollistetaan tietojen kokoaminen nykyisistä sote-järjestelmistä sekä uusien ratkaisujen joustava käyttöönotto. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä Kuopion kaupungin kanssa on toteuttamassa UNA Ytimen ensimmäisen vaiheen toiminnallista pilottia.

UNA Kaari

UNA Kaari -hankkeella tarkoitetaan kaikkien sote-tietojärjestelmäkilpailutukseen osallistuvien hankintayksiköiden yhteistä hanketta. Hanke toteuttaa tietojärjestelmäkokonaisuuden hankintaa, joka sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön asiakaspalvelussa tarvitsemat tietojärjestelmätoiminnallisuudet.

Pohjois-Savon noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää sekä erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmät halutaan uudistaa yhteiseksi järjestelmäksi. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että ammattilainen saa nykyistä paremmin kuvan asiakkaan kokonaistilanteesta, kuten lääkityksestä. Tämä sujuvoittaa hoitotyötä, parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.

Lue UNA Kaari-infografiikasta tiivistetysti, mistä Kaari -hankkessa on kyse. (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan)

Kevät 2022:
25.1. klo 8-9
22.2. klo 8-9
29.3. klo 8-9
26.4. klo 8-9
24.5. klo 8-9

Syksy 2022:
23.8. klo 8-9
27.9. klo 8-9
25.10. klo 8-9
22.11. klo 8-9
2012.. klo 8-9

Tästä linkistä pääset mukaan infoon TEAMSin kautta.

Tervetuloa!

Lue lisää

UNA Oy 

Yhteystiedot, UNA-hanke - Tietoa meistä

Yhteystiedot

hankepäällikkö
Sami Haapamäki
p. 044 717 6405
sami.haapamaki(a)pshyvinvointialue.fi

projektisuunnittelija 
Jaana Kejonen
p. 044 717 8398
jaana.kejonen(a)pshyvinvointialue.fi