Asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvät lomakkeet

Asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvät lomakkeet


Tältä sivulta löydät lomakkeet, joilla voit käyttää oikeuksiasi. Mahdollisuutesi käyttää oikeuksia perustuu lainsäädäntöön, joita ovat mm. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki, asiakastietolaki, potilaslaki, asiakaslaki ja sosiaalihuollon erityislait. Lomakkeista löydät ohjeita niiden täyttämiseen ja toimittamiseen liittyen.

Suomi.fi-viestit -palvelu

 

Voit asioida myös sähköisesti: 

Voit täyttää hakemuksen sähköisen asiointipalvelun kautta tai lähettää lomakkeen suojatun sähköpostin tai Suomi.fi-viestit -palvelun kautta Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon muun muassa seuraavia viestejä:

  • asiakkaiden muistutukset 
  • oikaisuvaatimukset
  • korvaushakemukset
  • lokitietopyynnöt ja selvityspyynnöt tietojen käsittelystä
  • potilasrekisteritietojen korjauspyynnöt
  • sosiaalihuollon asiakasrekisteritietojen korjauspyynnöt
  • pyynnöt vainajan tietojen luovuttamiseksi

Siirry asioimaan sähköisesti: 

Sähköinen asiointipalvelu

Suomi.fi-viestit -palveluun pääset tästä linkistä 

Katso tarkemmat tiedot suojatun sähköpostin lähettämisestä