Osastopalvelut

Osastopalvelut

Lyhytaikaisosastojen tehtävä on vastata potilaiden akuuttien sairauksien hoidosta ja niihin liittyvästä osastokuntoutuksesta.

Potilaita hoidetaan yksilöllisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Potilas ja mahdollisesti hänen läheisensä osallistuvat tähän mahdollisimman paljon.

Tavoitteena on, että akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät mahdollisimman pian kotiin joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen yhteystiedot löydät palvelun tiedoista.

Toimi näin

Potilaat tulevat vuodeosastolle lääkärin lähetteellä.

Joroinen

Vuodeosasto, Joroinen

Joroislaisten vuodeosastohoito järjestetään lähipalveluna ensisijaisesti Joroisten terveysaseman vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhythoitoa. Vuodeosastohoito perustuu lääketieteellisen hoidon tarpeeseen. Osasto toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona ja antaa hoitosuunnitelman mukaisia hoitopalveluja kotisairaala- ja avohoitoasiakkaille iltaisin, öisin, juhlapyhinä ja viikonloppuisin. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös ulkopaikka-kuntalaisia.

Tehtävämme on edistää ja ylläpitää hoidossa olevien terveyttä, kuntouttaa heitä selviytymään kotona mahdollisimman pitkään sekä tukea heitä hyväksymään oma terveydentilansa ja antaa heille tarvittaessa turvallisuutta tuottavaa saattohoitoa.

Kuopio

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-10

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-9 ja 10 tarjoavat sosiaalihuollon asumispalvelua.

Normaalit aukioloajat

Vierailuajat osastolla
 • Maanantaina - Sunnuntaina 11:00 - 19:00

Harjulan sairaala, osasto 1

Osasto on kuntoutuspainotteinen yleislääketieteen, sisätautien ja geriatristen potilaiden lyhytaikaisosasto.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Harjulan sairaala osasto 7, Lehtola-koti

Lehtola-koti on Kuopion kaupungin Harjulan sairaalassa oleva 15-paikkainen saattohoidon tukiyksikkö, osasto.

 • osastosihteeri, arkisin kello 7-15.30 (paikkatiedustelut, ennakkotiedot potilaista, sopiminen siirtoaikatauluista, läheteasiat) puh. +358 447186852
 • hoitajat (paportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut, tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti) puh. +358 447186837
 • hoitajat (raportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut, tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti) puh. +358 447186733
 • osastonhoitaja, arkisin kello 7-15.30 puh. +358 447186847
 • sosiaalityöntekijä, soittoaika arkisin kello 9-10 puh. +358 17183485
 • sairaalapappi (keskustelua potilaiden ja omaisten kanssa, hengellinen tuki, kirkolliset toimitukset) puh. +358 40484884

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Harjulan sairaala osasto 4

Harjulan sairaalan osastolle 4 on keskitetty neurologisten potilaiden hoito, kuntoutus ja tutkimus.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Karttulan osasto

Karttulan osastolla toteutetaan lyhytaikaista hoitoa sekä geriatrista hoitoa.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Juankosken osasto

Juankosken osastolla on akuuttihoitoa ja kuntoutusta.

 • osastosihteeri puh. +358 447183602
 • hoitajat, A-tiimi (yhteydenotot ja tiedustelut omaisen voinnista kello 12 jälkeen) puh. +358 44718608
 • hoitajat B-tiimi (yhteydenotto ja tiedustelut omaisen voinnista kello 12 jälkeen) puh. +358 447183609

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7
Vierailuaika osastolla vierailuaikana tai sopimuksen mukaan
 • Maanantaina - Sunnuntaina 12:00 - 18:00

Harjulan sairaala osasto 2

Harjulan sairaalan osasto 2 on akuutti sisätautiosasto, joka tuottaa sairaalapalveluja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville potilaille.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Harjulan sairaala osasto 5

Perusterveydenhuollon osasto.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Suonenjoki

Vuodeosasto Suonenjoki

Tarjoamme sairaalahoitoa äkillisesti sairastuneille ja kuntoutusta tarvitseville potilaille. Osastollemme tullaan lääkärin lähetteellä terveyskeskuspäivystyksestä, lääkärin vastaanotoilta tai erikoissairaanhoidosta.

Osastolla saa käyttää omaa matkapuhelinta. Vierailuaika on klo 8-20, muulloin sopimuksen mukaan.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Tuusniemi

Tuusniemen osasto

Perusterveydenhuollon osasto

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Kaavi

Vuodeosasto Kaavi

Voit ottaa yhteyttä, kun omainen tai läheinen on hoidossa.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Sunnuntaina 07:00 - 20:00

Rautavaara

Vuodeosasto Kaavi

Voit ottaa yhteyttä, kun omainen tai läheinen on hoidossa.

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Sunnuntaina 07:00 - 20:00

Leppävirta

Vuodeosasto Leppävirta

Omaisesi ja läheisesi ollessa hoidossa

Normaalit aukioloajat

Omaisten soitot
 • Maanantaina - Sunnuntaina 09:00 - 14:00, 15:00 - 20:00

Vesanto

Vuodeosasto Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Keitele

Vuodeosasto Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Pielavesi

Vuodeosasto Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Tervo

Vuodeosasto Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Iisalmi

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Infektio- ja eristyspotilaiden hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Vieremä

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Infektio- ja eristyspotilaiden hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Sonkajärvi

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Infektio- ja eristyspotilaiden hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Kiuruvesi

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Infektio- ja eristyspotilaiden hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Lapinlahti

Vuodeosasto, Lapinlahti

Lapinlahden vuodeosasto terveyskeskuksessa.

Siilinjärvi

Vuodeosaston yhteystiedot, Siilinjärvi

Puhelinasioinnilla voit ottaa yhteyttä vuodeosaston hoitajiin ja muihin työntekijöihin.

Varkaus

Akuuttiosasto, Varkaus

Akuuttiosaston yhteystiedot.

Lisätiedot

Akuuttiosasto toimii Hyvinvointikeskus Aallon kolmannessa kerroksessa. Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, kuten sisätauti- ja neurologisia potilaita, kirurgista jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, saattohoitopotilaita sekä tutkimus- ja kuntoutuspotilaita. Osasto toimii myös tukiosastona kotihoidon saattohoitopotilaille. Valvonnassa hoidetaan ympärivuorokautista tarkkailua ja hoitoa vaativia potilaita.

Suonenjoki

Suonenjoen terveysasema

Terveyskeskus tarjoaa terveydenhuollon palveluja.

Osoite

Sairaalapolku 6, 77600 SUONENJOKI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Sunnuntaina 08:00 - 18:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kuopio

Juankosken terveysasema

Juankosken terveysasemalla toimivat vastaanottopalvelut, ilta- ja viikonloppuvastaanottopalvelut, apuvälinepalvelut, vuodeosaston palvelut sekä suun terveydenhuolto.

Osoite

Terveystie 9, 73500 JUANKOSKI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Sunnuntaina 08:00 - 18:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Karttulan terveysasema

Karttulan terveysasemalla sijaitsevat mm. äitiys- ja lastenneuvola, vuodeosasto ja apuvälinepalvelut. Karttulan terveysaseman osastolla on 30 potilaspaikkaa.

Osoite

Hoitotie 20, 72100 KARTTULA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Torstaina 07:30 - 15:30
 • Perjantaina 07:30 - 12:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Harjulan sairaala, Kuopio

Harjulan sairaala sijaitsee Niuvantien varressa Savilahden rannalla, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Lehtolassa (rak. 1) toimii neljä lyhytaikaisosastoa, saattohoidon tukiyksikkö Lehtolakoti sekä poliklinikka. Kivelässä (rak. 3) on kolme hoivaosastoa. Sairaala-alueella on myös mm. kotisairaalan toimipiste, kuntoutus ja röntgen.

Osoite

Niuvantie 4, 70210 KUOPIO

Normaalit aukioloajat

Neuvonnan normaalit palveluajat
 • Maanantaina - Keskiviikkona 07:45 - 15:30
 • Torstaina 07:45 - 14:00
 • Perjantaina 07:45 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Tuusniemi

Tuusniemen terveyskeskus

Terveyskeskus ja osasto.

Osoite

Keskitie 31, 71200 TUUSNIEMI

Muut yhteystiedot

Kaavi

Kaavin terveysasema

Terveysasemalla on arkipäivisin lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajien vastaanotot, missä hoidetaan akuutin hoidon tarpeessa olevat ja normaalin vastaanottoon kuuluvat potilaat. Hoitajat pitävät omaa akuuttivastaanottoa ja hoidon tarpeen arviointia. Kaavin terveysaseman vuodeosasto hoitaa Koillis-Savon potilaita ympäri vuorokauden.

Osoite

Rantatie 2, 73600 KAAVI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Torstaina 08:00 - 16:00
 • Perjantaina 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Pielavesi

Pielaveden terveysasema

Lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot toimivat ajanvarauksella, jonka yhteydessä hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Lääkärin ja hoitajan vastaanotoille ilmoittaudutaan pääaulan ilmoittautumispisteessä 15 minuuttia ennen vastaanottoa.

Ajanvaraus hoitajan- ja lääkärin vastaanotoille tapahtuu omahoitajan kautta puhelinajan aikana. Ajanvarauksessa on käytössä Nispa- takaisinsoittojärjestelmä. Hoitajan ollessa varattuna Nispaan voi jättää viestin. Hoitaja soittaa takaisin saman päivän aikana. Kuuntele nauhoitettu tiedote loppuun.

Päivystys on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille. Päivystykseen on ohjeellinen ajanvaraus ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa sekä uudestaan ilmoittautumisvaiheessa.

Akuuttivastaanotto on Pielaveden terveysasemalla arkisin kello 8–16 .

Osoite

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantaina - Perjantaina 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Lapinlahti

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa sijaitsevat päivystys, röntgen, laboratorio, akuutti vuodeosasto, keskitetty välinehuolto, keskusvarasto, lääkekeskus, ravintokeskus, kiinteistö- ja laitehuolto, siivouspalvelut ja kotihoito.

Osoite

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Normaalit aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
 • Maanantaina - Perjantaina 08:00 - 18:00
 • Lauantaina 09:00 - 15:00
 • Sunnuntaina 09:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Siilinjärvi

Siilinjärven terveyskeskus

Siilinjärven terveyskeskuksesta on saatavissa seuraavat palvelut: akuuttivastaanotto, lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelu, hoitotarvikejakelu, sairaalapalvelu, apuvälinelainaus, laboratorio- ja röntgenpalvelut, mielenterveyspalvelut sekä suunterveydenhuollon palvelut.

Osoite

Kasurilantie 5, 71800 SIILINJÄRVI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Iisalmi

Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus), Iisalmi

Kampus Terveys -rakennuksessa (entinen Iisalmen terveyskeskus) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja sekä vuodeosastopalvelut.

Osoite

Meijerikatu 2, 74120 IISALMI

Normaalit aukioloajat

Pääovi on avoinna arkisin kello 7.30-20.00 ja viikonloppuisin 8.30-17. Neuvonta on avoinna arkisin kello 8-15. Auki 24/7

Muut yhteystiedot

Lisätiedot

Osastot 1, 2, ja 3 ovat Iisalmen terveyskeskus 2. kerroksessa. Dialyysiosasto on Iisalmen Veljeskoti, 2 krs.

Varkaus

Aalto Hyvinvointikeskus Varkaus

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat nyt saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. AALTO on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Koronanäytteet otetaan päivystyksen vieressä olevassa kontissa.

MUISTATHAN ASIOIDESSASI:

• Käytä maskia

• Muista käsi- ja yskimishygienia

• Turvavälien varmistamiseksi saavu vastaanotolle juuri ennen omaa aikaasi

Aalto hyvinvointikeskuksessa asiakkaita palvellaan neljässä kerroksessa.

PALVELUT:

1. KERROS

• Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, omahoitopiste, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli ja kokoustilat

Kahvila-ravintola

2. KERROS

• Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus

3. KERROS

• Akuuttiosasto, vierailuaika kello 11–19, fysioterapia ja ryhmätilat

4. KERROS

• Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)

• Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Psykiatrian osasto

• Hallinto

Osoite

Savontie 55, 78300 VARKAUS

Normaalit aukioloajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantaina - Perjantaina 06:30 - 20:00
 • Lauantaina 07:30 - 19:00
 • Sunnuntaina 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantaina - Sunnuntaina 11:00 - 19:00
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantaina - Perjantaina 07:00 - 18:00
 • Lauantaina 09:00 - 15:00
 • Sunnuntaina 09:00 - 15:00
Kahvila-ravintolassa on lounastarjoilu
 • Maanantaina - Perjantaina 10:30 - 13:00
 • Lauantaina 11:00 - 13:00
 • Sunnuntaina 11:00 - 13:00

Muut yhteystiedot

Lisätiedot

Palvelun aukioloajat
Vierailuaika osastolla
 • Maanantaina - Sunnuntaina 11:00 - 19:00
Valvonta kello 13-14 ja kello 18-19 Auki 24/7