Bannerikuva, osastopalvelut

alt=

Osastopalvelut

Osastopalvelut

Lyhytaikaisosastojen tehtävä on vastata potilaiden akuuttien sairauksien hoidosta ja niihin liittyvästä osastokuntoutuksesta.

Potilaita hoidetaan yksilöllisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Potilas ja mahdollisesti hänen läheisensä osallistuvat tähän mahdollisimman paljon.

Tavoitteena on, että akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät mahdollisimman pian kotiin joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen yhteystiedot löydät palvelun tiedoista.

Toimi näin

Potilaat tulevat vuodeosastolle lääkärin lähetteellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Lyhytaikaisosastoille potilaat tulevat erikoissairaanhoidosta, oman terveysaseman lääkärin vastaanotoilta sekä sovitusti suoraan kotoa akuutin tilanteen, kuntoutustarpeen tai tutkimuksiin valmistautumista varten.

Maksullisuuden tiedot

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin.

Iisalmi

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Osastolla hoidamme infektio- ja eristyspotilaita.

Voit vierailla osastolla klo 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Joroinen

Vuodeosasto, Joroinen

Joroisten vuodeosasto on suljettu 5.6.-27.8.2023.

Joroislaisten vuodeosastohoito järjestetään lähipalveluna ensisijaisesti Joroisten terveysaseman vuodeosastolla. Osastolla annetaan kuntouttavaa lyhythoitoa. Vuodeosastohoito perustuu lääketieteellisen hoidon tarpeeseen. Osasto toimii saattohoitopotilaiden tukiosastona ja antaa hoitosuunnitelman mukaisia hoitopalveluja kotisairaala- ja avohoitoasiakkaille iltaisin, öisin, juhlapyhinä ja viikonloppuisin. Tilanteen mukaan osastolla voidaan hoitaa myös ulkopaikka-kuntalaisia.

Tehtävämme on edistää ja ylläpitää hoidossa olevien terveyttä, kuntouttaa heitä selviytymään kotona mahdollisimman pitkään sekä tukea heitä hyväksymään oma terveydentilansa ja antaa heille tarvittaessa turvallisuutta tuottavaa saattohoitoa.

Poikkeusaukioloajat

05.06.2023 - 27.08.2023 Suljettu

Kaavi

Vuodeosasto Kaavi

Voit ottaa yhteyttä, kun omainen tai läheinen on hoidossa.

Keitele

Vuodeosasto, Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Kiuruvesi

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Osastolla hoidamme infektio- ja eristyspotilaita.

Voit vierailla osastolla klo 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Kuopio

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-10

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-9 ja 10 tarjoavat sosiaalihuollon asumispalvelua.

Normaalit aukioloajat

Vierailuajat osastolla
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00

Harjulan sairaala, osasto 1

Osasto on kuntoutuspainotteinen yleislääketieteen, sisätautien ja geriatristen potilaiden lyhytaikaisosasto.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Harjulan sairaala osasto 7, Lehtola-koti

Lehtola-koti on Kuopion kaupungin Harjulan sairaalassa oleva 15-paikkainen saattohoidon tukiyksikkö, osasto.

 • osastosihteeri, arkisin kello 7-15.30 (paikkatiedustelut, ennakkotiedot potilaista, sopiminen siirtoaikatauluista, läheteasiat) puh. +358 447186852
 • hoitajat (paportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut, tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti) puh. +358 447186837
 • hoitajat (raportit tulevista potilaista, potilaan voinnin tiedustelut, tukiosastopotilaiden yhteydenotot kotoa ympärivuorokautisesti) puh. +358 447186733
 • osastonhoitaja, arkisin kello 7-15.30 puh. +358 447186847
 • sosiaalityöntekijä, soittoaika arkisin kello 9-10 puh. +358 17183485
 • sairaalapappi (keskustelua potilaiden ja omaisten kanssa, hengellinen tuki, kirkolliset toimitukset) puh. +358 40484884

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Harjulan sairaala osasto 4

Harjulan sairaalan osastolle 4 on keskitetty neurologisten potilaiden hoito, kuntoutus ja tutkimus.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Karttulan osasto

Osaston toimintaa supistettu 3.7.-6.8.2023 ja osaston 30 paikasta käytössä on 16.

Karttulan osastolla toteutetaan lyhytaikaista hoitoa sekä geriatrista hoitoa.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Juankosken osasto

Juankosken osastolla on akuuttihoitoa ja kuntoutusta.

 • osastosihteeri puh. +358 447183602
 • hoitajat, A-tiimi (yhteydenotot ja tiedustelut omaisen voinnista kello 12 jälkeen) puh. +358 44718608
 • hoitajat B-tiimi (yhteydenotto ja tiedustelut omaisen voinnista kello 12 jälkeen) puh. +358 447183609

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7
Vierailuaika osastolla vierailuaikana tai sopimuksen mukaan
 • Maanantai - Sunnuntai 12:00 - 18:00

Harjulan sairaala osasto 2

Harjulan sairaalan osasto 2 on akuutti sisätautiosasto, joka tuottaa sairaalapalveluja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville potilaille.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Harjulan sairaala osasto 5

Perusterveydenhuollon osasto.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Lapinlahti

Vuodeosasto, Lapinlahti

Lapinlahden vuodeosasto terveyskeskuksessa.

Normaalit aukioloajat

Osastosihteeri
 • Maanantai - Torstai 07:00 - 15:00
 • Perjantai 07:00 - 13:00

Leppävirta

Vuodeosasto Leppävirta

Omaisesi ja läheisesi ollessa hoidossa

Normaalit aukioloajat

Omaisten soitot
 • Maanantai - Sunnuntai 09:00 - 14:00, 15:00 - 20:00

Pielavesi

Vuodeosasto, Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Rautavaara

Vuodeosasto Kaavi

Voit ottaa yhteyttä, kun omainen tai läheinen on hoidossa.

Siilinjärvi

Vuodeosasto, Siilinjärvi

Osasto on akuutti perusterveydenhuollon osasto, joka tuottaa sairaalapalveluja lyhytaikaista hoitoa tarvitseville potilaille.

Osaston vierailuaika on klo 12–19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta. Potilaan voinnin tiedustelut mielellään klo 12 jälkeen.

Voit ottaa yhteyttä vuodeosaston hoitajiin ja muihin työntekijöihin puhelimitse.

Normaalit aukioloajat

Osastonsihteeri/kanslia Auki 24/7
Tiimi 1, huoneet 1-12
 • Maanantai - Sunnuntai 09:00 - 21:00
Tiimi 2, huoneet 13-23
 • Maanantai - Sunnuntai 09:00 - 21:00

Sonkajärvi

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Osastolla hoidamme infektio- ja eristyspotilaita.

Voit vierailla osastolla klo 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Suonenjoki

Vuodeosasto Suonenjoki

Tarjoamme sairaalahoitoa äkillisesti sairastuneille ja kuntoutusta tarvitseville potilaille. Osastollemme tullaan lääkärin lähetteellä terveyskeskuspäivystyksestä, lääkärin vastaanotoilta tai erikoissairaanhoidosta.

Osastolla saa käyttää omaa matkapuhelinta. Vierailuaika on klo 8-20, muulloin sopimuksen mukaan.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Tervo

Vuodeosasto, Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Tuusniemi

Tuusniemen osasto

Tuusniemen vuodeosasto on suljettu 5.6.-27.8.2023.

Hoivapaikkaa jonottavat pyritään sijoittamaan tarkoituksenmukaisiin yksiköihin.

Perusterveydenhuollon osasto

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Poikkeusaukioloajat

Vuodeosasto on suljettu 5.6 alkaen Suljettu

Varkaus

Akuuttiosasto, Varkaus

Akuuttiosaston yhteystiedot.

Lisätiedot

Akuuttiosasto toimii Hyvinvointikeskus Aallon kolmannessa kerroksessa.

Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita, kuten sisätauti- ja neurologisia potilaita, kirurgista jatkohoitoa tarvitsevia potilaita, saattohoitopotilaita sekä tutkimus- ja kuntoutuspotilaita. Osasto toimii myös tukiosastona kotihoidon saattohoitopotilaille.

Valvonnassa hoidetaan ympärivuorokautista tarkkailua ja hoitoa vaativia potilaita.

Vesanto

Vuodeosasto, Pielavesi

Omaisen tai läheisen ollessa hoidossa, voit olla yhteydessä.

Normaalit aukioloajat

Auki 24/7

Vieremä

Osasto 1:n puhelinasiointi, Iisalmi

Sisätautipotilaan hoitoon liittyvät asiat.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Osasto 2:n puhelinasiointi, Iisalmi

Leikkauspotilaan jatkohoito ja kuntoutus. Infektiopotilaan (esimerkiksi haava) hoito.

Vierailuaika on kello 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voi tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Potilas- ja läheiskyselyt hoitohenkilökunnalta arkisin kello 11 alkaen. Arkipäivisin kello 8-11 puheluun vastaa sihteeri.

Osasto 3:n puhelinasiointi, Iisalmi

Osastolla hoidamme infektio- ja eristyspotilaita.

Voit vierailla osastolla klo 12-19. Hoitohenkilökunnan kanssa voit tarvittaessa sopia joustavammasta vierailuajasta.

Arkipäivisin soitot ohjautuvat kello 8-11 sihteerille. Hoitajille soittoaika arkipäivisin kello 11 eteenpäin.

Iisalmi

Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus), Iisalmi

Kampus Terveys -rakennuksessa (entinen Iisalmen terveyskeskus) on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja sekä vuodeosastopalvelut.

Osoite

Meijerikatu 2, 74120 IISALMI

Normaalit aukioloajat

Pääovi on avoinna arkisin kello 7.30-20.00 ja viikonloppuisin 8.30-17. Neuvonta on avoinna arkisin kello 8-15. Auki 24/7

Lisätiedot

Osastot 1, 2, ja 3 ovat Iisalmen terveyskeskus 2. kerroksessa. Dialyysiosasto on Iisalmen Veljeskoti, 2 krs.

Joroinen

Joroisten terveysasema

Joroisten terveysasema palvelee sinua perusterveydenhuollon asioissa.

Osoite

Sairaalatie 1, 79600 JOROINEN

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kaavi

Kaavin terveysasema

Terveysasemalla on arkipäivisin lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajien vastaanotot, missä hoidetaan akuutin hoidon tarpeessa olevat ja normaalin vastaanottoon kuuluvat potilaat. Hoitajat pitävät omaa akuuttivastaanottoa ja hoidon tarpeen arviointia. Kaavin terveysaseman vuodeosasto hoitaa Koillis-Savon potilaita ympäri vuorokauden.

Osoite

Rantatie 2, 73600 KAAVI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kuopio

Juankosken terveysasema

Juankosken terveysasemalla toimivat vastaanottopalvelut, viikonloppuvastaanottopalvelut, apuvälinepalvelut, vuodeosaston palvelut sekä suun terveydenhuolto.

Osoite

Terveystie 9, 73500 JUANKOSKI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 08:00 - 16:00
 • Perjantai 08:00 - 15:00
 • Lauantai 08:00 - 16:00
 • Sunnuntai 08:00 - 16:00

Karttulan terveysasema

Karttulan terveysasemalla sijaitsevat mm. äitiys- ja lastenneuvola, vuodeosasto ja apuvälinepalvelut. Karttulan terveysaseman osastolla on 30 potilaspaikkaa.

Osoite

Hoitotie 20, 72100 KARTTULA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Torstai 07:30 - 15:30
 • Perjantai 07:30 - 12:00

Harjulan sairaala, Kuopio

Harjulan sairaala sijaitsee Niuvantien varressa Savilahden rannalla, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Lehtolassa (rak. 1) toimii neljä lyhytaikaisosastoa, saattohoidon tukiyksikkö Lehtolakoti sekä poliklinikka. Kivelässä (rakennus 3) on kolme hoivaosastoa. Sairaala-alueella on myös mm. kotisairaalan toimipiste, kuntoutus ja röntgen.

Osoite

Niuvantie 4, 70210 KUOPIO

Normaalit aukioloajat

Harjulan poliklinikan normaalit aukioloajat:
 • Maanantai - Keskiviikko 07:45 - 15:00
 • Torstai 07:45 - 14:00
 • Perjantai 07:45 - 14:00

Lapinlahti

Lapinlahden terveyskeskus

Lapinlahden terveyskeskuksessa sijaitsevat päivystys, röntgen, laboratorio, akuutti vuodeosasto, mielenterveysneuvola, keskitetty välinehuolto, keskusvarasto, lääkekeskus, ravintokeskus, kiinteistö- ja laitehuolto, siivouspalvelut ja kotihoito.

Osoite

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Normaalit aukioloajat

Työyksiköiden aukioloajat löytyvät palvelukuvauksista. Akuuttivastaanotto ja päivystys avoinna:
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 18:00
 • Lauantai 09:00 - 15:00
 • Sunnuntai 09:00 - 15:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Leppävirta

Leppävirran terveysasema

Leppävirran palveluyksikkö vastaa Leppävirran kunnan terveyspalveluista.

Toiminnot on jaettu lähi-, seudullisiin ja alueellisiin palveluihin.

- Lähipalveluja ovat muun muassa lastenneuvola, suun terveydenhuolto ja arkipäivien lääkäripäivystys

- Seudullisiin palveluihin kuuluvat esimerkiksi ilta- ja viikonloppuvastaanotto, röntgentutkimukset

- Alueellinen palvelu on muun muassa viikonloppu- ja arkipyhien hammaslääkäripäivystys

Osoite

Savonkatu 17, 79100 LEPPÄVIRTA

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 18:00
Neuvonnan numero (017 171307) vastaa maanantaista torstaihin kello 7.45-15, perjantaisin kello 7.45-14 (Neuvonta on suljettu kello 11.15-11.45) Auki 24/7

Muut yhteystiedot

Puhelin

Pielavesi

Pielaveden terveysasema

Lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotot toimivat ajanvarauksella, jonka yhteydessä hoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Lääkärin ja hoitajan vastaanotoille ilmoittaudutaan pääaulan ilmoittautumispisteessä 15 minuuttia ennen vastaanottoa.

Ajanvaraus hoitajan- ja lääkärin vastaanotoille tapahtuu omahoitajan kautta puhelinajan aikana. Ajanvarauksessa on käytössä Nispa- takaisinsoittojärjestelmä. Hoitaja soittaa takaisin saman päivän aikana. Kuuntele nauhoitettu tiedote loppuun.

Akuuttivastaanotto on tarkoitettu äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille, kiireellistä hoitoa tarvitseville potilaille. Akuuttivastaanotolle on ohjeellinen ajanvaraus ja hoidon kiireellisyys arvioidaan puhelimessa sekä uudestaan ilmoittautumisvaiheessa.

Akuuttivastaanotto on Pielaveden terveysasemalla maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8-15 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 8-16.

Lyhytaikaisten potilaiden vuodeosastopalveluja tuotetaan Pielaveden, Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien asukkaille. Osaston vierailuaikoja ei ole rajattu.

Osoite

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 16:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Siilinjärvi

Siilinjärven terveyskeskus

Siilinjärven terveyskeskuksesta on saatavissa seuraavat palvelut: akuuttivastaanotto, lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelu, hoitotarvikejakelu, sairaalapalvelu, vuodeosasto, apuvälinelainaus, laboratorio- ja röntgenpalvelut, mielenterveyspalvelut sekä suunterveydenhuollon palvelut.

Vastaanottopalveluiden asiointipisteeseen voit tulla ilman ajanvarausta kiireettömille asioille.

Siilinjärven korona- ja influenssarokotuspiste sekä korona- ja influenssarokotusten puhelinajanvaraus on toistaiseksi suljettu 5.6.2023 alkaen.

Osoite

Kasurilantie 5, 71800 SIILINJÄRVI

Normaalit aukioloajat

Vastaanottopalveluiden asiointipiste
 • Maanantai - Torstai 08:00 - 14:30
 • Perjantai 08:00 - 13:30

Suonenjoki

Suonenjoen terveysasema

Terveyskeskus tarjoaa terveydenhuollon palveluja.

Osoite

Sairaalapolku 6, 77600 SUONENJOKI

Normaalit aukioloajat

 • Maanantai - Sunnuntai 08:00 - 18:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Tuusniemi

Tuusniemen osasto

Vuodeosastolla hoidetaan lyhytaikaista sairaalahoitoa ja kuntoutushoitoa tarvitsevia potilaita sekä pitkäaikaishoidossa olevia potilaita.

Osaston vierailuajat ovat klo 13-19.

Osoite

Keskitie 31, 71200 TUUSNIEMI

Varkaus

Aalto Hyvinvointikeskus, Varkaus

Aalto hyvinvointikeskus palvelee asiakkaita, jotka asuvat eteläisen alueen kunnissa Joroinen, Leppävirta, Varkaus.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saatavilla sujuvasti yhdestä paikasta. AALTO on savuton ja esteetön hyvinvointikeskus. Tiloissa on pääopasteet pistekirjoituksella ja talossa on induktiosilmukoita.

Koronanäytteet otetaan päivystyksen vieressä olevassa kontissa.

Muistathan asioidessasi:

• Käytä maskia

• Muista käsi- ja yskimishygienia

• Turvavälien varmistamiseksi saavu vastaanotolle juuri ennen omaa aikaasi.

Aalto hyvinvointikeskuksessa asiakkaita palvellaan neljässä kerroksessa.

Palvelut

1. kerros

• Aulapalvelu ja itseilmoittautumispiste, asiakas- ja palveluohjaus, omahoitopiste, kuvantamisen palvelut (röntgen), laboratoriopalvelut, päivystys, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, Järviseudun työterveys, kappeli ja kokoustilat.

* Kahvila-ravintola

2. kerros

• Perusterveydenhuollon vastaanotot, suunterveydenhuollon vastaanotot, erikoislääkäripoliklinikat, dialyysi, välinehuolto, toimenpidekeskus.

3. kerros

• Akuuttiosasto, vierailuaika kello 11–19, fysioterapia ja ryhmätilat.

4. kerros

• Lapsiperheiden palvelut: neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, perheneuvonta, erikoislääkäripoliklinikat (lastentautien-, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka)

• Sosiaalityön palvelut: aikuissosiaalityö, lapsiperheiden sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut

• Psykiatrian osasto

• Hallinto

Osoite

Savontie 55, 78300 VARKAUS

Normaalit aukioloajat

Pääoven aukioloajat:
 • Maanantai - Perjantai 06:30 - 20:00
 • Lauantai 07:30 - 19:00
 • Sunnuntai 08:00 - 19:00
Akuuttiosaston vierailuaika
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00
Kahvila-ravintola on avoinna
 • Maanantai - Perjantai 07:00 - 18:00
 • Lauantai 09:00 - 15:00
 • Sunnuntai 09:00 - 15:00
Kahvila-ravintolassa on lounastarjoilu
 • Maanantai - Perjantai 10:30 - 13:00
 • Lauantai 11:00 - 13:00
 • Sunnuntai 11:00 - 13:00