Korona

Pohjois-Savon hyvinvointialueella noudatetaan THL:n linjaa koronarokotussuosituksista


Covid-19 on THL:n tuoreen linjauksen mukaan yksi virus muiden joukossa, ja töihin, kouluun, varhaiskasvatukseen voi mennä kun on työkuntoinen. Jos sairastut, pysy kuitenkin kotona, kunnes oireet ovat selvästi vähentyneet ja kuume on poissa. Yleensä tähän menee 3-5 päivää. 
 
Enää ei kehoteta olemaan pois töistä omaehtoisesti koronan takia viittä vuorokautta. Tervehtyneet saavat siis palata töihin aiemmin. Sama koskee lapsia, he voivat palata varhaiskasvatukseen tai kouluun kun jaksavat mennä. Sairauslomakäytännöt ovat lasten ja aikuisten osalta oireenmukaiset.

Väliaikaisen sairasvakuutuslain muutos päättyi 31.12.2022  ja tartuntatautipäivärahatodistuksia ei enää koronainfektion perusteella kirjoiteta. 

THL:n ohjeistus hengitystieinfektioiden ehkäisystä:  https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/hengitystieinfektioiden-ehkaisy (tiedote thl.fi)

Rokotteet

THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Pohjois-Savon hyvinvointialueen kuntien rokotuksista vastaavien viranomaisten yhteinen näkemys on, että THL:n kansallista koronarokotussuositusta tullaan noudattamaan.

Suositus perustuu erittäin laajaan lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon rokotusten vaikutuksista sekä yksilöiden että koko väestön tasolla: THL:n kansallisilla koronarokotussuosituksilla on vankka perusta – lue kooste suositusten taustatekijöistä  (tiedote thl.fi).

THL:n suosituksen mukaisiin ryhmiin kuuluvilla on suurin vakavan koronataudin riski. Suosituksen piiriin eivät kuulu alle 65-vuotiaat terveet aikuiset, joilla vaikean taudin riski on pieni ja suoja sitä vastaan on edelleen hyvä.

Kuten THL:n tiedotteessa todetaan, omikronmuunnosten aiheuttamia tartuntoja on koko Suomessa paljon. Kiertävän viruksen ominaisuudet ja väestön immuniteetti vaikuttavat siten, että tällä hetkellä vakavan koronataudin riski on hyvin pieni alle 65-vuotiailla terveillä aikuisilla. Iäkkäiden ja riskiryhmiin kuuluvien kannattaa edelleen huolehtia rokotuksistaan.

THL:n taulukko koronarokoteannoksista  (thl.fi)

Tällä hetkellä THL suosittelee syystalvella 2023 uutta koronan tehosterokotusta:

Tehosteannos voidaan poikkeuksellisesti antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille erityisistä syistä. Näitä syitä voi olla esimerkiksi terveyteen, sairaudenhoitoon tai työkomennukseen liittyen.