Hoitoonpääsy

Hoitoon pääsy ja hoitotakuu, jonotiedot


Hoitotakuulla tarkoitetaan terveydenhuoltolaissa määriteltyä aikaa, jonka kuluessa potilaan on päästävä kiireettömään hoitoon tai kiireettömään tutkimukseen.

Kiireettömään hoitoon pääsyn eli hoitotakuun enimmäismääräajoista säädetään terveydenhuoltolaissa.

Kiireelliseen hoitoon asiakkaan on päästävä nopeasti sen mukaan kuin hänen sairautensa tai vammansa edellyttää asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Perusterveydenhuolto

Asiakkaan pitää saada yhteys terveyskeskukseen välittömästi arkisin terveyskeskuksen aukioloaikoina.

Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava hoidon tarve viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta.
 
Asiakkaan hoito on järjestettävä kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmessa kuukaudessa kun hoidon tarve on arvioitu. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella asiakkaan terveydentilan vaarantumatta.

Erikoissairaanhoito

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä. Hoidontarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan.

Hoidontarve arvioidaan joko lähetteen perusteella tai lisätutkimuksissa. Arvioinnissa mahdollisesti tarvittavat lisätutkimukset tai erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta.

Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee erikoissairaanhoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Hoito on aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidontarve on todettu.

Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen tai nuoren tilanne on arvioitava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Erikoissairaanhoidon jonotiedustelujen osalta yhteystiedot löytyvät kunkin palvelun kohdalta: erikoissairaanhoidon palvelut

Hoitotakuun valvominen, jonotiedot

Hyvinvointialueen on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein verkkosivuilla tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää terveydenhuollon tietoa hoitoon pääsystä.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Muutoksia hoitotakuun lainsäädäntöön

Perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn enimmäisaikoja tiukennetaan portaittain.

  • 1.9.2023 alkaen hoitotakuu on perusterveydenhuollossa 14 vuorokautta ja suun terveydenhuollossa neljä kuukautta.
  • 1.11.2024 alkaen hoitotakuu perusterveydenhuollossa on seitsemän vuorokautta ja suun terveydenhuollossa kolme kuukautta.