Medialle - banneri

Alt=

Medialle

Medialle

Pohjois-Savon hyvinvointialueen viestintä ja markkinointi uutisoi ja tuottaa tietoa hyvinvointialueen toiminnasta, palveluista ja päätöksistä.

Toimimme myös linkkinä median ja hyvinvointialueen välillä. Tavoitat meidät osoitteella viestinta@pshyvinvointialue.fi.

Ohjeita medialle kuvaamisesta ja äänittämisestä hyvinvointialueella

Kuvaaminen ja äänittäminen on sallittua julkisilla alueilla. Julkisia ovat alueet, joihin yleisöllä on vapaa pääsy, kuten

  • hyvinvointialueen toimintayksiköiden piha-alueet,
  • sisääntuloaulat,
  • yleisölle avoimet kahvilat ja
  • asiakkaiden käytössä olevat käytävät.

Kuvaaminen ja äänittäminen ei kuitenkaan saa häiritä palvelutoimintaa, hoitoa tai hyvinvointialueen muuta toimintaa. Julkisilla alueilla kuvaamisesta ja äänittämisestä median on hyvä sopia etukäteen hyvinvointialueen viestinnän kanssa.

Muilla kuin julkisilla alueilla tapahtuvasta kuvaamisesta ja äänittämisestä tulee aina sopia hyvinvointialueen viestinnän kanssa ennakkoon. Luvan kuvaamiseen ja äänittämiseen antaa tiloista vastaava henkilö.

Jos kuvissa tai videotallenteissa näkyy henkilökuntaa, potilaita tai asiakkaita, tulee heiltä pyytää kuvauslupa. Lupa on hyvä pyytää kirjallisena ja kertoa, missä kuva julkaistaan.

Kuvissa tai videokuvassa ei saa näkyä salassa pidettäviä tietoja tai tietoja turvajärjestelyistä. Kuviin liittyvissä kysymyksissä lisätietoja saa tarvittaessa viestinnästä.

Jos kuvaaminen tai äänittäminen koskee hyvinvointialueen työntekijän haastattelua, voi haastattelutilanteesta ja paikasta sopia haastateltavan kanssa suoraan. Haastattelu- ja kuvaustilanteessa tulee ottaa huomioon, että tilanne ei saa häiritä hyvinvointialueen palvelua, hoitoa tai muuta toimintaa. Tausta pitää valita siten, että taustalla ei ole näkyvissä mitään arkaluontoisia tietoja, kuten avoinna olevaa sähköpostia tai työvuorotaulukoita.

Kuvat, logot ja materiaalit

Mediapankin kuvia voi käyttää ainoastaan Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen liittyvissä asiayhteyksissä. Markkinointitarkoituksiin kuvia ei saa käyttää ilman lupaa. Tarvittaessa kuvan käytöstä voi keskustella viestintäyksikön kanssa.

Mediapankin materiaalia käytettäessä on mainittava lähde (Pohjois-Savon hyvinvointialue/Kuvaajan nimi). Mahdolliset tarkemmat ohjeet yksittäisen kuvan käytöstä kerrotaan mediapankissa kuvan tiedoissa.

Hyvinvointialueen logot ovat mediapankissa.
Siirry mediapankkiin.

Muu materiaali verkkosivulla materiaalipankki.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat.

Sosiaalinen media

Seuraa kuulumisiamme sosiaalisessa mediassa

Yhteystiedot, Medialle

Yhteystiedot

viestinta@pshyvinvointialue.fi 

Viestintä- ja markkinointijohtaja
Tuija Bercovici
p. 044 461 0777
tuija.bercovici@pshyvinvointialue.fi 

Viestintäpäällikkö
Suvi Huttunen
p. 044 717 9630
suvi.huttunen1@pshyvinvointialue.fi 

Johtoryhmän yhteystiedot

Puhelinluettelo