Asiakaspalaute, bannerikuva

Asiakaspalaute

Asiakaspalaute

Anna palautetta

Haluamme kuulla kokemuksesi Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Palautteesi perusteella saamme tärkeää tietoa siitä, miten onnistumme ja missä asioissa meillä on parantamisen varaa.

  • Asiakaspalautekyselyllä voit antaa palautetta yksikköön, jossa olet asioinut.
  • Avoimella palautteella voit jättää palautteen, kehittämisehdotuksen tai kiitoksen hyvinvointialueen toiminnasta, palveluista, yhteistyöstä tai muusta aiheesta.

Palaute käsitellään anonyymisti.

Löydät sivulta myös tietoa vaaratapahtumailmoituksen, muistutuksen, kantelun ja tietosuoja-/tietoturvailmoituksen tekemisestä.

Muista tietoturva!

Palveluja tai hoitoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja henkilötunnuksia ei saa tietoturvasyistä lähettää palautelomakkeella tai sähköpostitse.

Asiakas- ja potilastietoja, ajanvarauksia ja käyntiajan peruutuksia ei myöskään käsitellä sähköpostitse tai palautelomakkeen kautta. Kun sinulla on palveluihin ja hoitoon liittyviä yksityiskohtaisia tiedusteluja, osoita ne suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse.

Asiakaspalautekysely hyvinvointialueen palveluista

Voit antaa palautetta saamastasi palvelusta ja hoidosta yksikköön, jossa olet asioinut. Kirjoita hakukenttään yksikköä tai palvelua kuvaava nimi tai valitse se valikosta.

Ethän kirjaa palautelomakkeelle yhteystietojasi, henkilötunnustasi tai muuta arkaluonteista tietoa tietosuojan varmistamiseksi.

Anna palautetta yksikköön, jossa olet asioinut.

Avoin palautelomake

Avoimeen palautelaatikkoon voit jättää kiitoksen, moitteen tai kehittämisehdotuksen hyvinvointialueen toiminnasta, palveluista, yhteistyöstä tai muusta aiheesta.

Ethän kirjaa palautelomakkeelle yhteystietojasi, henkilötunnustasi tai muuta arkaluonteista tietoa tietosuojan varmistamiseksi.

Anna avointa palautetta.

Potilaan vaaratilanneilmoitus

Aina hoito ei suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa.
Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut. Potilas ja/tai hänen läheisensä, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisesti.

Tee vaaratilanneilmoitus.

Muistutus, kantelu

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Lähetä muistutus hyvinvointialueen kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon.

Asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyvät lomakkeet.

Tietosuoja-/tietoturvailmoitus

Tietosuoja-/tietoturvailmoitusta voit käyttää tilanteissa, joissa arvioit, että oma tai läheisesi tietosuoja on ollut puutteellinen, uhattuna tai sitä on rikottu, tai arvioit tietoturvan olleen riittämätön. Voit myös toimittaa tietosuojaa tai tietoturvaa koskevan muun palautteen tai kehitysidean. Ilmoitusten perusteella ryhdytään tarvittaessa lainsäädännön edellyttämiin jatkotoimiin.

Älä kirjoita henkilötietoja lomakkeelle. Jos haluat, että sinuun ollaan yhteydessä, voit jättää yhteystietosi.

Tietosuoja-/tietoturvailmoitus