Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 5.12.2023 Uutinen

  Pohjoissavolaisten perheiden avuksi uusi Omaperhe-verkkopalvelu

  Pohjois-Savon hyvinvointialueella on otettu käyttöön Omaperhe-verkkopalvelu, joka kokoaa perheille tarkoitetun tiedon, tuen ja palvelut yhteen osoitteeseen. Uusi palvelu edistää perheiden hyvinvointia ja ohjaa oikeiden palveluiden pariin.

  Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, josta löytyy kattavasti sisältöjä esimerkiksi raskauteen ja synnytykseen, vauvavuoteen, lapsuuteen ja nuoruuteen sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen.

  – Kun perheelle tulee tarve löytää tietoa ja neuvoja, ei niitä tarvitse enää etsiä useasta eri paikasta. Omaperhe-verkkopalvelusta löytyy nyt keskitetysti luotettavaa tietoa ja apua moniin perheiden asioihin, kertoo projektikoordinaattori Merja Jumpponen

  Omaperhe tekee palvelut helpommin löydettäviksi. Pohjoissavolaiset perheet löytävät Omaperheestä oman alueensa palvelut. 

  – Omaperhe-verkkopalvelussa on asukkaille tietoa lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluista alueellamme. Lisäksi sieltä löytyy tietoa perhekeskusverkoston palveluista, joihin kuuluvat kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja Kelan palvelut. Omaperhe tulee nykyisten palvelujemme rinnalle lisäavuksi perheille, joten palvelut täydentävät toisiaan, perhekeskuspalvelujen palveluyksikköjohtaja Hanna-Mari Tanninen toteaa.

  Nykyään perheet hakevat paljon tietoa verkosta. Onkin tärkeää, että verkosta löytyy myös luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Omaperhe.fi-palvelua käyttävä voi luottaa siihen, että palvelun sisältö on ajantasaista ja ammattilaisten tuottamaa.

  – Toivomme, että Omaperhe auttaa perheitä monenlaisissa tilanteissa, joissa apua ja neuvoja pitää löytää oikealla hetkellä. Omaperhe on pitkään odotettu palvelu. Enää tietoa ja palveluita ei tarvitse etsiä eri sivustoilta, vaan nyt kaikki tarpeellinen tieto on koottu yhdelle ja samalle sivustolle, projektikoordinaattori Merja Jumpponen lisää.

  Taustalla sähköisen perhekeskuksen kehitystyö

  Omaperhe.fi on perhekeskustoiminnan sähköinen kanava. Sähköisen perhekeskuksen kehittämisen taustalla on valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli. DigiFinland Oy koordinoi Sähköisen perhekeskuksen kehitystyötä. DigiFinland Oy on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. 

 2. 4.12.2023 Uutinen

  Aluehallitus aloitti ensi vuoden talousarvion käsittelyn

  Aluehallitus aloitti kokouksessaan maanantaina 4.12.2023 vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024−2026 taloussuunnitelman käsittelyn. Talouden käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 21.12.2023, jolloin aluehallitus antaa esityksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta aluevaltuustolle. Aluevaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta vuoden viimeisessä kokouksessaan 29.12.2023.

  Talousarviossa vuodelle 2024 esitetään toiminnan sopeuttamistarpeita sekä palvelutoiminnan uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä. Tarkoituksena on hakea pysyvää muutosta sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kustannusrakenteeseen. Sopeuttamistavoitteista huolimatta vuoden 2024 alijäämäksi ennakoidaan 35,6 miljoonaa euroa.

  Vuoden 2024 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat noin 261 miljoonaa euroa. Suurimpana tulolähteenä on valtion rahoitus 1,2 miljardia euroa. Toimintakulut ovat noin 1,45 miljardia euroa, josta henkilöstökulut ovat 714 miljoonaa euroa ja palveluiden ostot 484 miljoonaa euroa.

  Tutustu vuoden 2024 talousarvioaineistoon.

  Vuoden 2023 talouden toteumaennuste

  Aluehallitus kuuli katsauksen kuluvan vuoden taloudesta. Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 82,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 toimintatuottojen ennustetaan olevan reilut 250 miljoonaa euroa, mikä jää alle budjetoidun (260 973 000 €). Toimintakulujen määräksi ennustetaan noin 1,47 miljardia euroa, jossa ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden on noin 114 miljoonaa euroa. Budjetin ylityksiä ennakoidaan henkilöstökuluihin 30,8 miljoonaa euroa, palveluiden ostoihin 68,3 miljoonaa euroa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin 3,3 miljoonaa euroa. Avustuksiin on tulossa ylitystä 6,5 miljoonaa euroa.

  Tutustu vuoden 2023 toteumaennusteeseen.

  Hyvinvointialueen osallisuusohjelma

  Aluehallitus hyväksyi osallisuusohjelman ja päätti lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi aluevaltuustolle. Osallisuusohjelmalla edistetään asukkaiden ja henkilöstön osallisuutta päätöksenteossa ja palvelujen kehittämisessä. Osallisuusohjelmassa asetetaan hyvinvointialueelle osallistumisen ja osallisuuden edistämisen tavoitteita ja kehittämistoimenpiteet. Toimenpiteitä on yhteensä 18.

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuuslupaus on: ”Yhdenvertaisina yhdessä tehden”. Arvoina ovat vuorovaikutteisuus, rohkeus, avoimuus ja luottamus. Osallisuusohjelman tavoitteet asettuvat toimintalinjoiksi:

  • osallistumisen kanavat ja työvälineet
  • työntekijöiden osallisuuden edistäminen
  • osallisuustiedon hyödyntäminen ja vaikuttavuus
  • yhteisöjen toiminta hyvinvointialueella. 

  Tutustu osallisuusohjelmaan tarkemmin

  Koko kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen tarkastuksen jälkeen. 

 3. 4.12.2023 Tutkimus

  Tule mukaan KYS syövänhoitokeskuksen asiakasraatiin

  Nyt sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään Kuopion yliopistollisen sairaalan syövän hoitoa asiakkaan näkökulmasta. KYS syövänhoitokeskuksen asiakasraati aloittaa uuden toimintakautensa yhteistyössä Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa keväällä 2024. Asiakasraati on osallistava keskustelu- ja kehittämistyöryhmä, jonka jäsenenä sinun on mahdollista päästä aidosti vaikuttamaan toimintaamme muiden raatilaisten kanssa. Tavoitteena on arvioida, suunnitella ja kehittää syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä palveluita hoitopolun kaikissa eri vaiheissa asiakasnäkökulmasta.

  Asiakasraati:
  •    yli 18-vuotiaille syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen
  •    on määräaikainen, kesto kaksi vuotta
  •    kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana, tapaamisaika kaksi tuntia klo 15-17
  •    tapaamispaikka KYSin tiloissa
  •    jäsenille maksetaan matkakulukorvaus julkisen kulkuneuvon mukaisesti, tapaamisissa kahvitarjoilu

  Ilmoittaudu mukaan 31.1.2024 mennessä!

  Voit ilmoittaa kiinnostuksesi tulla mukaan asiakasraatiin sähköpostitse osoitteeseen:  jenni.nyrkko@pshyvinvointialue.fi. Laitathan sähköpostiin nimesi ja yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä. Asiakasraatiin valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun 2024 aikana.


  Listietoja: Jenni Nyrkkö, kehittämiskoorinaattori, FICAN East, Itäinen syöpäkeskus                       jenni.nyrkko@pshyvinvointialue.fi, puh. 044 7176679  

  Hakuilmoitus (pdf)                                                                           

 4. 1.12.2023 Uutinen

  Siilinjärven keskustaan ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kokonaisuus

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on allekirjoittanut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Siilinjärvelle toteutettavasta ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen kohteesta, Siilin Sydämestä.

  Rakennusliike Lapti Oy rakentaa 45 asuntoa ja 52 asumispaikkaa sisältävän kohteen Siilinjärven keskustaan linja-autoaseman läheisyyteen vuosien 2024–2025 aikana. Solmitun vuokrasopimuksen arvo on 5,7 M€.

  Vuoden alusta voimaan tullut asumispalveluiden lakiuudistus mahdollistaa monimuotoisten asumis- ja palvelukokonaisuuksien luomisen niin, että iäkkäille henkilöille voidaan tarjota joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palveluratkaisuja kotona asumisen ja nykyisen ympärivuorokautisen palveluasumisen väliin.

  - Yhteisöllinen asuminen on merkittävä kehityskohde ikääntyneiden asumisen kokonaisuudessa tulevina vuosina. Sen tuomien yhteisöllisten elementtien arvioidaan tuovan hyötyjä ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidon ja turvattomuudentunteen suhteen, toteaa toimialajohtaja Mikko Korhonen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

  Kehittyessään yhteisöllinen asuminen osaltaan vähentää raskaampien palvelumuotojen eli ympärivuorokautisen hoivan kysyntää ja mahdollistaa tavoitteen mukaisen palvelurakenteen keventämisen.

  - Yhteisöllisen asumisen rakenne hyvinvointialuetasoisena on vasta kehittymässä. Arvioitu tarve yhteisölliselle asumiselle on 2-4 %:lle yli 75-vuotiaista. Siilin Sydän on ensimmäinen uusi yksikkö, joka valmistuu hyvinvointialueelle omaan käyttöömme. Siilinjärven väestö ikääntyy lähivuosina vauhdikkaasti ja tarve tälle yksikölle on ilmeinen, Korhonen toteaa.

  Havainnekuva: Siilin Sydän. Arkkitehtipalvelu Oy / Rakennusliike Lapti Oy
  Kuva: Havainnekuva: Siilin Sydän. Arkkitehtipalvelu Oy / Rakennusliike Lapti Oy.

 5. 30.11.2023 Uutinen

  Aluehallitus aloittaa vuoden 2024 talousarvion käsittelyn

  Aluehallitus aloittaa kokouksessaan maanantaina 4. joulukuuta käsittelemään Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarviota vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024−2026. Perhe- ja vammaispalveluiden, yleisten palveluiden, ikääntyvien palveluiden sekä kokonaisturvallisuuden lautakunnat ovat aiemmissa kokouksissaan käsitelleet taloussuunnitelmaesitykset toimialakohtaisesti.

  Talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä jatketaan aluehallituksen kokouksessa 12. joulukuuta, jolloin aluehallitus antaa esityksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta päätettäväksi aluevaltuuston kokoukseen 29.12.2023.

  Vuosi 2024 on ratkaisujen vuosi

  Ensi vuoteen siirrytään merkittävän alijäämän saattelemana, sillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2023 talouden ennakoidaan jäävän noin 82,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sopeuttamistavoitteista huolimatta vuoden 2024 alijäämäksi ennakoidaan 35,6 miljoonaa euroa.

  Kertyneet alijäämät on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä edellyttää Pohjois-Savon hyvinvointialueelta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toteuttamista ja palvelujärjestelmän uudistamista. Uudistamisohjelman valmistelu on alkanut, ja toimenpiteistä päätetään aluevaltuuston kokouksessa ensi vuoden kesäkuussa. Ohjelmalla tavoitellaan noin 30−50 miljoonan euron vuotuista kustannusvaikutusta.

  Hyvinvointialueen talouden tasapainottamiseksi ehdotetaan muun muassa palvelujärjestelmän uudistamista sekä digi-, etä- ja liikkuvien palveluiden kehittämistä, toiminnan kehittämistä kevyemmin resurssoitavaksi sekä painopisteen siirtoa ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta raskaista palveluista saataisiin säästöä. Tarkoituksena on hakea pysyvää muutosta sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen kustannusrakenteeseen

  Vuoden 2024 talousarvioesityksen toimintatuotot ovat noin 261 euroa. Suurimpana tulolähteenä valtion rahoitus 1,2 miljardia euroa. Toimintakulut ovat noin 1,45 miljardia euroa, josta henkilöstökulut ovat 741 miljoonaa euroa ja palveluiden ostot 484 miljoonaa euroa.

  Toimitalojen talouden sopeuttamistarpeet ovat perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja aikuissosiaalityön yhteensä yli 35 miljoonaa euroa, perhe- ja vammaispalveluissa 28,3 miljoonaa euroa, ikääntyneiden palveluissa 21 miljoonaa euroa ja pelastus- ja turvallisuuspalveluissa 4,2 miljoonaa euroa.

  Tutustu talousarvioehdotukseen ja taloussuunnitelmaan esityslistan liitteenä.

  Aluehallitus käsittelee ensi maanantain kokouksessaan myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen talousarvion toteumaa tammi-lokakuulta vuodelta 2023 sekä hyvinvointialueen talouden toteumaennustetta kuluvalle vuodelle.

  Tutustu esityslistaan kokonaisuudessaan.

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 24.10.2023 Tapahtuma

  Matalan kynnyksen tukea nuorten vanhemmille ja läheisille Varkaudessa

  Moniammatillisena yhteistyönä järjestettävät Teinit mielen päällä -illat antavat nuorten vanhemmille ja läheisille tietoa, tukea ja vinkkejä nuoria koskettavista aihealueista. Illat on suunnattu nuorten vanhemmille ja läheisille Varkauden, Joroisten ja Leppävirran alueelta.

  Tilaisuudet järjestetään neljänä tiistai-iltana klo 18 Varkaudessa, Waltterin koulun oppilasravintola Messissä (Järvelänkatu 16 78210 Varkaus).

  Osallistuminen ei vaadi ilmoittautumista.

  Tervetuloa keskustelemaan nuorten elämään ja opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista aiheista nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten sekä toisten vanhempien kanssa!

  Iltojen aiheina: 

  • 24.10.2023 klo 18.00: Koulunkäynti, opiskelu ja rajojen asettaminen
   • koulujen käytännöistä mukana keskustelemassa Waltterin koulun ja Savon ammattiopiston henkilöstöä
  • 16.1.2024 klo 18.00: Pelaaminen ja sosiaalinen media
   • mukana mm. pelituki
  • 13.2.2024 klo 18.00: Päihteet ja rikokset
   • mukana mm. Ankkuritiimi ja nuorten päihdetyöntekijät
  • 19.3.2024 klo 18.00: Mielen hyvinvoinnin tukeminen
   • mukana muun muassa hyvinvointialueen ja ohjaamon ammattilaisia


   

 2. 28.11.2023 Tapahtuma

  Tukea tarvitsevien lasten harrastaminen Pohjois-Savossa -keskustelutilaisuus

  Tukea tarvitsevien lasten harrastaminen Pohjois-Savossa- mitä voimme tehdä yhdessä

  28.112023 klo 16.30–18 Savonia-ammattikorkeakoulun kampussydämessä
  (Microkatu 1, A-ovi

  Ohjelma

  16.30 Tervetuloa 

              Lastenneurologi, pj, Anni Lehikoinen, Pohjois-Savon hyvinvointialue

  16.35 Millainen merkitys liikunnan harrastamisella on lapselle?  

                 Fysioterapeutti Niina Ihanus, Fysiosymmetria

  16.45 Millainen merkitys taiteen harrastamisella on lapselle?  

               luennoitsija avoin

  16.55 Paneelikeskustelu  ”Tukea tarvitsevien lasten harrastaminen  Pohjois-Savossa - mitä voimme tehdä yhdessä?”

  Moderaattorina yliopettaja Anu Kinnunen, Savonia amk     

  Panelistit:                        Harriet Kiuru, äiti, Leijonaemot 

                                         Kaija Sääski, kaupunginvaltuutettu  

                                         Petri Partanen, suunnittelija, TaTu ry 

                                         Anne Aholainen, projektipäällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue

                                         Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, Pohjois-Savon hyvinvointialue

                                         Riikkamaria Korhonen, sanataideohjaaja, Aapeli      

  17.40 Yhteenveto 

  Olette lämpimästi tervetulleita keskustelemaan ja edistämään harrastamista Pohjois-Savossa!

  Tapahtumaan ei ole mahdollista osallistua etäyhteyden kautta. 


   

 3. 30.11.2023 Tapahtuma

  Kutsu Pohjois-Savon hyvinvointialueen omaishoitajien ja omaishoitajien sijaisten syventävään Oima-koulutukseen

  Pohjois-Savon hyvinvointialue järjestää yhdessä Oiman kanssa omaishoitajille ja omaishoitajien sijaisille kaksi samansisältöistä syventävää etäkoulutusta torstaina 30. marraskuuta. Valitse siis sinulle paremmin soveltuva aika. Koulutus on tarkoitettu niille omaishoitajille ja sijaisille, jotka ovat käyttäneet Oimaa jo aiemmin. 

  • Aika: Torstaina 30.11. klo 10–12 tai klo 17–19. 
  • Paikka: Google Meet -etäkoulutus

  Koulutuksessa ei käydä läpi Oiman perusominaisuuksia kuten sisäänkirjautumista, vaan syvennämme oppia mm. siitä, miten Oima-palveluun tehdään kirjaukset Pohjois-Savon Hyvinvointialueen toimintaohjeen mukaisesti. 

  Etäkoulutus toteutetaan Google Meet -alustalla, tarvitset osallistumiseen tietokoneen tai muun päätelaitteen (älypuhelin tai tabletti). Saat osallistumislinkin sähköpostiisi koulutusta edeltävänä päivänä. Tämän viestin alaosassa on ohjeet, miten pääset osallistumaan etäkoulutukseen. 

  Koulutuksen jälkeen saat käyttöösi kirjallisia materiaaleja ja Pohjois-savon hyvinvointialueen oman videokoulutuskokonaisuuden. 

  Tervetuloa mukaan! 

  Koulutuksiin tulee ilmoittautua viimeistään ke 29.11. klo 12.00. Saat sähköpostiisi ke 29.11. linkin, jolla pääset osallistumaan koulutukseen. Huom. omaishoitajille ja omaishoitajien sijaisille järjestetään kaksi koulutusta to 30.11. 

  Ilmoittaudu koulutukseen tästä linkistä

  Osallistumisohje etäkoulutukseen
  1. Mene omalle tietokoneellesi ja avaa sähköpostiisi lähetetty osallistumislinkki. 
  2. Sinulle aukeaa Google Meet - videokoulutus, johon pääset sisään painamalla "Liity nyt"-nappia (ks. alla oleva havainnekuva tilanteesta). 
  3. Tämän jälkeen sinut hyväksytään sisälle koulutukseen. 
   

 4. Kuvituskuva juttuun
  4.12.2023 Tapahtuma

  Kiinnostaako tukiperhetoiminta Pohjois-Savon hyvinvointialueella?

  Tukiperhetoiminta  

  Lapsiperheiden arki on tapahtumarikasta ja joskus vaativaa. Tukiperhetoiminta on sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain nojalla myönnettävää palvelua, jolla tuetaan asiakkaana olevaa lasta ja hänen perhettään. Lapsi tai lapset käyvät tukiperheessä useimmiten yhden viikonlopun kuukaudessa. Käynnillä lapsi otetaan osaksi tukiperheen arkea ja elämää. Lapsi saa näin virikkeitä ja uusia ihmissuhteita, jotka tukevat hänen kasvuaan ja kehitystään. Tukiperhekäynnit tarjoavat samalla lapsen omille vanhemmille tilaisuuden hengähtää lasten hoidosta.

  Tukiperhe  

  • Tukiperheet ovat perheitä, jolla on:
  • Aikaa ja tilaa lapsille  
  • Halua vastata lapsen tarpeisiin  
  • Suvaitsevaisuutta kohdata erilaisuutta  
  • Myönteinen elämänasenne  
  • Kykyä keskustella avoimesti vaikeistakin asioista  
  • Joustavuutta  
  • Sitoutumista  
  • Yhteistyökykyä  

  Tukiperhetoimintaan tarvitaan mukaan erilaisia ja eri-ikäisiä perheitä, sillä lapsetkin ovat erilaisia ja eri-ikäisiä. Tukiperheeksi sitoutuminen on aina koko perheen yhteinen päätös. Tukiperheellä voi olla biologisia lapsia tai perhe voi olla lapseton. Myös yksin asuva aikuinen voi toimia tukiperheenä. Tärkeintä on läsnäolo ja halu viettää aikaa lasten kanssa!

  Tukiperhekoulutus

  Tukiperheet valmennetaan tehtävään tukiperhekoulutuksessa, jonka kesto on 7 tuntia. Tukiperheiltä pyydetään suostumus rikosrekisteriotteiden ja oman asuinalueen sosiaalitoimen selvityksen tilaamiseen. Tukiperheet tavataan henkilökohtaisesti kotikäynnillä, jolloin nähdään myös koti, jossa tukilapsi tai -lapset tulevat vierailemaan.  
  Perhehoidon tukiyksikkö järjestää toiminnasta kiinnostuneille perheille valmennusta, lisäkoulutusta, vertaistukea tehtävään sekä virkistysiltoja.
   
  Seuraavat tukiperhekoulutukset vuonna 2024:  
  Iisalmi 11.1. ja 18.1  
  Kuopio 12.3. ja 19.3
   
  Jos olet kiinnostunut toimimaan tukiperheenä, ota yhteyttä Pohjois-Savon perhehoidon tukiyksikköön: perhehoidontuki@pshyvinvointialue.fi

  Tukiperhetyö, sosiaaliohjaajat
  Tea Vimpari p.044-7183804 ja Sari Laitinen 044-7401994

 5. 18.1.2024 Tapahtuma

  Seksuaalisuus ikääntyessä- yksi hyvinvoinnin perusasioista

  Tietoisku seksuaalisuudesta ikääntyessä 18.1.2024 kello 12-12.30.

  Tietoiskussa käydään läpi ikääntyvän seksuaalisuutta ja huomioidaan esimerkiksi muistisairauden vaikutus seksuaalisuuteen. Asiantuntija: Ritva Marin muistihoitaja, sairaanhoitaja, aivoterveyden asiantuntija. Liity tietoiskuun tästä.
  Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä järjestää seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskuja. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Linkit ja tallenteet (2vk ajan) löytyvät verkkosivuiltamme Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen 
   

 6. 18.1.2024 Tapahtuma

  Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku

  Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku 18.1.2024 kello 12-12.30 Teamsissa

  Aihe: Seksuaalisuus ikääntyessä- yksi hyvinvoinnin perusasioista. Tietoiskussa käydään läpi ikääntyvän seksuaalisuutta ja huomioidaan esimerkiksi muistisairauden vaikutus seksuaalisuuteen. 

  Asiantuntija: Ritva Marin muistihoitaja, sairaanhoitaja, aivoterveyden asiantuntija 
  Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua:  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

  Tilaisuus on osa Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa.   
  Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen väelle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.    


  Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE- ja osallisuuspalvelualue.  
  Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen - HYTE - Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)