Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 21.9.2023 Uutinen

  Martti Hämäläinen -palkinto KYSin neurokirurgi Antti-Pekka Elomaalle

  Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) neurokirurgi Antti-Pekka Elomaa on vuoden 2023 Martti Hämäläinen -palkinnon saaja. Palkinto jaettiin Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa keskiviikkoiltana 20. syyskuuta 2023.

  Elomaa on 35-vuotias neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti, aivojen syöpäkirurgian tutkija, oman tutkimusryhmänsä johtaja ja kahden lapsen isä.

  Antti-Pekka Elomaa väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 2016, jolloin hän aloitti myös neurokirurgian erikoistumisopinnot. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän muutoksia mielentilan häiriöissä. Antti-Pekka Elomaalle myönnettiin kokeellisen neurokirurgian dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2021, ja hän valmistui neurokirurgian erikoislääkäriksi vuonna 2022. 

  Elomaa on julkaissut 46 korkeatasoista vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia neurotieteistä ja mikrokirurgisista tekniikoista. Hän on myös ohjannut kaksi väitöskirjaa ja neljä ohjausta on meneillään. Lisäksi hänellä on yksi post doc -ohjattava ja hän on ohjannut lukuisia syventäviä opintoja, kerrotaan palkinnon myöntäneen Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry:n tiedotteessa.

  Palkinnon perustelujen mukaan Antti-Pekka Elomaa on harvinainen kyky sekä Suomessa että maailmalla – hän on erittäin monipuolisesti lahjakas kliinikko, joka on tunnustettu mikrokirurgian visionäärisenä kouluttajana ja kehittäjänä.

  Elomaalla on erityisosaamista lääketieteellisen fotoniikan ja mikroteknologian alueilla, joissa hän toimii tutkijana, soveltajana ja keksijänä. Hän on myös tunnettu startup-yritysten perustamisesta ja mentoroinnista. Elomaalla on oleellinen rooli vuodesta 2017 toimineen Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen perustamisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa.

  Antti-Pekka Elomaa matkustaa kuluvan syksyn aikana perheineen Iso-Britanniaan. Lontoon yliopistosairaala National Hospital for Neurology and Neurosurgery on valinnut Elomaan vuoden kestävälle kliiniselle stipendiaattikaudelle.

  Kausi sisältää kliinistä koulutusta ja tutkimusta edistävän työnkuvan lokakuusta 2023 alkaen. Tavoitteena on kerryttää korkealaatuista erityisosaamista etenkin keskushermoston verisuonisairauksien operatiivisesta hoidosta ja tutkimuksesta. 

  Martti Hämäläisen nimeä kantava tunnustuspalkinto on tarkoitettu nuorelle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Sen jakaa vuosittain Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry.
   

 2. 20.9.2023 Uutinen

  Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöä valmiussiirrolla Portugalissa

  Etelä-Euroopan maastopalotilanne on muuttunut viime vuosina erittäin haasteelliseksi ilmastonmuutoksen vuoksi, lisäksi muut sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet. Maastopalojen riskin odotetaan kasvavan tulevaisuudessa myös muualla Euroopassa ja tämän vuoksi Itä-Suomen pelastuslaitokset (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) ovat perustaneet yhteisen maastopalomuodostelman. Maastopalomuodostelman varustamiseen ja kehittämiseen on saatu rahoitusta EU:lta. Muodostelma tullaan sertifioimaan osaksi EU:n pelastuspalvelumekanismin avustuspoolia vuoden 2024 aikana. Muodostelman avulla parannetaan kansainvälisten toimintavalmiuksien lisäksi kansallista ja alueellista valmiutta maastopalojen sammuttamiseen.

  Portugali pyysi Suomelta apua maastopalojen hallintaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Valmiussiirtoihin osallistuu pelastajia useista EU-maista ja niihin osallistumisesta on sovittu ennen maastopalokautta. Pelastushenkilöstön tehtävänä on avustaa ja tukea paikallisia viranomaisia maastopalojen sammuttamisessa sekä saada oppia kansallisen toiminnan kehittämiseen. EU toteutti tänä vuonna valmiussiirtoja Portugalin lisäksi Kreikkaan ja Ranskaan. Suomi osallistui vuonna 2022 valmiussiirtoon Kreikassa.

  Itä-Suomen pelastuslaitosten maastopalomuodostelman henkilöstöä osallistui Portugalin valmiussiirtoon 15.8 – 15.9.2023 välisenä aikana. Kaikkiaan Suomesta osallistui 48 pelastustyöntekijää, kahdessa kahden viikon rotaatiossa. Pohjois-Savon pelastuslaitokselta valmiussiirtoon osallistui yhteensä 11 pelastustyöntekijää, joista 7 oli päätoimista henkilöstöä ja 4 sopimushenkilöstöä.

  Suomen henkilöstö toimi valmiussiirron aikana osana Civil Protection Special Forcea (FEPC), joka on erikoistunut mm. maastopaloihin ja niiden analysointiin, vesipelastukseen sekä maastopelastamiseen. Ryhmä on osallistunut kansainvälisiin avustustehtäviin ympäri maailmaa. Valmiussiirron asemapaikkoina toimivat FEPC:n tukikohdat Almeirimissa, Sobreira Formosassa ja Trancosossa. Toisen rotaation aikana Portugalissa oli valmiussiirrossa pelastustyöntekijöitä myös Latviasta.

  Maastopalomuodostelma sai valmiussiirron aikana koulutusta maastopalojen sammuttamiseen liittyvistä tekniikoista ja taktiikoista sekä analysointitoiminnasta. Lisäksi henkilöstö pääsi tutustumaan alueella oleviin johtokeskuksiin ja lentosammutustukikohtiin. Suomalaiset pitivät koulutusta portugalilaisille muun muassa pelastustoimen koulutusjärjestelmästä, suojavarusteita sekä muodostelman ensihoitovalmiuksista. Saatujen oppien avulla saadaan tulevaisuudessa kehitettyä muodostelman valmiutta ja toimintaa.

  Valmiussiirron aikana muodostelma osallistui kahdeksaan maastopaloon. Maastopaloista suurimmat olivat Nelaksen ja Guardan alueilla. Nelaksen paloalue oli laajuudeltaan yli 1000 ha ja Guardan palo 150 ha, näille tehtäville osallistui satoja pelastajia ja ajoneuvoja sekä useita ilma-aluksia. Tehtäviltä suomalaiset saivat ainutlaatuista kokemusta ja osaamista laajojen, nopeasti leviävien ja vaikeassa maastossa olevien maastopalojen sammuttamiseen. Vaikuttavaa oli myös nähdä pelastustoimintaan liittyvien tukitoimintojen erittäin hyvä organisointi ja toteutus.

  Suomalaisten pelastajien osaamista arvostettiin Portugalin viranomaisten toimesta ja yhteistyötä heidän kanssaan tullaan jatkamaan tulevaisuudessa. Valmiussiirto huomioitiin myös Portugalin Suomen suurlähettilään Satu Suikkari-Kleven toimesta, joka järjesti virka-asunnollaan tilaisuuden, johon osallistui toisen rotaation henkilöstön lisäksi Portugalin Sisäministeriön valtiosihteeri Patricia Gaspar, ANEPC komentaja Miguel Gruz ja FEPC:n apulaiskomentaja Marco Pires.

  Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut muiden pelastuslaitosten kanssa tuottamaan valmiutta EU:n pelastuspalvelumekanismille, joka sertifioinnin jälkeen tulee kestämään seitsemän vuotta. Valmiuden ylläpitäminen tulee edellyttämään henkilöstön koulutusta, tekniikoiden, taktiikoiden ja varustuksen kehittämistä sekä tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen pelastuslaitosten ja EU:n pelastuspalvelumekanismin kanssa. 

  Lisätietoja:

  Jukka Innanen, puh. 0447187100, jukka.innanen@pshyvinvointialue.fi

   

 3. 19.9.2023 Uutinen

  Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen tutustuu henkilöstön työhön – kiertue alkoi Iisalmesta

  Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen kiertää syksystä 2023 alkaen tutustumassa Pohjois-Savon hyvinvointialueen eri palveluyksiköiden toimintaan ja henkilöstöön. Tavoitteena on päästä näkemään ja kokemaan konkreettisesti, mitä työ eri palveluissa on, ja vaihtamaan ajatuksia henkilöstön kanssa.

  −Hyvinvointialueen toiminnan ja palveluiden kirjo on laaja. Myös johdon on tärkeää päästä paikan päälle kokemaan, millaista arjen työ on, sekä kohtaamaan henkilöstöä ja asiakkaita. Haluan omalta osaltani tehdä arvokasta ja hyvää työtämme näkyväksi, Marko kertoo.

  Hyvinvointialueen työyksikköjä pyydettiin kutsumaan Marko tutustumaan toimintaansa. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 58:sta erilaisesta työyksiköstä ja palvelutoiminnasta ympäri Pohjois-Savoa.

  −Olen iloinen, että sain näin monta kutsua! Kaikkiin kohteisiin en kerkeä tämän syksyn aikana, mutta jatkan kierrosta myös ensi vuonna. Kohteet tehtävineen ovat todella mielenkiintoisia, Marko iloitsee.

  Kiertue alkoi tutustumisella vammaisten ja ikäihmisten palveluihin

  Marko Korhonen vieraili tiistaina 19.9. Iisalmessa, jossa hän pääsi tutustumaan kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen ja ikääntyneiden palveluyksikön toimintaan.

  −Työtä tehdään rautaisella ammattitaidolla ja lämpimällä sydämellä. Pääsin myös tutustumaan asiakastyöhön ja asiakkaisiin. Ne olivat lämminhenkisiä kohtaamisia, Marko kuvailee.

  Syksyn 2023 tutustumiskohteina ovat kehitysvammaisten päiväkeskus, ikääntyneiden palveluyksikkö, sote-keskuksen vastaanottopalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, turvapalvelut, pelastustoimi ja erikoissairaanhoidon yksiköt.

  Kerromme Markon kuulumisia kierrokselta sosiaalisessa mediassa, joten ota hyvinvointialueen some-kanavat seurantaan:

  Syksyn 2023 tutustumiskohteet

  19.9. Iisalmi
  Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje
  Ikääntyneiden palvelut, neuvonta ja asiakasohjaus, pohjoinen alue

  10.10. Suonenjoki
  Sote-keskuksen vastaanottopalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, läntinen alue

  16.11. Kuopio
  Turvapalvelukeskus
  Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut, Neulamäen paloasema, hälytyskeskus
  Itä-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskus ISTIKE

  5.12. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
  Sisätautien ja keuhkosairauksien osasto
  Plastiikkakirurgian, ihotautien ja aistielinten osasto

 4. 19.9.2023 Uutinen

  Pohjois-Savoon annettu varoitus vaarallisen voimakkaasta tuulesta

  Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen Pohjois-Savon alueelle vaarallisen voimakkaasta lounaistuulesta keskiviikkona 20.9. Puuskatuulet saavuttavat Pohjois-Savon tämänhetkisen arvion mukaan keskiviikkona noin klo 11–12 aikaan. Rintama liikkuu nopeasti ja voimakkaat tuulet siirtyvät Suomen itäpuolelle iltapäivän aikana. Tuulen nopeuden on arvioitu kohoavan jopa 25 m/s. Pohjois-Savon pelastuslaitos seuraa tilannetta tarkkaan ja on varautunut mahdollisiin myrskyn aiheuttamiin tehtäviin. 

  Voimakas tuuli voi aiheuttaa isoja ongelmia todella nopeasti ja niihin kannattaa varautua huolellisesti. Ennen myrskyä Pohjois-Savon pelastuslaitos kehottaa suojaamaan sekä keräämään pihoilta ja terasseilta kaikki kalusteet ja muun irtonaisen tavaran, jotka voivat tuulessa lentäessään aiheuttaa lisävahinkoa tai rikkoutua. Veneiden omistajien on syytä tarkastaa veneiden kiinnitykset. 

  Suojaudu ensisijaisesti sisätiloihin ja vältä liikkumista ulkona. Voimakas myrsky tulisi huomioida myös liikenteessä. Ajoneuvojen hallinta kovassa myrskytuulessa voi olla haastavaa, jonka vuoksi liikkumista ajoneuvolla on syytä harkita tarkkaan. Ajoneuvo tulisi myös pysäköidä etäälle puista ja sähkölinjoista. 


  Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toimintaohjeet kaatuneiden puiden varalle:
  •    Jos puu aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle: soita yleinen hätänumero 112
  •    Jos puu on kaatunut sähkölinjan päälle: yhteydenotot sähköverkkoyhtiön vikapalveluun
  •    Jos puu on kaatunut puistossa tai yleisellä virkistysalueella: yhteydenotot kaupunkiin tai kuntaan
  •    Jos puu on kaatunut kiinteistön piha-alueella: asian hoitaa maanomistaja

  Lisätietoja myrskyyn varautumisesta saat pelastuslaitoksen verkkosivuilta: 
  Myrsky | Pelastustoimi

  Säätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta: 
  Varoitukset ja turvallisuus - Ilmatieteen laitos
   

 5. 19.9.2023 Uutinen

  Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän teemana osallisuus – seminaarissa jaettiin myös diplomeita ja ansiomerkkejä

  Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut päivän 17.9. maailman potilasturvallisuuspäiväksi. Päivää on vietetty vuodesta 2019 ja sen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta asiakas- ja potilasturvallisuudesta. WHO valitsee joka vuodelle oman teemansa. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä. Tänä vuonna teemana on osallisuus. Asiakkaat, potilaat ja läheiset halutaan mukaan asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen. Heidän roolinsa on merkittävä ja heidät tulee sitouttaa vieläkin paremmin.

  Pohjois-Savon hyvinvointialueella asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää vietettiin maanantaina 18.9.2023 seminaarin merkeissä. Puheenjohtajana tilaisuudessa toimi asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö Tuija Pakkala. Puheenvuoroissa aiheina olivat:

  • Roidu-asiakaspalautejärjestelmä
  • OLKA-toiminta
  • Haavoittuvassa asemassa olevat asiakas- ja potilasryhmät 
  • Potilas- ja sosiaaliasiamiesten toiminta
  • Järjestöjen edustajien kuulumiset

  – Webinaarissa oli asiantuntijoiden mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä puheenvuoroja, joita oli ilo kuunnella ja oppia uutta. Kokonaisuudessaan mukava tilaisuus näin vetäjän näkökulmasta. Mikäli jotain haluaisi vielä kehittää jatkoa ajatellen, laittaisimme julkisen linkin jakoon, jolloin myös organisaation ulkopuolisilla olisi mahdollisuus osallistua. Tätä mietitään ehdottomasti ensi vuonna, totesi Tuija Pakkala tilaisuuden jälkeen.

  Huomionosoitukset potilasturvallisuuden kehittämisessä ansioituneille

  Tilaisuudessa jaettiin myös Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen (SPTY) diplomit ja ansiomerkit. Tänä vuonna palkituiksi tulivat:

  • Eila Eskelinen, hoitoeettisen neuvottelukunnan kokemusasiantuntijajäsen
  • Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) asiakasraatilaiset
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotisairaalat
  • Harvinaissairausyksikön asiakasraati

  Alla perustelut huomionosoituksille.

  Eila Eskelinen
  Hoitoeettinen neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2017. Eila Eskelinen on ollut mukana kokemusasiantuntijan roolissa. Hän on tuonut rohkeasti ja aktiivisesti palvelujemme käyttäjien näkökulmia neuvottelukunnassa käytävään eettiseen keskusteluun. 

  KYSin asiakasraatilaiset
  KYSin asiakasraatilaiset ovat pitkäaikaisella osallistumisellaan vaikuttaneet sairaalan toiminnan kehittämiseen tuomalla mukaan asiakkaan näkökulman. Asiakas- ja potilaslähtöinen toiminta on edellytys KYSin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategisten päämäärien toteutumiselle ja mm. asiakasraatilaisten avulla olemme voineet toteuttaa päämääriemme mukaista toimintaa.

  Asiakasraatilaiset ovat osallistuneet erilaisiin koulutustapahtumiin yhdessä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa ja näin osoittaneet sitoutumistaan yhdessä tehtävään työhön asiakkaidemme ja potilaidemme hyväksi. Asiakasraatilaisilla on ollut merkittävä rooli myös KYSin sairaalarakentamiseen tuomalla asiakasnäkökulmaa esimerkiksi potilashuoneiden suunnitteluun.

  Kotisairaalatoiminta
  Pohjois-Savon hyvinvointialueen kotisairaalatoiminta mahdollistaa sairaalatasoista, määräaikaista ja ympärivuorokautista hoitoa potilaiden kotiin tai asumispalveluyksiköihin. Kotisairaalatoimintaa on tällä hetkellä Iisalmessa, Varkaudessa, Kuopiossa, Leppävirralla ja Nilakan alueella. Edelläkävijänä alueella aloitti Ylä-Savon kotisairaala jo noin 10 vuotta sitten.

  Kotisairaalan merkitys ja joustavuus asiakkaalle ovat avainasemassa. Kotisairaalatoiminta on erittäin tärkeää myös siksi, että sen avulla sairaalaan jää tilaa niille potilaille, jotka välttämättä tarvitsevat osastohoitoa. Asiakaskokemukset kotisairaalatoiminnasta ovat olleet positiivisia. Kotisairaalassa toimivat työntekijät ovat monipuolisia ammattilaisia, joilla on innokkuutta myös toiminnan kehittämiseen.

  Harvinaissairausyksikön asiakasraati
  12-jäseninen asiakasraati, jolla on kokemusta toiminnasta kahden vuoden ajalta. Raati ehdottaa ajankohtaisia teemoja käsiteltäväksi toimien loistavasti ryhmänä, jossa on mukana useita potilasjärjestötyön konkareita. Raati on edistänyt harvinaissairauksien tiedonkulun parantamista potilasturvallisuuden näkökulmasta, harvinaissairaan kohtaamisen merkitystä, sosiaalityön lähtökohdan ja näkemyksen esiintuomista ja sisällyttämistä hoitoon sekä hoitopolkujen kehittämistä.

  Lisäksi asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on myöntänyt Asiantuntijayksikön päällikkö Päivi Eskeliselle ansiomerkin ja diplomin, jotka luovutettiin 7.9.2023 valtakunnallisessa seminaarissa.

  Maksuttomat No Harm -webinaarit

  Teemaan liittyen on syksyn aikana tarjolla Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen maksuton No Harm -webinaarisarja. Webinaarit sopivat koulutukseksi hyvinvointialueiden valvonnan ja laatu- ja turvallisuusjärjestelmien asiantuntijoille sekä kaikille asiakas- ja potilasturvallisuudesta kiinnostuneille. Lisätietoa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivuilla
   

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 8.9.2023 Tapahtuma

  Älä jä(t)ä yksin - yksikin on liikaa

  Itsemurhasta ja itsetuhoisuudesta voi ja siitä pitää puhua. Valtakunnalliseen itsemurhien ehkäisypäivään liittyvä tapahtuma Kuopiossa, Kulttuuriareena 44:ssä 8.9.2023 klo 9- 11.00. Kaikille avoin tilaisuus.  Luennoitsijana itsemurhien ehkäisykeskuksen asiantuntija Juha Metelinen. Luento nauhoitetaan ja on katsottavissa luennolle ilmoittautuneille suorana ja linkin tilaisuuteen voit tilata: https://link.webropolsurveys.com/S/7805982E2BC79F05. 
  Luento on katsottavissa jälkikäteen linkistä, joka löytyy sivulta Mielen hyvinvointi - HYTE - Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)
  Järjestäjänä Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkosto.
   

 2. 26.9.2023

  28 päivää ilman - tukea nikotiinin käytön lopettamiseen

  28 päivää ilman® on nikotiiniriippuvuudesta vieroittautumiseen kehitetty tukipalvelu. Tukitapaamisiin voivat osallistua kaikkien nikotiinituotteiden käyttäjät, jotka haluavat oppia hallitsemaan nikotiiniriippuvuutta ja päästä riippuvuudesta eroon. Tukitapaamisia ohjaavat julkisen sektorin ja järjestöjen koulutut toimijat.

  Kokonaisuuteen kuuluu:

  1. Tapa, tottumus vai riippuvuus? Miten nikotiini ohjaa päivää. Riippuvuuden monet muodot.
  2. Mikä tukee lopettamista? Korvaushoitotuotteiden ja lääkehoidon oikea käyttö.
  3. Jaksanko jatkaa? Eroon vieroitusoireista. Miten valmistaudun arkeen ja luon uutta tilalle.
  4. Huolenaiheet ja itsepetokset. Omien tunnetaitojen tunnistaminen.
  5. Tulevaisuus. Vertaistukea vieroittautumisen polulla.

  Ilmoittaudu mukaan syksyn tukitapaamisiin tästä linkistä.

  28 päivää ilman -esite

 3. 28.9.2023 Tapahtuma

  Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarja: Korjausneuvonta

  Torstaina 28.9.2023 klo 12.00–12.30 Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarja: Korjausneuvonta.                          
  Kuka korjausneuvontaa voi saada ja millaista apua on tarjolla? Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65-vuotiaille. Korjausneuvonnasta kertoo Vanhustyön keskusliiton, korjausneuvoja rakennusmestari Timo Pakkanen.

  Luennolle ei tarvitse ilmoittautua.  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

  Tilaisuus on osa Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarjaa. 
  Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE -ja osallisuus palvelualue.

  Linkit tuleviin tilaisuuksiin ja tallenteet tietoiskuista (2vk ajan nähtävissä) https://pshyvinvointialue.fi/ake-materiaalipankki

  Lisätietoja Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarjasta:
  Merja Kaija, vs. hyvinvointikoordinaattori
  merja.kaija@pshyvinvointialue.fi
   

 4. 29.9.2023 Tapahtuma

  Uskallatko kertoa, kysyä ja puuttua? – Väkivaltatyön kampanjapäivä Apajassa

  ”Uskallatko kertoa, kysyä ja puuttua?" – Pohjois-Savon ensimmäinen väkivaltatyön kampanjapäivä tuo apua tarjoavat toimijat näkyväksi. 

  Pohjois-Savon väkivallan ehkäisyn verkosto kokoaa ensimmäistä kertaa alan toimijat yhteen esittelemään toimintaansa. Kampanjapäivänä pe 29.9. klo 12–16 Kuopion kauppakeskus Apajassa voit tutustua näihin toimijoihin ja saada tietoa saatavilla olevasta tuesta. Tukea ja apua on tarjolla niin väkivaltaa kokeneille kuin väkivallan tekijöille. 

  Mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Pohjois-Savon väkivaltatyön verkoston organisoimassa kampanjapäivässä ovat mm. Setlementti Puijola, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Miessakit ry, Rikosuhripäivitys (RIKU), Nuorten Palvelu ry, Zonta-kerho Kuopio I ry, Kuopion kriisikeskus ja Kuopion Turvakoti.

 5. 6.10.2023 Tapahtuma

  Nuorten psykososiaalisten menetelmien aluepäivä

  Tervetuloa kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset nuorten psykososiaalisista menetelmistä sekä
  vahvistamaan sisäistä motivaatiota työhön. Aluepäivä on tarkoitettu psykososiaalisiin menetelmiin
  koulutetuille työntekijöille, heidän esihenkilöilleen, ylemmälle johdolle ja hanketyöntekijöille Itä-
  Suomen yhteistyöalueella. Aluepäivän järjestää Itä-Suomen yhteistyöalueen nuorten YO-koordinaatiohanke/NMOK

  Osallistuminen etänä Teams-sovelluksella tai paikan päällä: KYS auditorio 1, / KYS pääsairaala,
  Puijonlaaksontie 2, Kuopio.

  Päivän ohjelma:
  9.-9.10 Päivän aloitus, STM:n lääkintäneuvos Helena Vorma
  9.10-9.35 Ajankohtaista asiaa nuorten psykososiaalisista menetelmistä Itä-Suomessa, nmok-tiimi
  9.35-10.00 Miksi psykososiaalisten menetelmien implementaatiota tarvitaan - edelleen? Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
  10.00-10.15 Tauko
  10.15-10.45 Jalkautuvat sairaanhoitajat kouluilla, hoidonporrastuksen näkökulma. Sanna Kukkonen, projektipäällikkö, RRP-hanke
  10.45-11.00 Nuoren puheenvuoro
  11.00-12.00 Lounas (omakustanteinen)
  12.00-13.00 Vaikuttavammat mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille - THL:n toimenpide-ehdotuksia perustason tukemiseksi: Terhi Aalto-Setälä THL ja Mari Kolu palvelupäällikkö Keski-Suomen hva, sekä keskustelua
  13.00-13.20 Tauko                    
  13.20-13.30 Alustusta iltapäivän luentoon
  13.30-14.15 Luento: Sisäinen motivaatio työn tukena. Frank Martela, FM, VTT
  14.15-14.40 Yhteinen keskustelu ja päivän päätös.

  Ilmoittautuminen tästä (teams-osallistumislinkki lähetetään ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa)

  Tervetuloa mukaan, oletpa sitten menetelmiin koulutettu työntekijä, esihenkilö, päättäjä, ylemmän johdon edustaja tai hanketyöntekijä! 

  Päivän esite