Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 29.2.2024 Uutinen

  Hyvinvointialue vetäytyy Siilin Sydän-rakennushankkeesta

  Pohjois-Savon hyvinvointialue oli tilaajana ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön rakennushankkeessa Siilinjärvellä, jonka toteuttajana oli rakennusliike Lapti Oy. Tässä rakennushanke Siilin Sydämessä oli myös muita osia, kuten asuntoja ja päivittäistavarakauppa ja sen oli tarkoitus uudistaa Siilinjärven linja-autoaseman aluetta.
   
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aloittanut Siilin Sydämeen suunnitellun yhteisöllisen asumisen yksikön hankintamenettelystä selvityskäsittelyn. Tämä käsittely aiheuttaa sen verran pitkän viivästyksen rakennussuunnitelmiin, että hyvinvointialue joutuu vetäytymään rakennushankkeesta. 
   
  Selvityspyynnön taustalla on alkujaan Siilinjärven kunnalta hyvinvointialueelle siirtynyt sopimus ikäihmisten yhteisöllisen asumisen yksikön rakentamisesta.
   
  Useasta toisistaan riippuvasta osasta ja käyttäjästä koostuvan Siilin Sydämen aloitusedellytykset eivät enää täyty hyvinvointialueen vetäytymisen jälkeen ja näin hanke keskeytyy toistaiseksi. 
   
  Yhteyshenkilöt:
  Jussi Heikkilä, tekninen johtaja, Rakennusliike Lapti Oy, 0400 807 299, jussi.heikkila@lapti.fi 
  Petri Pyy, kiinteistöjohtaja, Pohjois-Savon hyvinvointialue, 044 717 9715, petri.pyy@pshyvinvointialue.fi

 2. 29.2.2024 Uutinen

  Hankintojen strategiset linjaukset varmistavat yhdenmukaiset ja kustannustehokkaat hankinnat

  Aluehallitus hyväksyi iltakokouksessaan 28.2. hyvinvointialueelle hankintojen strategiset linjaukset. Hyvinvointialueen hankintajohtaja Outi Kalske kertoo, että hankinnat ovat yksi keskeisistä keinoista, joilla hyvinvointialue pyrkii vastaamaan talouden ja toiminnan haasteisiin.

  - Tavoittelemme hankintalinjauksilla ihan konkreettisia euroja. Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat isossa roolissa ja hankimme harkiten. Lakikin velvoittaa, että hankinnalle on oltava selkeä tarve ja on mietittävä, onko hankinnalle muita vaihtoehtoja.

  - Linjaukset ovat ryhtiliike, kun kaikki niihin sitoutuvat, meillä on yhdenmukaiset toimintatavat, Kalske tiivistää.

  Hankinnoilla on suuri taloudellinen merkitys. Hyvinvointialueen eri toimintojen ja palvelujen kokonaiskustannuksista jopa 50–80 prosenttia muodostuu hyvinvointialueen ulkopuolelta ostettavista palveluista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

  Vuoden 2023 tilinpäätöksessä palvelujen ostojen osuus oli noin 524 miljoonaa euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden siivu noin 137 miljoonaa euroa. Tänä vuonna palvelujen ostoihin on budjetoitu 484,5 miljoonaa euroa ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 128,5 miljoonaa euroa.

  Lähellä asiakasta muiden toimijoiden kanssa

  Hankintalaki määrittelee tarkoin julkisten hankintojen pelisäännöt. Kalske kertoo, että lain sallimissa rajoissa hyvinvointialue voisi tulevaisuudessa esimerkiksi hyödyntää toisiaan lähellä olevia tiloja yhdessä kolmannen sektorin toimijan tai yrityksen kanssa, niin, että asiakkaille tarjotaan näiden ryhmien palveluja samalta kampukselta.

   - Kunnilla on paljon tiloja, jotka ovat olleet soten käytössä, eikä hyvinvointialueella ole välttämättä samanlaisia tilatarpeita tulevaisuudessa, kun digitaaliset, liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut lisääntyvät kuten palvelujärjestelmäuudistuksessa on esitetty.

  Yhteistyö hankinnoissa on myös yksi keino säästää rahaa. Yhteistyötä aiotaan lisätä varsinkin yhteistoiminta-alueella, YTA-alueella, joka tarkoittaa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueita.

  -  YTA-alueen yhteishankinnat esimerkiksi aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa parantavat huoltovarmuutta ja volyymien yhdistäminen näkyy halvempina hintoina. Uskon, että myös yrityksiä kiinnostaa tarjota tuotteita YTA-alueen laajuisesti.

  - Tarvikehankinnoilla ja keskitettyihin valikoimiin sitoutumisella on mahdollista saavuttaa miljoonien eurojen säästöä. Meillä on toteutettu onnistunut tutkimus- ja leikkauskäsineiden kilpailutus ja käynnissä on uusia, kuten kilpailutukset angiografia- ja pallolaajennustarvikkeista ja inkontinenssituotteista.

  Satoja hankintoja, tuhansia sopimuksia

  Pohjois-Savon hyvinvointialueella tehdään vuosittain satoja hankintoja. Hankintoja ennakoidaan useamman vuoden tähtäimellä ja hankinnoista tehdään vuosittain tarkentuva suunnitelma, joka on kaikkien luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla kohdassa Tietoa meistä, Hankinnat. 

  Kun kilpailutus on paketissa, tehdään osapuolten kesken sopimus. Hyvinvointialueella on reilut 8 000 voimassa olevaa sopimusta ja määrä tulee kasvamaan.

  Kalske korostaa, että kaikki hankinnat ovat tärkeitä. Oli sitten kyse käsineistä, kuumemittareista tai hintahaitarin toisesta ääripäästä isoista rakennushankkeista ja lineaarikiihdyttimistä.

  Samoin laatu on otettu huomioon kilpailutuksissa jo aivan alkumetreiltä asti. Materiaaleille ja palvelulle on listattu aina ehdottomat vaatimukset, joiden pitää kilpailutuksessa täyttyä. Tämän lisäksi hankinnoissa usein määritellään myös laadullisesti vertailtavat ja pisteytettävät kriteerit, jotka vaikuttavat hankinnan lopputulokseen.

  Hankinnoissa pyritään varmistamaan, että niihin osallistuminen on mahdollista eri kokoisille yrityksille. Perinteisten hankintojen rinnalla hyvinvointialueella on käytössä erilaisiin tarpeisiin myös palvelusetelit.

  Mihin Kalske on itse erityisen tyytyväinen uusissa linjauksissa?

  - Olen tyytyväinen, että saamme konkretisoitua, mitä hankinnoilla tavoitellaan ja mitä niillä on myös mahdollista saavuttaa. Jokaisen hyvinvointialueella työskentelevän on helpompi seurata linjauksia, kun ne ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.


  Tietolaatikko

  Hankintojen uudet strategiset linjaukset pohjaavat hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan.

  Linjaukset kuvaavat hankintojen tekemiseen vaikuttavat periaatteet tarkasti ja ohjaavat hankintojen tekemistä työnarjessa.

  Hankinnoissa noudatettavat strategiset linjaukset ovat:

  1) Ennakointi ja suunnitelmallisuus,

  2) Toiminnan tarpeita tukevat kilpailutukset

  3) Vahva valikoimahallinta ja sitoutuminen

  4) Selkeät prosessit ja jatkuva parantaminen

  5) Sähköiset menettelyt ja osaamisen varmistaminen

  6) Monituottajamalli hankinnoissa

  7) Lisäarvoa tuottava yhteistyö hankinnoissa

  8) Tuloksellinen sopimushallinta ja -ohjaus

  Aluehallituksen kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.

 3. 29.2.2024 Uutinen

  Uusi onnettomuustiedotejärjestelmä käyttöön Pohjois-Savon pelastuslaitoksella

  Pohjois-Savon pelastuslaitos on ottanut käyttöön uuden onnettomuustiedotejärjestelmän, joka on yhteinen Itä-Suomen pelastuslaitosten kanssa.
   
  Otiedote.fi-sivusto on julkinen ja sitä kautta tehdyt onnettomuustiedotteet ovat nähtävissä kaikille sivustolla vieraileville. Järjestelmä lähettää tiedotteet myös suoraan eri medioille ja pelastuslaitoksen yhteistyökumppaneiden sähköposteihin.
   
  Pohjois-Savon pelastuslaitoksen onnettomuustiedotteiden jakelulistalla aiemmin mukana olleet vastaanottajat ovat mukana myös uuden Otiedote.fi-järjestelmän jakelussa ja heitä on informoitu uuden tiedotteen käyttöönotosta aiemmin.
   
  Onnettomuustiedotteiden lähettäjäosoitteena on pelastuslaitos@otiedote.fi. Tiedote ei entiseen tapaan avaudu suoraan sähköpostissa, vaan sisältää nykyisellään linkin, jota klikkaamalla tiedote avautuu Otiedote.fi -sivustolla.

  alt=""
  ​​​​​​​

 4. 28.2.2024 Uutinen

  Aluehallitus lähettää palvelurakenneuudistuksen luonnokset lausuntokierrokselle

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 28.2.2024 lähettää palvelurakenneuudistuksen luonnokset lausunnoille hyvinvointialueen lautakuntiin, jaostoihin sekä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vaikuttamistoimielimiin. Luonnokset lähetetään lausunnoille myös Pohjois-Savon kuntiin. Lausunnot esitettyihin luonnoksiin on toimitettava 30.4.2024 mennessä.

  Samalla aluehallitus päätti käynnistää laajan sidosryhmien osallistamisen. Kevään aikana kuullaan uudistusluonnosten tiimoilta mm. hyvinvointialueen henkilöstöä, alueen asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä.

  Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmät analysoivat saatua palautetta, vaihtoehtoisia ehdotuksia sekä lausuntoja ja näiden perusteella arvioivat muutostarpeita, tekevät korjauksia ja vaikutustenarviointia. Aluevaltuusto päättää palvelujärjestelmän uudistamisesta kokouksessaan 17.6. Uudistusten toimeenpanon arvioidaan kestävän 3–4 vuotta, ennen kuin uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan toiminnassa.

  Työikäisten sosiaalipalveluiden ympärivuorokautisen asumisen ja yhteisöllisen asumisen hankintojen kattohinnat tarkastetaan

  Hyvinvointialue kilpailutti vuodenvaihteessa hankintakokonaisuuden, johon kuuluivat ympärivuorokautisen palveluasumisen, tuetun asumisen ja yhteisöllisen asumisen palvelut. Tuetun asumisen ja päihteet sallivan yhteisöllisen asumisen osalta tarjouksia saatiin riittävästi, ja näiden palveluiden osalta Sansia tekee hankintapäätöksen.
  Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen tasojen 1 ja 2 osalta tarjousten määrä ei kuitenkaan ollut riittävä vastaamaan asiakastarpeisiin. Tästä syystä aluehallitus päätti uusista kattohinnoista näiden palvelujen osalta. 
  Uusien kattohintojen myötä hankinnan arvo on nousemassa aiemmin arvioidusta 16,5 miljoonasta eurosta vuodessa noin 17,5 miljoonaan euroon vuodessa. 
  Aluehallituksen päätöksen pohjalta julkaistaan uusi tarjouspyyntö. Vaikka talousarvioraami vuodelle 2024 on kireä, nähdään uusi tarjouspyyntökierros välttämättömänä asiakkaiden palvelujen järjestämiseksi.
   

  Aluehallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan myös mm. hyvinvointialueen uudet hankintojen strategiset linjaukset, sekä päivitetyn hankintaohjeen.

  Aluehallituksen kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.

 5. 28.2.2024 Uutinen

  Kriisiapua Kiuruveden raideliikenneonnettomuuteen liittyen

  Kohdatessasi järkyttävän asian, on luonnollista, että voit reagoida monin eri tavoin. Suurin osa reaktioista on luonnollisia, mutta niistä voi olla myös hyvä puhua.

  Eilinen raideliikenneonnettomuus Kiuruvedellä voi aiheuttaa erilaisia tunteita ja ajatuksia. Mikäli koet tarvetta keskustella, voit olla yhteydessä Pohjois-Savon sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 044 718 3930

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 11.3.2024 Tapahtuma

  Maaliskuun teemapäivät KYSin OLKA-pisteellä

  OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Tarjoamme potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKAn vapaaehtoiset auttavat sairaalassa liikkumisessa, toimivat juttukaverina sekä muissa vapaaehtoistehtävissä. OLKA-pisteiltä voit saada tietoa järjestöjen potilaille ja heidän läheisilleen tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. OLKA-toimintaa koordinoivat Kuopiossa KYS ja Tukipilari

  ma 11.3. klo 10–12
  Hyvän mielen päivä 
  Savon sydänalue ry ja Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry
  Pääsairaalan OLKA-piste

  to 14.3. klo 10–14
  Maailman munuaispäivä- Varhainen tunnistaminen
  Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry
  Kaarisairaalan OLKA-piste

  ke 20.3. klo 10–13
  Ihoyhdistys ry esittäytyy
  Ihoyhdistys ry
  Pääsairaalan OLKA-piste

  to 21.3. klo 10–13
  Kenenkään ei tarvitse sairastaa eikä jäädä yksin
  Kuopion Reumayhdistys ry
  Pääsairaalan OLKA-piste

  Lue lisää: OLKA-toiminta

 2. Kuvituskuva juttuun
  12.3.2024 Tapahtuma

  Kiinnostaako tukiperhetoiminta Pohjois-Savon hyvinvointialueella?

  Tukiperhetoiminta  

  Lapsiperheiden arki on tapahtumarikasta ja joskus vaativaa. Tukiperhetoiminta on sosiaalihuolto- tai lastensuojelulain nojalla myönnettävää palvelua, jolla tuetaan asiakkaana olevaa lasta ja hänen perhettään. Lapsi tai lapset käyvät tukiperheessä useimmiten yhden viikonlopun kuukaudessa. Käynnillä lapsi otetaan osaksi tukiperheen arkea ja elämää. Lapsi saa näin virikkeitä ja uusia ihmissuhteita, jotka tukevat hänen kasvuaan ja kehitystään. Tukiperhekäynnit tarjoavat samalla lapsen omille vanhemmille tilaisuuden hengähtää lasten hoidosta.

  Tukiperhe  

  • Tukiperheet ovat perheitä, jolla on:
  • Aikaa ja tilaa lapsille  
  • Halua vastata lapsen tarpeisiin  
  • Suvaitsevaisuutta kohdata erilaisuutta  
  • Myönteinen elämänasenne  
  • Kykyä keskustella avoimesti vaikeistakin asioista  
  • Joustavuutta  
  • Sitoutumista  
  • Yhteistyökykyä  

  Tukiperhetoimintaan tarvitaan mukaan erilaisia ja eri-ikäisiä perheitä, sillä lapsetkin ovat erilaisia ja eri-ikäisiä. Tukiperheeksi sitoutuminen on aina koko perheen yhteinen päätös. Tukiperheellä voi olla biologisia lapsia tai perhe voi olla lapseton. Myös yksin asuva aikuinen voi toimia tukiperheenä. Tärkeintä on läsnäolo ja halu viettää aikaa lasten kanssa!

  Tukiperhekoulutus

  Tukiperheet valmennetaan tehtävään tukiperhekoulutuksessa, jonka kesto on 7 tuntia. Tukiperheiltä pyydetään suostumus rikosrekisteriotteiden ja oman asuinalueen sosiaalitoimen selvityksen tilaamiseen. Tukiperheet tavataan henkilökohtaisesti kotikäynnillä, jolloin nähdään myös koti, jossa tukilapsi tai -lapset tulevat vierailemaan.  
  Perhehoidon tukiyksikkö järjestää toiminnasta kiinnostuneille perheille valmennusta, lisäkoulutusta, vertaistukea tehtävään sekä virkistysiltoja.
   
  Seuraavat tukiperhekoulutukset vuonna 2024:  
  Iisalmi 11.1. ja 18.1  
  Kuopio 12.3. ja 19.3
   
  Jos olet kiinnostunut toimimaan tukiperheenä, ota yhteyttä Pohjois-Savon perhehoidon tukiyksikköön: perhehoidontuki@pshyvinvointialue.fi

  Tukiperhetyö, sosiaaliohjaajat
  Tea Vimpari p.044-7183804 ja Sari Laitinen 044-7401994

 3. 12.3.2024 Tapahtuma

  Perhevalmennusmessut vuonna 2024

  Perhevalmennus on tärkeä osa odottavan perheen valmistautumista synnytykseen, vanhemmuuteen ja lapsen hoitoon. Se tarjoaa sinulle ja perheellesi tietoa ja tukea, jotta voitte aloittaa uuden elämänvaiheen mahdollisimman hyvin valmistautuneina.

  Perhevalmennusmessut on suunnattu lasta odottaville perheille raskauden vaiheesta riippumatta sekä perheille, joissa on alle puolivuotias vauva. Tapahtumassa perheet pääsevät yhdellä kertaa tutustumaan eri toimijoihin ja saavat kattavasti tietoa heille uudessa elämänvaiheessa tarjolla olevista alueen palveluista. 

  Järjestämme vuoden 2024 aikana useita perhevalmennusmessuja eri puolilla Pohjois-Savon hyvinvointialuetta. Päivitämme aikatauluja vuoden mittaan tälle tapahtumasivulle.
  Perhevalmennusmessut ovat maksuttomia eivätkä vaadi ilmoittautumista. Lisätietoa saat neuvolasta.

  Lämpimästi tervetuloa!

  Tapahtumien aikataulut

  Pohjoisen alueen perhevalmennusmessut (Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Vieremä)

  • Aika: Lauantai 24.2. ja 24.8. kello 10 - 13  
  • Paikka: Iisalmi, Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus), Meijerikatu 2, 74100 IISALMI, Sisäänkäynti pääovesta.

  Koillisen alueen perhevalmennusmessut (Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi ja Lapinlahti) 

  • Aika: Keskiviikkoisin 17.1, 15.5. ja 18.9. kello 16.30 - 19.00. 
  • Paikka: Siilinjärvi, Hamulan koulu, Harjamäenraitti 15, 71800 Siilinjärvi. Sisäänkäynti B-ovesta.

  Keskisen alueen perhevalmennusmessut (Kuopio, Tuusniemi, Kaavi) 

  • Aika: Keskiviikkona 13.3. ja tiistaina 23.4. kello 15.30 - 17.30. Syksyn tapahtumista tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.
  • Paikka: Kuopio, Perheen talo, Lapinlinnankatu 14, Kuopio 

  Läntisen alueen perhevalmennusmessut (Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Karttula, Rautalampi, Suonenjoki) 

  • Aika: Lauantaina 27.1. kello 10 - 14 
  • Paikka: Keitele, Nilakan yhtenäiskoulun liikuntahalli, Koulutie 3, 72600 Keitele. 
  • Aika: Lauantaina 5.10. kello 10 - 14. 
  • Paikka: Suonenjoki. Tarkempi paikka tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.

  Eteläisen alueen perhevalmennusmessut (ryhmämuotoinen valmennus, Varkaus-Joroinen) 

  • Aika: 12.3. ja 19.3., 28.5. ja 4.6., 3.9. ja 10.9. sekä 26.11. ja 3.12. kello 16.30 – 18.00  
  • Paikka: Varkaus, Aalto Hyvinvointikeskus, Savontie 55, 78300 Varkaus (tila tarkentuu myöhemmin).  
  • Leppävirtalaisille järjestetään oma valmennus, lisätietoa saat neuvolasta. 

  Lue lisää perhevalmennuksesta.

 4. 12.3.2024 Tapahtuma

  Pohjois-Savon alueen järjestöjen SOTE-aamukahvit 6.2. - 4.6.2024


  Sote-aamukahvit järjestetään joka kuukauden toinen tiistaiaamu klo 9 - 10.

  • 6.2.2024 HYTE- ja hyvinvointikertomus - alustaja Säde Rytkönen
  • 12.3.2024 Lähellä.fi - alustaja Lilli Martikainen
  • 9.4.2024 Nepsy-tiimi esittäytyy -alustaja Hanne Ålander
  • Järjestöyhteistyön ohje -alustaja Sirpa Kononen
  • 7.5.2024 STEA -avustushaku -alustava
  • 4.6.2024 Aihealue avoin

  Tarkemmat tiedot ja linkit löytyvät PSHVA:n verkkosivulta
  Yhteiset kisakatsomot : Varkaudessa Yhdistystalo Warikko, Kuopiossa Tukipilari ja
  IisalmessaYhdistystalo Vakka.

  Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista aiheista rennosti yhdessä!

 5. 12.3.2024 Tapahtuma

  Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku

  Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku tiistaina 12.3.2024 kello 12-12.30  

  Aihe: SERI-tukikeskuksen toiminnan info. Seri-tukikeskus auttaa kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivaltaa kohdanneita, riippumatta henkilön sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.  
  Asiantuntija: Johanna Kejonen, apulaisosastonhoitaja, kätilö, Naisten akuuttikeskus, KYS Seri-tukikeskus 
  Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
  Tilaisuus on osa Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa.    

  Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen väelle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.    
  Järjestäjänä: Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE- ja osallisuuspalvelualue ja Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä.    
   

 6. 12.3.2024 Tapahtuma

  Strategia-kurssi 13–17-vuotiaiden adhd-diagnoosin saaneiden nuorten vanhemmille

  Strategia-kurssi on osa adhd-hoitopolkua ja kurssi on tarkoitettu sinulle, jonka 13–17-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu adhd.
  Kurssilla saat tietoa adhd:sta, sen syistä ja seurauksista. Saat tietoa myös siitä, kuinka adhd vaikuttaa lapsen toimintakykyyn ja koko perheeseen. Käytännönläheisten strategioiden avulla saat keinoja,
  joilla helpottaa arkea ja vähentää ristiriitoja. Saat tietoa myös koulun ja yhteiskunnan tukimuodoista.
  Kurssi koostuu viidestä kokoontumiskerrasta, jotka puolestaan rakentuvat luennoista ja yhteisistä keskusteluista.

  Aika: tiistait 20.2., 27.2., 12.3., 19.3., 26.3.2024 klo 16:30-19:30
  Paikka: Kampus Vire, Iisalmi
  Kurssiohjaajat: Tiina Huttunen ja Katri Härkönen
  Ilmoittautuminen viimeistään 6.2.2024

  Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
  Katri Härkönen
  p. 040 769 2904
  katri.harkonen@pshyvinvointialue.fi

  Kurssiesite (pdf)