Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 31.3.2023 Uutinen

  Tiedote sidosryhmille sähköpostiosoitteista Pohjois-Savon hyvinvointialueella

  Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaa alueensa sote- ja pelastuspalveluiden tuottamisesta 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella on kuitenkin yli 12 000 työntekijää, joista osalla on sama etunimi ja sukunimi. Tästä aiheutuu se, että kaikilla käyttäjillä ei ole etunimi.sukunimi-muotoista osoitetta. Samannimisten henkilöiden osoitteet sisältävät lisäksi yksilöivän tunnisteen. 
  Viestin oikealle vastaanottajalle saapumisen varmistamiseksi, pyydämme myös ulkoisia sidosryhmiämme kiinnittämään erityistä huomiota sähköpostiosoitteiden oikeellisuuteen sähköpostiasioinnissa.

  Yhteyshenkilösi oikean sähköpostiosoitteen voi varmistaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
  - jos sinulla on käytettävissä yhteyshenkilösi puhelinnumero, voit varmistaa asian häneltä suoraan puhelimitse
  - voit varmistaa osoitteen kirjaamon neuvonnasta puh. 044 717 4598.  

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen turvasähköposti on käytössä osoitteesta https://turvaposti.pshyvinvointialue.fi/ määritetyille vastaanottajille, esimerkiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon.  

  Pyydämme huomiomaan, että sähköpostia ei lähtökohtaisesti tule käyttää asioinnissa sosiaalihuoltoon tai terveydenhuoltoon. Asiakkuuteen ja hoitoon liittyvä asiointi tehdään palveluyksiköiden antamien ohjeiden mukaisesti pääsääntöisesti suoraan hoitavan yksikön kanssa. 
   

 2. 30.3.2023 Uutinen

  KYSin päivystys pahasti ruuhkautunut

  Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) yhteispäivystysyksikkö on pahasti ruuhkautunut, koska potilaiden osasto- ja jatkohoitopaikoista on hankala puute. Ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi selvitetään parhaillaan erityis- ja peruspalveluiden yhteistyönä. 
   
  Potilaiden tulee varautua päivystyksessä pitkiin jonotusaikoihin. Päivystyksessä potilaita hoidetaan lääketieteellisten periaatteiden mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä, millä turvataan ensisijaisesti vakavasti sairaiden potilaiden hoito.

  Ennen päivystykseen tuloa on hyvä soittaa ympärivuorokautiseen Päivystysapu-numeroon 116117. Palvelusta saa hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvontaa kokeneilta sairaanhoitajilta.

 3. 29.3.2023 Uutinen

  Aluehallitus päätti oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkojen perustamisesta ja ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnasta

  Pohjois-Savon alueen lasten oikomishoidon tilanne on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Aluehallitus päätti kokouksessaan 29.3.2023 perustaa kaksi uutta oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

  Aluehallitus hyväksyi ikääntyneiden asumispalvelujen asiakaskohtaisen suorahankinnan esityksen mukaan. Yksikkökohtainen hinnoittelu on painotettu keskihinta 184,83 euroa vuorokaudessa. Aluehallitus totesi, että noudatetaan hankinnan mukaista palvelukuvausta ja sopimusta seuraavin poikkeuksin:

  • Sopimuksen pohjalta ei voida sijoittaa uusia asiakkaita.
  • Sopimus on määräaikainen yhden vuoden ajan.
  • Mikäli yksiköt tulevat hankinnan avaamisen kautta hankintasopimuksen piiriin aiemmin, raukeaa sopimus.
  • Vuokra tarkastetaan kerran vuodessa

  Aluehallitus päätti vahvistaa palvelukohtaiset ikääntyneiden asumisen palveluseteliarvot seuraavasti:

  1. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli 173,80 €/vrk 1.4 2023 alkaen
  2. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen seteli lainsäädännön edellyttämän henkilöstömitoituksen 0,7 ollessa voimassa 184,70 €/vrk
  3. Tilapäisen asumisen seteli 205 €/vrk 1.4.2023 alkaen, seteliarvosta vähennetään palvelukohtainen asiakkaan omavastuuosuus.
  4. Tilapäisen asumisen seteli 215,9 €/vrk henkilöstömitoituksen 0,7 ollessa voimassa, seteliarvosta vähennetään palvelukohtainen asiakkaan omavastuuosuus.

  Lisäksi aluehallitus päätti erityisasumispalveluiden kilpailutuksen käynnistämisestä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaisia päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja tuotettu omana toimintana ja ostopalveluna. Hyvinvointialueella on ympärivuorokautisen palveluasumisen, yhteisöllisen asumisen, tuetun asumisen ja tilapäisen asumisen kilpailutettuja sopimuksia. Lisäksi asumispalveluja on ostettu suorahankintasopimuksilla tai asiakaskohtaisilla viranhaltijapäätöksiin liittyvillä maksusitoumuksilla ilman kilpailutusta. Sopimukset ovat sisällöltään ja kustannustasoltaan hyvin erilaisia, joten hankinta on edellytys sisältöjen sekä toteuttamistapojen yhteneväiseksi järjestämiseksi.

  Aluehallituksen hyväksyi kokouksessaan myös vuoden 2022 tilinpäätöksiä:

  Koko kokousaineisto on luettavissa verkkosivuilla, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan sen hyväksymisen jälkeen.

 4. 28.3.2023

  Leppävirran terveysasemalla on tietoliikennehäiriö, joka vaikuttaa tietojärjestelmien käyttöön

  Leppävirran terveysasemalla on tänä aamuna 28.3.2023 havaittu tietoliikennehäiriö, jonka vuoksi tietokoneet eivät yhdisty verkkoon. Tämä aiheuttaa sen, että mm. potilastietojärjestelmän tiedot eivät ole kaikissa yksiköissä käytettävissä. Terveysasemalla on muutamia kannettavia tietokoneita, joilla turvataan kriittisen tiedon saaminen esim. ensiavussa. Häiriö vaikuttaa mm. terveysaseman puhelinpalvelun toimintaan, kun potilaiden tietoja ei päästä potilastietojärjestelmästä hakemaan. Asiasta on tehty häiriöilmoitus  ja vian syy on selvittelyssä.

  Päivitys klo 11:00 reitittimessä ollut vika on korjattu ja verkkoyhteydet toimivat nyt normaalisti.

 5. 27.3.2023 Uutinen

  Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset

  Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.3.2023 hallintosäännön muutokset. Muutokset vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin sekä huojennusohjeen aluevaltuusto palautti valmisteluun.

  Hallintosääntöön on tehty sen hyväksymisen (22.12.2022) jälkeen muutoksia. Suurin osa muutoksista on pieniä ja koskee voimassa olevien hallintosääntökirjausten tarkennuksia. Keskeisin muutos liittyy hyvinvointialueen viranhaltijaorganisaation rakenteeseen, jossa toimintayksikön alle perustettiin hallintosäännön muutoksella uusi organisaatiotaso: yksikkö. 

  Viranhaltijaorganisaatio rakentuu muutoksen jälkeen seuraavasti:

  • toimiala
  • palvelualue
  • palveluyksikkö
  • toimintayksikkö
  • yksikkö

  Uuden organisaatiotason myötä hyvinvointialueelle siirtynyt henkilöstö saadaan sijoiteltua tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksen johdosta hallintosäännön kohtia on muutettu vastaamaan uutta viranhaltijarakennetta.

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 16.5.2023 Tapahtuma

  Perhehoidon tukiyksikkö järjestää tukiperhekoulutuksia 16.5. ja 23.5.2023

  Pohjois-Savon Hyvinvointialueen Perhehoidon tukiyksikkö järjestää tukiperhekoulutuksia
  Tukiperhekoulutus sisältää työntekijän henkilökohtaisen tapaamisen perheen kotona sekä
  kaksi vuorovaikutteista 3,5h kestävää ryhmätapaamista. Seuraava koulutuskokonaisuus tulossa toukokuussa 2023.

  Aika: 16.5 ja 23.5.2023
  Paikka: Mäntyrinteen perhetukikeskus, Lastentie 5 Kuopio
  Koulutuksen sisältö:
  • Tukiperhetoiminnan periaatteet ja käsitteet
  • Lapsen kasvatus ja huolenpito
  • Yhteistyökäytännöt tukiperhetoiminnassa
  Kouluttajina toimivat sosiaalityöntekijä Anna Mehtonen ja sosiaaliohjaaja Tea Vimpari


  Jos olet kiinnostunut tukiperhetoiminnasta, yhteydenotot:
  Tea Vimpari 044-718 3804
  tea.vimpari@pshyvinvointialue.fi

 2. 12.2.2023 Tapahtuma

  112-päivä – ennakointi vie vaaroilta voimat

   Hätänumeroviikkoa vietetään Suomessa 6.-12.2.2023 ja tänä vuonna kampanjoidaan teemalla ”Varautuminen on arjen pieniä tekoja”. Hätänumeroviikolla ihmisiä opastetaan varautumaan erilaisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä ennaltaehkäisemään erilaisia vaaratilanteita. 

  Kampanjaviikon aikana kansalaiset voivat viettää 112-päivän mukaista teemapäivää esimerkiksi työpaikalla, koulussa tai harrastustoiminnassa. Lisäksi järjestetään paikallistapahtumia, jotka ovat tärkeä osa kampanjointia. paikallistapahtumat ovat tärkeä osa 112-päivän kampanjointia. 112-päivän tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. 

  Pohjois-Savossa järjestetään 112-päivän yleisötapahtuma 11.2.2023 klo 10–14 Petosen pelastusasemalla osoitteessa Porkkanakatu 2. Tuttuun tapaan paikalla olevat viranomaiset Pohjois-Savon pelastuslaitokselta, poliisista sekä hätäkeskuksesta esittelevät toimintaansa ja kertovat arkipäivään liittyvistä turvallisuusasioista. 

  Olet lämpimästi tervetullut!

 3. 22.3.2023

  Ruokakasvatuksen pyöreä pöytä -tilaisuudet Pielavedellä ja Kuopiossa 22. ja 28.3.

  Ruokakasvatus on tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Ruokakasvatus on myös osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista.

  Ruokakasvatuksen pyöreä pöytä verkkotilaisuudet kokoavat yhteen lasten ja nuorten arjen ympäristöjen rakentajat. Tule kuulemaan ja jakamaan ajatuksia muiden kanssa!

  Lämpimästi tervetuloa koulujen, varhaiskasvatuksen, kuntahallinnon, ruokapalveluiden ja sote:n edustajat sekä vanhemmat ja muut ruokakasvatuksesta kiinnostuneet.

  Kuopion ruokakasvatuksen pyöreä pöytä ke 22.3.2023 klo 12–14. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen osoitteessa: https://forms.office.com/e/ypBVp48UDP

  Pielaveden ruokakasvatuksen pyöreä pöytä ti 28.3.2023 klo 13–15. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen osoitteessa: https://forms.office.com/e/wRVK4Zrfgx

 4. 25.3.2023 Tapahtuma

  Lasten ja nuorten tukihenkilö -koulutus Kuopiossa 25.– 26.3

  Haluaisitko olla lapselle tai nuorelle luotettava aikuinen, jonka kanssa ratkoa arjen pulmia? Pohjois-Savon hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityön ja -ohjauksen yksikkö hakee hyviä tyyppejä lasten ja nuorten tukihenkilöiksi. Tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka on lapselle ja nuorelle luotettava ja kannustava aikuinen. 

  Järjestämme lasten ja nuorten tukihenkilöiden koulutuksen:

  Ajankohta: lauantaina ja sunnuntaina 25.26.3.2023 klo 9.3015.00
  Paikka: Turvalinkki, Kasarminkatu 2, katutaso, Kuopio 

  Sisältönä muun muassa yleistä tietoa tukihenkilötoiminnasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kohdata lapsia ja nuoria eri elämäntilanteissa, heidän omine tarpeineen ja toiveineen. Tehtävässä toimiessaan tukihenkilö saa kulukorvauksen ja palkkion. 

  Lisätiedot ja ilmoittautuminen 20.3.2023 mennessä: 

  Hanna Borgelin 
  puhelin 044 718 3325
  hanna.borgelin@pshyvinvointialue.fi