Living lab

Living lab


KYS on aloittanut Living Lab -palvelut, jossa tulevaisuuden terveysteknologiaratkaisuja kehittävät yritykset voivat testata tuotteitaan ja palveluitaan aidossa sairaalaympäristössä.

Palvelumme kohdistuvat neljälle eri osa-alueelle:

  • Pyrimme edistämään lääkinnällisten laitteiden ja ratkaisujen koekäyttöä KYS:ssa ja sujuvoittamaan prosessia
  • Yritysten kanssa teemme yhteistyötä terveysteknologisten innovaatioiden yhteiskehittämisessä
  • Teemme kehitteillä olevien tuotteiden ja ratkaisujen testaustoimintaa
  • Koordinoimme tieteellisiä kliinisiä laitetutkimuksia

Tällä hetkellä KYS tekee yhteistyötä eri yritysten kanssa uusien terveysteknologioiden ja hoitomenetelmien edistämiseksi. Yritysyhteistyöstä kiinnostuneita yhteydenottoja on tullut monipuolisesti. Yritysten tuotteet ja ratkaisut, joita asiantuntijat ovat arvioineet tai jotka ovat olleet testauksessa tai koekäytössä, ovat olleet hyvin erilaisia ja eri käyttötarkoituksiin. Tuotteet ja palvelut ovat liittyneet erikoissairaanhoidossa tehtävään työhön, potilaiden hoitoon tai työntekijöiden koulutukseen.

Testaukset tehdään ammattilaisten valvonnassa, potilasturvallisuutta vaarantamatta. Yritysten tukena testauksissa on KYS:n projektikoordinaattori, jonka kanssa yritykset voivat suoraan asioida. Yritykset saavat palveluissa tärkeää tietoa ratkaisujensa käytettävyydestä, ja vastaavasti Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri saa mahdollisuuden ottaa käyttöönsä uusimmat palvelut, joilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä tai parantaa hoidon laatua. 

Living Lab -palveluita tarjoavat KYS, Kuopion kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on myös lisätä innovaatioita, myös sairaalan sisällä, ja auttaa niiden jatkojalostamisessa ja kaupallistamisessa. Living Lab -toiminta edistää samalla erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja loppukäyttäjien yhteistyötä. Tärkeä osa palveluita on helpottaa paikallisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Lisätiedot:
Projektikoordinaattori Johanna Jylhä-Ollilla, johanna.jylha-ollila(at)pshyvinvointialue.fi 
https://www.businesskuopio.fi/miksi-kuopio/livinglab/ 

Living Lab -toimintaa rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Lisätiedot, Living lab