Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

22.4.2024 Uutinen

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle muutoksia hallintosääntöön

Kokouksessaan 22.4.2024 aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle muutoksia hyvinvointialueen hallintosääntöön. Muutokset ovat tarpeellisia mm. maaliskuussa päättyneen yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen myötä. Yhteistoimintamenettelyssä tehostettiin ja kevennettiin hyvinvointialueen johtamis- ja asiantuntijarakennetta ja poistettiin tehtävien päällekkäisyyksiä. 

Lisätietoa yhteistoimintamenettelyn päättymisestä aluehallituksen päätöstiedotteessa 27.3.2024.

Ehdotettujen hallintosäännön muutosten tavoitteena on myös selkeyttää aluevaltuuston ja lautakuntien toimivaltaa hyvinvointialueen palveluverkkouudistuksen osalta. Päivitetyssä hallintosäännössä linjataan, että aluevaltuusto tekee palveluverkkouudistukseen liittyvät ylätason strategiset päätökset. Lautakunnat vastaavat uudistuksen käytännön toimeenpanoon liittyvistä päätöksistä.  Muutoksista hallintosääntöön päättää aluevaltuusto. 

Kokouksessaan aluehallitus sai tiedoksi hyvinvointialueen talouden toteuman tammi-maaliskuulta 2024. Alkuvuoden alijäämä oli 8.481.131 €. Aluehallitus hyväksyi myös useita eropyyntöjä aluehallituksen varajäsenyydestä. Syynä eropyynnöille oli esteellisyys päätöksenteossa. 
Lisätietoa aluehallituksen esteellisyyteen liittyvistä linjauksista aluehallituksen päätöstiedotteessa 9.4.2024. 

Aluehallituksen kokousaineisto on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.