ekosysteemihanke banneri

alt=

Murupolku

kuopio health sisällöt

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa

 

Tarkoitus ja tavoitteet

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on käynnissä Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanke, jonka tarkoituksena on Pohjois-Savon hyvinvointialueella tapahtuvan korkeatasoisen ja monitieteellisen terveysalan tutkimuksen näkyvyyden ja houkuttelevuuden kasvattaminen sekä tiedon lisääminen tutkimusinfrastruktuurista Pohjois-Savon hyvinvointialueella. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen toteuttamassa Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hankkeessa tavoitteena on kartoittaa kliinisessä tutkimuksessa käytettävä infrastruktuuri, mukaan lukien tutkimushoitajat, tutkijalääkärit, muut tutkijat, monitoroijat, laitteet, tilat sekä potilaiden saatavuustietokanta. Kartoituksesta luodaan julkinen yhteenveto, joka vahvistaa Savilahdessa tehtävien kliinisen tutkimuksen tunnettavuutta ja yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja muodostaa entistä houkuttelevamman kokonaisuuden yhteistyökumppanuuksia varten.

Kartoituksen avulla pyritään kasvattamaan tutkimushankkeiden määrää entisestään ja näin lisäämään kliinisten tutkimusten tuomaa hyötyä niin potilaiden hoitoon kuin myös henkilöiden koulutuksen ja ammattitaidon lisäämiseen.

Hankkeen edetessä kartoituksiin tarvittavien tietojen keräämiseksi ollaan yhteydessä Kliinisen tutkimuksen keskuksen keskeisiin yhteistyökumppaneihin kuten tutkimushoitajiin, tutkijoihin ja erilaisiin palveluntuottajiin. Tiedonkeruu tehdään osittain kyselyiden avulla, jotka julkaistaan Pulssi-intrassa ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen uutiskirjeissä. Olemme myös erikseen yhteydessä kohderyhmiin hankkeen edetessä.

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa -hanke on ryhmähanke. Osahankkeen toteuttajaosapuolia ovat Kuopio Health, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Toimiaika

Etenemme kartoittamisessa seuraavassa aikataulussa:

  • Tutkimushoitajat/monitorit lokakuu-marraskuu 2023 alkaen
  • Tutkijalääkärit/tutkijat marras-joulukuu 2023 alkaen
  • Laitteet/tilat tammikuu 2024 alkaen
  • Potilastietokanta huhtikuu 2024 alkaen 

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Pulssi-intrassa, Pohjois-Savon hyvinvointialueen uutiskirjeissä ja hankkeen Internet-sivustolla.

Kartoituksen julkisesti jaettavissa olevat osiot tuodaan ekosysteemin saataville ja pohjaksi jatkokehittämiselle Kuopio Healthin ”terveys ja hyvinvointidata”-työryhmän kautta sekä laajempaan tietoisuuteen erilaisten viestintätoimien avulla.

Toimijat

Hanketta koordinoi 25.9.2023 alkaen Projektikoordinaattori Sonja Reinikka Kliinisen tutkimuksen keskuksesta yhdessä Yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija Johanna Jylhä-Ollilan kanssa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii Tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs.

Yhteyshenkilö:

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan hankkeesta lisää, lisätietoa sinulle antavat: 

Sonja Reinikka 
Projektikoordinaattori
CTOPohjois-Savo@pshyvinvointialue.fi
Kliinisen tutkimuksen keskus

Johanna Jylhä-Ollila
Yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija
CTOPohjois-Savo@pshyvinvointialue.fi
Kliinisen tutkimuksen keskus

kuopio health sisällöt sivupalkki

Hankkeen kesto:

1.9.2023-31.10.2024

 

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hanketta osarahoittaa Kuopion kaupunki. Hanketta toteuttaa Kuopio Health. Hanketta osatoteuttaa Pohjois-Savon hyvinvointialue.