Pelastustoimen palvelut

Pelastustoimen palvelut

 

Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitavat alueelliset pelastuslaitokset. Pelastuslaitokset toimivat onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa.

Tavoitteena on, että yksittäiset ihmiset, rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat kykenevät ennaltaehkäisemään onnettomuuksia sekä varautuvat rajoittamaan ja torjumaan onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja seurauksia. Omalla toiminnallaan jokainen voi luoda elämästään ja ympäristöstään turvallisemman.

Lue lisää Pelastustoimi.fi-verkkosivuilta

Tutustu myös: Pohjois-Savon pelastuslaitoksen omavalvontaohjelma

Pelastustoimen palvelutasopäätös

Pohjois-Savon alueellisen riskiarvion päivitys tehtiin yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa

Pelastustoimen palvelut - yhteystiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Volttikatu 1 A, 70700 Kuopio
Puhelin: 017 188 100 (pelastuslaitoksen infopiste)
Faksi: 017 188 123

Sähköpostiosoite: 
pelastuslaitos@pshyvinvointialue.fi
etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Katso kaikki Pohjois-Savon pelastuslaitoksen yhteystiedot