KYS Ajopoli

KYS Ajopoli

(ESR-hanke 1.9.2020 – 31.8.2023)

I KYS Ajopoli - poliklinikka

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on aloittanut toimintansa erityistason ajopoliklinikka KYS Ajopoli. Lähetteitä KYS Ajopolille otetaan vastaan 1.8.2021 alkaen koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelta, terveyskeskuksista, yksityisiltä lääkäriasemilta ja työterveyshuolloista. Otamme lähetteitä vastaan myös muualta Suomesta. Olemme saaneet Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR) 3-vuotisen hankerahoituksen, jonka avulla pystymme käynnistämään KYS Ajopolin toiminnan KYSissä.

KYS Erva-alueelta on puuttunut ajoterveydenarviointiin erikoistunut poliklinikka, johon voitaisiin lähettää monen erikoisalan asiantuntemusta vaativat ajoterveyden arviot, viranomaisten pyytämät ajoterveysarviot ja konsultaatiopyynnöt ajoterveysasioissa. Tällä hetkellä haastavat ajoterveysarviot kuormittavat terveydenhuoltoa kohtuuttomasta, sillä moniongelmaisten ja ikääntyvien kuljettajien määrät ovat lisääntyneet ja ajoterveysarvion tekemiseen henkilö joutuu käymään usean eri erikoisalan poliklinikalla.

Tavoitteemme on, että jatkossa kaikki lähetekriteerit täyttävät ajoterveysarvioinnit ohjautuisivat KYS Ajopolille, jossa henkilön ajoterveysarviointi tapahtuu ns. ”yhden luukun periaatteella”.

  • Monitahoiset tapaukset, joita ei voida ratkaista yhden erikoisalan kautta
  • Lisätutkimusten tarpeen arviot
  • Erimielisyydet ja kiistanalaiset tilanteet ajoluvan suhteen
  • Asiantuntijamielipiteen saaminen omalle päätökselle (paperi- ja raatikonsultaatiot)
  • Viranomaistahon ajokyvyn arvioinnit
  • Ulkokuntatutkittavat
  • Moniongelmaiset ammattikuljettajat – tarvitaan luotettava päätös nopeasti

KYS Ajopolin vastaanotto toimii KYS neurologian tiloissa perjantaisin ja moniammatillinen raati kokoontuu kerran kuukaudessa ratkomaan kaikkein haastavimpia tilanteita.
Hankeaikana vastaanotto on potilaalle ja lähettävälle taholle ilmaista. Hankeaikana panostamme erityisesti moniongelmaisten ammattikuljettajien ajoterveysarviointeihin. Tavoitteemme on, että ESR-hankkeen jälkeen KYS Ajopoli toimii pysyvästi KYSillä.

Ajopoliklinikka toiminnan lisäksi kehitämme hankkeessa uutta ennaltaehkäisevää kuntoutusta ammattikuljettajille, joilla on useita terveydellisiä riskitekijöitä ja he ovat vaarassa menettää ajoterveytensä, ajolupansa ja lopulta jopa ammattinsa. Kuljettajat rekrytoidaan pilottiin syksyllä 2021 – kysy lisää Sirpa Konoselta, jos sinulla olisi tiedossa sopivia kuljettajia.

Tulemme hankkeen aikana kehittämään myös ajoterveysalan koulutusta, tutkimusta ja yritysyhteistyötä.

KYS Ajopoli, hankkeessa mukana

Hankkeessa ja yhteistyössä mukana


KYS neurokeskus ja KYS silmätaudit

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot, KYS Ajopoli

Yhteystiedot

Ajopoliklinikan käyntiosoite:
KYS Ajopoli, rakennus 6, 0-kerros, Puijonlaaksontie 2, 70210 KYS

Lähetteiden postitusosoite:
Ajopoliklinikka 141253, rakennus 6, 1. krs. PL 100, 70029 KYS

Asiakaspalvelu (lähetteet, potilaspuhelut jne)
044 717 5011

Virve Kärkkäinen
hankepäällikkö
ESR-hankeasiat & tiedotus
p. 044 717 4310


Anne Koivisto
hankkeen johtaja
koulutus & tiedotus
p. 044 717 5629