Bannerikuva, ulkoisen SOTE-toimijan käyttöoikeudet

alt=

Ulkoisen SOTE-toimijan käyttöoikeudet haitari

Ulkoisen SOTE-toimijan käyttöoikeudet

Ulkoisella Sote- palveluntuottajalla tulee olla voimassa oleva sopimus palvelun tuottamisesta Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Palvelun tuottamisen palvelukuvauksessa tai sääntökirjassa on kuvattu tuottajan vastuut ja velvollisuudet hyvinvointialueen potilas- ja asiakastietojärjestelmien käytöstä. 

Käyttöoikeuksien tilaaminen edellyttää yksikkökohtaista käyttäjätunnuskoodia eli Palveluntuottajan viite -koodia (PTV-koodi).  PTV- koodi haetaan vain kerran ja on yksikön käytössä niin kauan, kuin sopimus palveluntuottamisesta on voimassa Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Aloita tekemällä Palveluntuottajan viite -koodin perustaminen -hakemus. Linkki hakemukselle kohdassa 5.
 

Milloin täytän Palveluntuottajan viite -koodin perustaminen -hakemuksen?

 • Kun olet uusi Pohjois-Savon hyvinvointialueen ulkoinen SOTE-palveluntuottaja. Käyttöoikeuksien tilaaminen edellyttää yksikkökohtaista käyttäjätunnuskoodia eli Palveluntuottajan viite -koodia (PTV-koodi).  PTV- koodi haetaan vain kerran ja on yksikön käytössä niin kauan, kuin sopimus palveluntuottamisesta on voimassa Pohjois-Savon hyvinvointialueella. 
 • Palveluntuottajan viite koodi muodostetaan kuuden (6) päivän sisällä hakemuksen lähettämisestä. Toimitamme Palveluntuottajan viite -koodin yksikön tilausoikeudelliselle työntekijälle.
 • Palveluntuottajan viite- koodin ja yksikön henkilöstön käyttäjätunnusten tilaaminen keskitetään tilausoikeudellisille henkilöille. Tavallisimmin yksikön esihenkilö toimii tässä roolissa. Hänelle on hyvä nimetä varahenkilö poissaolojen varalle. 

Milloin täytän Käyttöoikeuden hakeminen-lomakkeen?
Kun sinulla on PTV-koodi 

 • ja haet yksikkösi uudelle työntekijälle käyttäjätunnuksia 
 • ja yksikkösi työntekijän työtehtävissään tapahtuu muutosta esim. hänestä tulee potilas- ja asiakastietojärjestelmässä peruskäyttäjän lisäksi vastuukäyttäjä.
 • ja yksikkösi työntekijän työsuhde päättyy.
 • Käyttäjätunnustilaukset tulee tehdä organisaation sähköpostista ja ne toimitetaan organisaation sähköpostiosoitteen.
 • Yksittäisille henkilöille käyttöoikeuksia voit hakea, kun sinulla on Palveluntuottajan viite.
 • Käyttöoikeuden hakee työntekijän esihenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö (tilausoikeudellinen yhteyshenkilö).
 • Käyttäjätunnuksia vastaanottaessaan jokaisen työntekijän tulee perehtyä ja allekirjoittaa käyttäjäsitoumuslomake.
 • Käyttäjäsitoumuslomake löytyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilta.
 • Yksikön tilausoikeudellinen työntekijä tulostaa käyttäjäsitoumuslomakkeen ja pyytää siihen työntekijän allekirjoituksen. Tuottaja säilyttää allekirjoitetut lomakkeet itsellään. Tarvittaessa Pohjois-Savon hyvinvointialue voi pyytää käyttäjäsitoumuslomakkeita itselleen. 
   

Miksi tunnukset on uusittava vuosittain?

 • Tällä toimintatavalla varmistetaan, että sama henkilö tekee edelleen samoja työtehtäviä samassa organisaatiossa. Toimintapa on välttämätön tietoturvallisen toiminnan varmistamiseksi.  
 • Kun työntekijän käyttöoikeudet ovat umpeutumassa, tulee siitä ilmoitus yksikön tilausoikeudelliselle työntekijälle.

Mistä tiedän, että hakemus on mennyt perille? 

 • Muista aina varmistaa, että lähetät hakemuksen klikkaamalla: ”Lähetä” -painiketta. 

Kuinka kauan hakemuksen käsittely Pohjois-Savon hyvinvointialueella kestää? 

 • Jos hakemuksessa ei ole Palveluntuottajan viite -koodia, niin hakemuksen kaikki tiedot täytettyäsi toimitamme PTV-koodin kuuden (6) päivän sisällä.  
 • Käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet tehdään Istekissä tilausjärjestyksessä.
 • Ruuhka-aikoina käsittely voi kestää pidempään. Ruuhka-aikoja ovat muun muassa lomien jälkeiset ajankohdat.
   

Ulkoisen SOTE-toimijan käyttöoikeudet - lisätiedot

Liitteet

Käyttäjäsitoumus, Pohjois-Savon hyvinvointialue (liite avautuu uuteen ikkunaan)

Palveluntuottajan viite (PTV-koodi)

Kattaa sen käyttöoikeuskokonaisuuden, jota tietojärjestelmätoimittajan ylläpitotoimiin/työtehtävien suorittamiseen tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi etäyhteys, järjestelmät, palvelimet/ IP-osoitteet. Tavoitteena on, että käyttöoikeuskokonaisuuden ylläpito sekä esihenkilön käyttöoikeuksien hakeminen helpottuu, kun toimet sidotaan palveluntuottajan viitekoodiin.

Tiedustelut

Epäselvissä tilanteissa tiedustele asiaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteyshenkilösi kautta.