Murupolku

Biopankki

Biopankki

Kansalaisia kannustetaan osallistumaan biopankkitoimintaan ja sitä kautta tukemaan tutkimustyötä.

Biopankkitutkimus on lääketieteellistä tutkimusta, jonka tarkoitus on terveyden edistäminen, tautimekanismien ymmärtäminen tai terveyden- ja sairaanhoidossa käytettävien tuotteiden tai hoitokäytäntöjen kehittäminen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimii Itä-Suomen Biopankki, jonka tehtävänä on kerätä ja säilyttää ihmisistä peräisin olevia näytteitä ja niihin liittyvää tietoa sekä luovuttaa niitä tutkimuskäyttöön.

Biopankkinäytteet ovat esimerkiksi kudos-, veri- ja DNA-näytteitä, joita voidaan ottaa hoitoon liittyvän näytteenoton yhteydessä. Näytteet voidaan luovuttaa biopankille, kun näytteen antaja antaa siitä kirjallisen suostumuksen. Biopankkiin voidaan siirtää myös vanhoja näytteitä.

Biopankin tavoitteena on luoda laajoja näytekokoelmia, joita tutkimalla voidaan ymmärtää paremmin sairauksien syntyä ja kehittää hoitoja. Näytekokoelmiin liitetään tietoa näytteen antajan terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näytteet koodataan kuitenkin aina nimettömiksi, joten näytteet eivät ole tunnistettavissa. Biopankit toimivat viranomaisten valvonnassa ja toimintaa ohjeistaa biopankkilaki.

Biopankkilaki on uudistunut 1.1.2024

Henkilötietojen käsittely biopankkitoiminnassa on aiemmin perustunut suostumukseen. Vuoden 2024 alusta lähtien suostumus annetaan näytteenottamiseen ja näytteiden ja niihin liittyvien tietojen keräämiseen biopankkiin. Samalla pyydetään myös hyväksyntää liittää näytteisiin muita terveydentilaa ja terveyttä koskevia tietoja, jolloin myös niitä voidaan jatkossa luovuttaa biopankista tutkimuskäyttöön. Näytteiden ja niihin liitettyjen tietojen tallentaminen biopankkiin edellyttää sekä suostumusta että hyväksyntää. Biopankkitoimintaan osallistuminen on edelleenkin vapaaehtoista ja aikaisemmin annettu biopankkisuostumus tai -kielto pysyy voimassa.

Biopankkisuostumuksen ja -hyväksynnän voi tehdä OmaKYS-palvelun kautta, osoitteessa omakys.fi ja myöhemmin käyttöön otettavan OmaSavo-palvelun kautta.

Lisätiedot, Itä-Suomen Biopankki

Lue lisää


Biopankin omistajat

Pohjois-Savon hyvinvointialue
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Itä-Suomen yliopisto