Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE

AKE-verkosto


Alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto AKE toimii KYS YTA -alueella. Toiminnassa on mukana noin 40 edustajaa terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ja koulutuksen organisaatioista. Asiakasnäkökulmaa verkostoon tuovat maallikkojäsenet. Verkosto on moniammatillinen, avoin työryhmä, joka toivottaa tervetulleiksi uudet jäsenet koko KYS YTA -alueelta.
 

Miksi kaatumisia tulee ehkäistä?


Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman syy Suomessa. Nämä tapaturmat ovat myös johtavia syitä lonkkamurtumissa (yli 90 %) ja aivovammoissa (65 %) ja koskettavat erityisesti ikääntyneitä. Tilastojen mukaan yli 80-vuotiaista noin joka toinen kaatuu kerran vuodessa ja yli 65-vuotiaistakin joka kolmas. Parhaita tuloksia saadaan kun kaatumisten ehkäisy aloitetaan jo työikäisenä.

Lue lisää tapaturmien ehkäisystä Suomessa.

Materiaalia tukemaan kaatumisen ehkäisyä


AKE työstää jatkuvasti materiaalia tukemaan kaatumisten ehkäisyä. Osa materiaalista on tarkoitettu etupäässä ammattilaisille, mutta myös väestöä tuetaan kaatumisten ehkäisyssä. Materiaalit löydät Materiaalipankki-sivulta.

Vuoden 2022 päätteeksi on AKE-verkoston työstämänä valmistunut oheinen kuvi:o Yhteistyö aikuisten kaatumisten ehkäisyn yhdyspinnoilla (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan). Kuvio kuvaa kaatumisten ehkäisyn moninaisia toimijoita, joiden kaikkien yhteisenä tavoitteena on pystyssä pysyminen.  

Vuoden 2020 alussa valmistunut Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista on päivitetty syksyllä 2022. Listan päivityksestä vastasivat proviisorit Kirsi Pesonen (Siun Sote) ja Raimo Ojala (KYS). Lue lisää listan taustasta ja käytöstä täältä: Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet (PDF-tiedosto, avautuu uuteen selainikkunaan).

Pysytään pystyssä -opas soveltuu tietopaketiksi jokaiselle. Opas toimii ammattilaisen tukena kaatumisen ehkäisyn ohjauksessa myös ruotsiksi, englanniksi, turkiksi, arabiaksi ja venäjäksi. Oppaat löytyvät AKE:n materiaalipankista. International Safety Media Award (ISMA) on palkinnut 2016 Pysytään pystyssä -oppaan englanninkielisen version parhaan painetun julkaisun palkinnolla.

Sairaaloiden vuodeosastoille ja pitkäaikaishoidon yksiköille on kehitetty Fall T.I.P.S. -malli, joka perustuu henkilöstön ja potilaan tai asiakkaan sitouttamiseen kaatumisen ehkäisyyn. Tutustu malliin osoitteessa www.falltips.org ja suomeksi tältä sivustolta löytyvältä Fall T.I.P.S. -sivulta.  

AKE - Moniammatillinen verkosto


Verkoston jäsenet edustavat useita eri ammattiryhmiä; farmasia, fysioterapia, hoitotyö, hoitotiede, johtaminen, lääketiede, opetus ja koulutus, ravitsemustiede. Ammattilaisia täydentävät kansalaisia edustavat maallikkojäsenet.

Aken toiminnan missio ja visio vuoteen 2025


MISSIO – AKEn jäsenet toimivat aktiivisesti verkostossa. Jäsenet levittävät tietoa kaatumisten ehkäisystä omalla hyvinvointialueellaan ja organisaatioissaan aktiivisesti. Kaatumisten ehkäisy on painopistealue alueellisessa hyvinvoinnin edistämisen työssä.

VISIO – Vakavien kaatumistapaturmien määrä vähenee.

Verkostoyhteistyötä EU:n alueella


Kesällä 2016 AKE hyväksyttiin Euroopan laajuiseen verkostoon European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA) ja sen kautta ryhmään A2 Falls prevention .

 

 

Lisätietoja, AKE-verkosto

Ajankohtaista

Lisätietoja


Kaatumisten ehkäisyvideo

KYSin viestintä ja kaatumisen ehkäisyn ammattilaiset ovat tehneet Miksi Lempi kaatui? –videon, jolla perehdytään kaatumisten syihin, ehkäisyyn ja kaatuneen hoitoon. Video toimii Firefox- ja Chrome-selaimilla.

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet

Kaatumisvaaraa lisäävät lääkkeet -tarkistuslista löytyy AKE:n materiaalipankista

Kaatumisvaaran vähentäminen -luentosarja

Luentosarjan tallenteet löytyvät AKE:n materiaalipankista. Videoissa on tietoa niin väestölle kuin ammattilaisille.

In English

The Regional Fall Prevention Network (pdf)

 

Yhteystiedot

Säde Rytkönen
AKE-verkoston puheenjohtaja, hyvinvointikoordinaattori
Pohjois-Savon hyvinvointialue, HYTE ja osallisuus
p. 044 717 6370

Ville Koivisto
hyvinvointikoordinaattori
Pohjois-Savon hyvinvointialue, HYTE ja osallisuus
p. 044 461 0291

sähköpostit:
etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Mukana olevat organisaatiot

Attendo  
Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa
Itä-Suomen yliopisto  (farmasian ja lääketieteen laitokset)
Keski-Suomen hyvinvointialue
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry  
Kuopion kaupunki 
Niuvanniemen sairaala
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Savonia AMK 
Savon ammatti- ja aikuisopisto 
Siilinjärven kunta 
Siun sote
Kansainväliset verkostot

EU:n Regional collaboration in fall prevention