Kokemusasiantuntijat

Kokemusosaajat


Kokemusosaajalla on kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota hyödynnetään toisten ihmisten auttamiseksi, tukemiseksi tai heidän auttamis- ja osaamisvalmiuksiensa lisäämiseksi. Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisen näkökulman. 

Kokemus tässä yhteydessä tarkoitaa kokemusta jostain haastavasta elämänkokemuksesta, esimerkiksi sairastamisesta, pakolaisuudesta, köyhyydestä, syrjinnästä tai palveluiden käytöstä. Kokemusosaaja on ihminen, joka tietää, mikä häntä on auttanut eteenpäin ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen tai elämän muutokseen sekä siihen sopeutumiseen.

Onko sinulla tällaista kokemusta ja haluaisitko tuoda asiantuntemustasi muille hyödyksi?

Kokemustoiminnassa on osaajilla erilaisia nimikkeitä kokemusasiantuntija, kokemustoimija ja kehittäjäasiakas. 

Koulutettu kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on oma toipumiskokemus sairaudesta, vammasta tai haastavasta elämäntilanteesta ja hän haluaa jakaa kokemustaan erilaisissa tehtävissä. Koulutusvaatimuksena koulutetulle asiantuntijalle on taustaorganisaation vähintään 50 tunnin/4kk kokemusasiantuntijavalmennus. 

Tehtävät, joihin kokemusasiantuntijoita voi mukaan ottaa, ovat monipuoliset aina asiakas- ja tukihenkilötehtävistä kehittämisen ja vaikuttamisen tehtäviin. Koulutettu asiantuntija voi olla halukas toimimaan niin vertaistuen ryhmän ohjaajana kuin ammattilaisten ja opiskelijoiden ymmärryksen lisääjänä.  

Kokemustoimija on henkilö, jolla on oma tai läheisen kokemus pitkäaikaissairaudesta, vammasta, vammaisuudesta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta. Hänet on koulutettu tehtäväänsä. Toiminnasta vastaa kokemustoimintaverkostoon kuuluva järjestö. Koulutusvaatimuksena taustajärjestön järjestämä vähintään 45 tunnin laajuinen kokemustoimijavalmennus.  Toimijan kohderyhmänä ovat eri alojen ammattilaiset ja opiskelijat.

Tehtävät ovat laajalla kehittämisen ja vaikuttamistyön kentällä. Tehtävänä voivat olla esimerkiksi ensitietoluennot potilaille tai/ja omaisille.

Kehittäjäasiakas on henkilö, jolla on oma lähiajan kokemus sairaudesta tai vammasta ja hän haluaa jakaa tietoaan palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä tai päätöksenteon prosessissa. Kehittäjäasiakkaalla ei tarvitse olla kokemustoiminnan koulutusta tai valmennusta ja hän voi tulla mukaan kokemustoimintaan esimerkiksi työntekijän suosittelemana palvelujen käyttäjänä tai vaikkapa avoimen hakuilmoituksen kautta. Kehittäjäasiakas voi parhaillaan olla asiakkuudessa ja näin kuvata ajankohtaista kokemustaan palvelusta. 

Kehittäjäasiakkaat osallistuvat kehittämisen tehtäviin esimerkiksi organisoiduissa haastatteluissa, asiakasraadeissa, työpajoissa sekä asukas- ja asiakaspaneeleissa. Kehittäjäasiakas, jolla ei ole koulutusta tai valmennusta, ei osallistu asiakastyöhön ryhmä- tai yksilötilanteissa. 

Tule mukaan, niin etsitään sinulle mahdollisuuksia tuoda kokemuksellista osaamista!

Tilaa kokemusosaaja: 

Katso lisätietoja aiheesta: