Ulkoisen ICT-toimijan käyttöoikeudet-Ammattilaiselle

Ulkoisen ICT-toimijan käyttöoikeudet

Käyttöoikeushakemukseen tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella tai Väestörekisterikeskuksen toimikortilla (varmennekortti). Käyttöoikeuskoodi (EV-koodi) kattaa sen kokonaisuuden, jota tietojärjestelmätoimittajan ja ICMT-palveluntuottajan ylläpitotoimiin tarvitaan (esim. etäyhteys, järjestelmät, palvelimet ja niiden IP-osoitteet).    
Aloita tekemällä Käyttöoikeuden perustaminen -hakemus. Linkki hakemukselle kohdassa 4. Täyttäessäsi hakemusta valitse EV-koodi-kohtaan ”Kyllä” ja kirjaa tekstikenttään EV-koodi tai EV-koodit. Jos sinulla ei ole EV-koodia valitse ”Ei”. Tällöin sinulle tulee palaverikutsu keskusteluun käyttöoikeuden kokonaisuudesta ja saat EV-koodin.  
 
Muista täyttää hakemuksessa kaikki kohdat. Huomioi, että käyttäjän koko henkilötunnus tarvitaan. Syntymäaika täytetään vain, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Käyttäjäsitoumuslomake tulee tulostaa ja käsin allekirjoittaa ja liittää käyttöoikeushakemukseen tai allekirjoitus tulee olla tehty virallisella allekirjoittamiseen tarkoitetulla sovelluksella.  
  
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.  
 
Käyttöoikeuksia ei voi hakea itselleen. Käyttöoikeuksia hakee tietojärjestelmätoimittajan/ ICMT-palveluntuottajan esihenkilö tai hänen valtuuttamansa taho. Esihenkilövaihdokset voi ilmoittaa käyttäjähallinnalle
Pohjois-Savon hyvinvointialue laskuttaa käyttöoikeuksista toimittajia toteutuneen mukaisesti takautuvasti kuuden (6) kuukauden välein. Lue kustannuksista lisää tästä.

Milloin täytän Käyttöoikeuden perustaminen -hakemuksen? 

  • Kun olet ICMT-palveluntuottaja tai tietojärjestelmätoimittaja ja olet hakemassa käyttöoikeuksia/etäyhteyttä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmiin tai palvelimille. 
  • Tai haet palvelutunnusta (vain Istekki Oy:n henkilöt voivat hakea palvelutunnusta).

Milloin täytän Käyttöoikeuden poistaminen -hakemuksen? 

Kun on tarve poistaa tarpeettomana kaikki tai osa henkilön käyttöoikeuksista PSHVA:n ympäristöstä. Jos poistopyynnössä ei eritellä mitä käyttöoikeuksia pyydetään poistamaan niin pyyntö poistaa kaikki henkilön käyttöoikeudet PSHVA:n ympäristöstä. Esihenkilö on velvollinen ilmoittamaan PSHVA:lle poistopyynnöllä, mikäli tunnusten tarve lakkaa. Poistopyynnön voi tehdä myös työntekijä itse. 

Milloin täytän Käyttöoikeuskokonaisuuden ylläpito (Istekki) -hakemuksen? 

Tämän hakemus on tarkoitettu vain Istekki Oy:lle. Kun olemassa olevan EV-koodin käyttöoikeuskokonaisuutta on tarve päivittää. Päivitystarve voi olla esimerkiksi käyttöoikeuden lisääminen yhdelle uudelle palvelimelle.  Käyttöoikeuskokonaisuuden ylläpito (Istekki) -hakemuksessa tulee aina olla kuvattuna koko käyttöoikeuskokonaisuus, ei esimerkiksi muutoksessa olevia yksittäisiä uusia palvelimia.

  • Käyttöoikeuksien hakeminen on kaksivaiheinen. Se alkaa Käyttöoikeuden perustaminen-hakemuksen täyttämisellä. Saat kuuden (6) päivän kuluessa kutsun Teams-palaveriin, mikäli sinulla ei vielä ole käyttöoikeuskoodia. Palaverissa käydään läpi käyttöoikeuskokonaisuus ja saat käyttöoikeuskoodin (EV-koodi).
  • Yksittäisille henkilöille käyttöoikeuksia voit hakea kun sinulla on käyttöoikeuskoodi/käyttöoikeuskoodit
  • Yksittäisen henkilön käyttöoikeushakemukseen tulee liittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen käyttäjäsitoumus, joka on oikealla marginaalissa
  • Käyttöoikeuden hakee työntekijän esihenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö (kuten Istekin tai Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteyshenkilö), mutta käyttöoikeuden poistamispyynnön voi tehdä käyttäjä itse

Miksi tunnukset on uusittava vuosittain?

Tällä toimintatavalla varmistetaan, että sama henkilö tekee edelleen samoja työtehtäviä samassa organisaatiossa. Toimintapa on välttämätön tietoturvallisen toiminnan varmistamiseksi.  

Mistä tiedän, että hakemus on mennyt perille? 

Muista aina varmistaa, että lähetät hakemuksen klikkaamalla: ”Lähetä” -painiketta. Kun olet lähettänyt hakemuksen onnistuneesti: ”Lähetä”-painikkeella, näytölle tulee alla olevan kuvan mukainen ilmoitus:  

 ​​​

Kuinka kauan hakemuksen käsittely Pohjois-Savon hyvinvointialueen tieto- ja laitehallinnossa kestää? 

Jos hakemuksessa ei ole EV-koodia niin palaverikutsu tulee kuuden (6) päivän sisällä.  
Jos hakemuksessa on EV-koodi niin hakemus käsitellään Pohjois-Savon hyvinvointialueen tieto- ja laitehallinnossa kahdeksen (8) päivän kuluessa. Ruuhka-aikoina käsittely voi kestää pidempään. Ruuhka-aikoja ovat muun muassa lomien jälkeiset ajankohdat. 
 
Miksi minun täytyy tehdä kaksi Käyttöoikeuden perustaminen -hakemusta jos minulla ei ole EV-koodia? 

Ensimmäisellä hakemuksella (kun sinulla ei ole EV-koodia) ilmoitetaan PSHVA:n tietohallinnolle käyttöoikeustarve. Kuuden (6) työpäivän kuluessa tieto- ja laitehallinnosta tulee palaverikutsu keskusteluun käyttöoikeuskokonaisuudesta, jonka yhteydessä tai sen jälkeen saat EV-koodin.  
 
Toisella hakemuksella (kun haettavaan käyttöoikeuskokonaisuuteen on EV-koodi) esihenkilö tai sovittu taho hakee EV-koodin mukaisia käyttöoikeuksia niitä tarvitsevalle henkilölle tai henkilöille. Ainoastaan silloin kun hakemukseen on laitettu asianmukainen EV-koodi, hakemukseen voi täyttää tarvittavat tiedot henkilöstä, jolle esihenkilö tai sovittu taho hakee käyttöoikeuksia ja vain silloin käyttöoikeuksien antaminen henkilölle on mahdollista. 

Ulkoisen toimijan käyttöoikeudet, lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ulkoisen toimijan käyttöoikeudet

  • Tietojärjestelmätoimittaja

Liitteet

Käyttöoikeuskoodi (EV-koodi)

Kattaa sen käyttöoikeuskokonaisuuden, jota tietojärjestelmätoimittajan ylläpitotoimiin/työtehtävien suorittamiseen tarvitaan. Näitä ovat esimerkiksi etäyhteys, järjestelmät, palvelimet/ IP-osoitteet. Tavoitteena on, että käyttöoikeuskokonaisuuden ylläpito sekä esihenkilön käyttöoikeuksien hakeminen helpottuu, kun toimet sidotaan käyttöoikeuskoodiin.

Tiedustelut

Epäselvissä tilanteissa tiedustele asiaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteyshenkilösi kautta.