Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 2.2.2023

  Iisalmen hoitotarvikejakelu on suljettu 2. - 3.2.2023

  Hoitotarvikejakelu on suljettu Iisalmessa torstaina ja perjantaina 2.-3.2.2023.
  Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä Iisalmen terveyskeskuksen potilastoimistoon.

  Pahoittelemme asiaa.

 2. 31.1.2023

  Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) maksatusaikataulun tarkennus

  1.1.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueella käyttöönotetun palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) maksuaikataulu muuttuu. Käytössä olevien taloushallinnon ja PSOP-järjestelmän yhteensovittamisessa ei voida varmistua siitä, että toimittajille aiemmin luvattu maksuaikataulu voisi toteutua. Palveluntuottajille maksupäivä toteutuu viimeistään kuun 14. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

  Oheisessa tiedostossa on palveluntuottajille suunnattu erillinen laskutuksen ohjeistus:

  Laskutuksen ohjeistus (PDF-tiedosto)

  Kehitämme järjestelmiä edelleen muun muassa saamamme palautteen perusteella. Yhtenä selvitettävänä jatkokehityskohteena on järjestelmän ominaisuus, joka mahdollistaisi maksamisen kaksi kertaa kuukaudessa.

  Lisätietoja:
  Riikka Kilpeläinen, projektityöntekijä
  riikka.kilpelainen@pshyvinvointialue.fi 

 3. 26.1.2023 Tutkimus

  Hoikan ulostetta ylipainoisille – DIFTOB-tutkimus

  Tutkimuksessa selvitetään hoikalta henkilöltä saadun ulosteensiirron ja ravitsemuksen yhteisvaikutuksia ylipainoisten henkilöiden terveyteen. 

  Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopiston, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Päijät-Hämeen keskussairaala) ja Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön kanssa. Tutkimus toteutetaan vuosina 2022–2024. 

  Tutkimus kestää vuoden ajan. Tutkittavat satunnaistetaan kahteen ryhmään, joista toinen saa ulosteensiirron laihalta henkilöltä. Toinen ryhmä saa valeulosteensiirron. Ulosteensiirtoryhmään otetaan kaksi kertaa enemmän tutkittavia kuin valeulosteensiirtoryhmään. Molemmissa ryhmissä tutkimukseen osallistumisen vaiheet ovat samanlaiset.

  Henkilö saattaa sopia tutkimukseen, jos 

  • painoindeksi (BMI) on vähintään 30 kg/m2
  • ikä 18–75 -vuotias. 

  Henkilöllä ei saa olla:

  • tyypin 1 diabetesta
  • tyypin 2 diabetesta, jonka hoitona on
   • Insuliini tai muu pistettävä diabeteslääkitys
   • semaglutidi, (Rybelsus®), kanagliflotsiini (Invokana®), ertugloflotsiini (Steglatro®), dapagliflotsiini (Forxiga®) tai empagliflotsiini (Jardiance)
  • lihavuusleikkaus tehtynä tai leikkausarviota tulossa
  • muuta maksasairautta kuin rasvamaksatauti

  Kaikille osallistujille annetaan samanlainen ravitsemusohjaus. Ravitsemusterapeutin ohjauskertoja ja niitä edeltävästi täytettäviä ruokapäiväkirjoja on neljä kertaa. Ulosteensiirto tai valeulosteensiirto annetaan mahalaukun tähystyksen yhteydessä ohutsuolen alkuosaan tutkimuksen alussa kerran. Maksaa kuvannetaan ultraäänellä kolmesti, verikokeita otetaan neljä ja ulostenäytteitä kuusi kertaa vuoden aikana. Tutkimuksen kyselylomakkeita täytetään neljästi. Fyysistä aktiivisuutta seurataan aktiivisuusrannekkeella noin 13 viikon ajan tutkimuksen alussa ja kaksi viikkoa tutkimuksen puolivälissä ja lopussa. Tehdyistä tutkimuksista annetaan kattava palaute tutkimuksen lopussa. 

  Tutkimuksen ajankohdan voi valita joustavasti esim. loma-ajankohdat huomioiden. Seuraavat tutkittavat aloittavat tutkimuksessa helmikuussa 2023.

  Ilmoittautuminen tutkimukseen klo 12.00–15.00 tutkimushoitaja Matti Laitiselle puh. 044 717 2563 tai sähköpostilla matti.laitinen(at)uef.fi. 

  Tutkimuksesta vastaa Kuopiossa professori Ursula Schwab (ursula.schwab(at)uef.fi) ja päätutkijana toimii erikoislääkäri Milla-Maria Tauriainen (milla-maria.tauriainen(at)pshyvinvointialue.fi).
   

 4. 25.1.2023 Uutinen

  Aluehallitus päätti yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

  Aluehallitus päätti kokouksessaan 25.1.2023 käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueella lakisääteisen yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen on käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksessa 18.1.2023. 

  Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään työtehtäviin ja hyvinvointialueen organisointiin ja palveluihin liittyviä muutoksia eikä suunnitteilla ole tässä vaiheessa henkilöstövähennyksiä.

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on aloittanut uutena työnantajana 1.1.2023 alkaen noin 12 200 työntekijälle. Suurin osa henkilöstöstä on siirtynyt liikkeenluovutuksella pääosin entisissä työtehtävissään ja -yksiköissään luovuttavien organisaatioiden rakenteiden mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyjen tavoitteena on rakentaa organisaatio, joka rakentuu hyvinvointialueen toimialojen mukaisesti sekä järjestää palveluja uudella tavalla. 

  Hyvinvointialueen palveluverkko perustuu alkuvaiheessa kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyneisiin rakenteisiin. Valmistelun aikana on tunnistettu muutostarpeita, jotka edellyttävät palvelutarpeen ennakointia ja työtehtävien yhteensovittamista. Tavoitteena on asiakkaan palvelupolkujen yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen sekä työvoiman riittävyyden turvaaminen. Tavoitteena on saavuttaa kestävä ja tasapainoinen toiminta ja talous, jotka turvaavat palvelu- ja uudistumiskyvyn. 

  Lisätietoja:   
  Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540  
  Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen@pshyvinvointialue.fi. p. 044 718 6401
   

 5. 25.1.2023 Uutinen

  Avustusyhteistyö käynnistynyt hyvinvointialueella

  Hyvinvointialueen ensimmäinen avustushaku tuotti 45 hakemusta. Asiakaskokemusjaosto otti hakemukset selvitettäväksi ja linjasi työskentelyn jatkoa.

  Hyvinvointialueen avustustoimintaan on budjetoitu 950 000 euroa, josta noin kaksikolmasosaa jaetaan ensimmäisen hakukierroksen perusteella ja loput myöhemmin keväällä. Avustuslajeja on kaksi kumppanuusavustus sekä toiminta- ja innovaatioavustus. Kumppanihaussa oli haettavana hyvinvointialueen avustukset yleishyödyllisille toimijoille. Hakijoina pystyivät olemaan rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, sekä neljännen sektorin toimintaryhmät.

  Avustusten käsittely etenee kohti asiakaskokemusjaoston päätöksentekoa maaliskuussa ja huhtikuun alussa avustukset saadaan jakoon avustuksen saaneille. Ennen päätöksentekoa kriteerit parhaiten täyttävistä avustuksista käydään neuvottelut tarpeen mukaan hakijan, sidosryhmien ja hyvinvointialueen viranhaltioiden kanssa.

  - Ensimmäinen haku antaa meille valmistelijoille merkityksellistä tietoa kolmannen sektorin toimijakentästä ja avustustarpeista. Vain käytännön avulla pystymme suuntaamaan yhteistyötä esimerkiksi kuntien kanssa, toteaa Anne Aholainen, osallisuus- ja järjestötoiminnan valmistelija.

  Hyvinvointialue tekee avustusperusteista yhteistyötä tukeakseen sellaista yleishyödyllistä toimintaa, joka edistää pohjoissavolaisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksen myöntämiselle on asetettu kriteerit.

  Avustettavan toiminnan tulee olla hyvinvointialueen strategian mukaista ja tukee hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Toiminnan on oltava avointa kaikille Pohjois-Savon asukkaille ja toiminta on konkreettisesti ulotettava oman paikkakunnan rajojen yli.

  - Yleishyödyllisten toimijoiden väliselle yhteistyölle on annettu painoarvoa. Esimerkiksi yli kuntarajojen tehtävä toiminta vaatii verkostoitumista. Tämä on ollut selkeästi uutta ajattelua hakijoille, Aholainen kertoo.

  Uudesta kevään hakukierroksesta sekä vuoden 2024 avustustoiminnan suunnittelusta tiedotetaan, kun ensimmäisen hakukierros on saatu maaliskuussa päätökseen.

Sisältöjulkaisija