Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 29.9.2023 Uutinen

  Valkoinen hoitajan puku kuului identiteettiin 60 vuotta sitten

  Siitä on 60-vuotta aikaa, kun Kuopion sairaanhoitajakurssi oj 69 valmistui. Sairaanhoitajat valmistuivat poikkeuksellisesti syksyllä kevään sijaan, koska jokainen kynnelle kykenevä otettiin jo keväällä töihin Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan kesäksi.

  Vielä tänäkin päivänä vuosikurssi kokoontuu yhteen tapaamaan toisiaan. Koko kurssi kokoontuu muutaman vuoden välein, mutta eri puolilla Suomea asuvat tapaavat toisiaan tiiviimminkin.


  Tänä vuonna pyöreitä juhlistetaan Kuopion seudulla. Aktiiviset Maijat Taskinen ja Raatikainen ovatkin järjestäneet juhlatapahtumaa. Tapaamme Maijojen sekä Ulla Lyytisen, Liisa Laitisen ja Annikki Sopasen kanssa jo hieman etukäteen kahvittelujen sekä muisteluiden merkeissä.

  -    Meistä muodostui todella tiivis yhteisö, koska olimme ikään kuin sisäoppilaitoksessa, me maalta muuttaneet, naiset muistelevat.

  Ehkäpä juuri tämä on juurisyy sille, että kurssi oj 69 kokoontuu edelleenkin. Vuosien varrella tapaamiskertoja on hieman tiivistettykin.

  -    Samat huonekaveritkin saattoi olla koko opiskelun ajan. Tapaamisissakin meillä on edelleen ne samat huonekaverit, joiden kanssa huone jaettiin silloin 60 vuotta sitten, virkeä naisporukka kertoo.
  -    Taisipa siellä käydä niinkin, että huonekaverin serkusta tuli sittemmin aviomies, naiset naureskelevat.

  Porukan valmistuminen venyi, koska kaikki hoitajat tarvittiin suoraan koulusta kesäksi töihin. Kuopiosta valmistuneet sairaanhoitajat olivat todella haluttua työvoimaa Helsinkiä myöten.
  -    Hoitajapula se oli silloinkin. Ei meitä haitannut, että valmistuminen siirtyi syksylle ja pääsimme jokainen heti töihin, naiset muistelevat.
  -    Polioepidemiakin koettiin tuohon aikaan, joten kiirettä riitti.

  Oikeastaan kaikille oli itsestään selvyys valita hoitoala. Monet myös ajattelivat, että on hyvä hankkia ammatti ja siten olla itsenäinen, oman elämän ohjaksissa.

  Osa kurssilaisista on kiertänyt ympäri Suomea eri työtehtävissä, mutta osa on myös eläköitynyt Kuopion seudulta.

  -    Kyllä se valkoinen hoitajan puku kuului silloin identiteettiin ja sitä vaalittiin tarkasti. Tarkka oli helman mitta maasta, kenkien piti olla puolikorkeilla koroilla sekä nauhoilla. Työasun kanssa ei saanut käyttää meikkiä eikä koruja. Myös hiusten tuli olla siistit. Tärkätty päähine poistui käytöstä vuonna -71, naiset muistelevat.


  ​​​​​​​

  Naurun remakasta ja herskyvästä huumorista päätellen sairaanhoitajakurssi oj 69 porukalla on ollut hauskaa aina.

 2. 29.9.2023 Uutinen

  Pohjois-Savon hyvinvointialue vakinaistaa henkilöstöään vuokratyökustannusten vähentämiseksi

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen talouden sopeuttaminen vaatii konkreettisia toimenpiteitä. Kaikki käytössä olevat toimintamallit arvioidaan ja erityisessä tarkastelussa ovat ne toiminnat, joista hyvinvointialueella on eniten kuluja. Vuokratyövoiman kustannusten kasvu on yksi suurista kulueristä. 

  Hyvinvointialueen vuoden 2023 talousennusteen perusteella ennakoidaan 91,6 miljoonan alijäämää, mikä tulee saada hallintaan vuoteen 2026 mennessä. Hoito- ja hoivahenkilöstön sijaistyövoiman kuluihin arvioidaan vuonna 2023 käytettävän lähes 100 miljoonaa euroa, josta vuokratyövoiman osuus on yli 7 miljoonaa euroa.

  Vuokratyövoiman ja keikkatyövoiman käyttöä vähennetään

  Vuokratyövoiman käyttöä vähennetään 1.10.2023 alkaen. Lisäksi yritysten kanssa tehtyjä 31.12.2023 päättyviä vuokratyösopimuksia ei jatketa vuodelle 2024. Linjaukset vuoden 2024 tarpeesta valmistellaan loppuvuoden aikana. Uudenlainen sijaishallintaprosessi otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta. 

  −Pidämme suuressa arvossa oman työvoiman pysyvyyttä, osaamista ja sitoutumista hyvinvointialueelle ja siksi vakinaistamme pitkään määräaikaisissa palvelussuhteissa työskennellyttä henkilöstöä, henkilöstöjohtaja Mari Antikainen kertoo. 

  Talouden johtaminen tulee korostumaan kaikilla johtamistasoilla työyksikkötasosta alkaen. Tehokkaampia toimintamalleja toimialojen ja henkilöstöpalvelujen väliseen yhteistyöhön haetaan. 

  −On tärkeää, että vahvistamme oman pysyvän henkilöstön osuutta. Siten parannamme yhteisöllisyyttä, tuemme kokonaistaloudellista henkilöstöjohtamista sekä hillitsemme kustannuksia, Antikainen jatkaa.  

  Myös lyhytaikaisen ulkopuolisen työvoiman käyttöä (1–13 vuorokautta) tarkastellaan kriittisesti ja 
  erittäin suurta harkintaa käyttäen. 

  −Tavoitteenamme on, että kaikki muut sisäiset järjestelyt, kuten varahenkilöresurssit ja henkilöstön joustava käyttö arvioidaan aina ennen ulkopuolisen työvoiman käyttöä, Antikainen tarkentaa.

  Vakinaisen henkilöstön ja varahenkilöstön rekrytointia tehostetaan

  Hyvinvointialueen toimialoilla ja henkilöstöhallinnossa valmistellaan lokakuulle tehorekrytointia vakinaisen henkilöstön sekä varahenkilöstön vahvistamiseksi. Rekrytointi tapahtuu Kuntarekry.fi-järjestelmän kautta. 

  Palkkauksessa käytetään hyvinvointialueelle vahvistettuja uusia palkkataulukkoja, joiden palkat ovat kilpailukykyisiä yksityisen sektorin kanssa. Lisäksi julkisena yhteisönä hyvinvointialueella työntekijällä on vahva oikeusturva sairauspoissaolo- ja työtapaturmatilanteissa.

 3. 29.9.2023 Uutinen

  Pysytään pystyssä - kysely väestölle kaatumisten ehkäisystä, lääkityksestä ja ravitsemuksesta

  Kansainvälisesti kaatumiset ovat suuri ongelma; ne aiheuttavat tahattomia tapaturmakuolemia, lonkkamurtumia ja aivovammoja. Samalla ne kuormittavat terveydenhuoltoa merkittävästi. Näiden syiden vuoksi kaatumisten ehkäisy ja kaatumisvaaran pienentäminen on erityisen tärkeää varsinkin väestön ikääntyessä. Itä-Suomen yliopiston farmasian ja lääketieteen laitoksen ja Alueellisen kaatumisten ehkäisyverkoston toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukkaiden kaatumisvaaraan liittyviä tekijöitä, erityisesti lääkityksen ja vajaaravitsemuksen osalta.

  Kyselyn avulla tutkijat saavat arvokasta tietoa väestön kaatumisvaaraan liittyvistä tekijöistä. Jos kaatumisvaara on selvästi kohonnut, kyselyyn vastaajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua tutkimuksen osana tehtäviin lääkehoidon arviointeihin. Arvioinnin avulla pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisiin lääkitysongelmiin. Arviointi voi lisäksi pienentää kaatumisvaaraa tulevaisuudessa.  

  Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se tapahtuu nimettömästi. Lääkehoidon arviointeja varten halukkailta kerätään kyselyn yhteydessä nimi ja puhelinnumero tutkijan yhteydenottoa varten. Yhteystietoja sekä muita lääkehoidon arviointien yhteydessä kerättyjä tietoja käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tutkimuksen tulokset raportoidaan tieteellisissä lehdissä ja opinnäytetöinä.  

  Viimeinen vastauspäivämäärä kyselyyn on 31.10.2023. 

  Pääset vastaamaan kyselyyn tästä linkistä: Pysytään pystyssä -kyselyn vastauslinkki

  Lisätietoja kyselystä:

  Jade Hellsten, proviisoriopiskelija 
  Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto 
  jadehel@student.uef.fi 

  Miia Tiihonen, yliopistotutkija, dosentti
  Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto 
  miia.tiihonen@uef.fi 
  p. 040 355 3125

 4. 27.9.2023 Uutinen

  Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaisten kuljetuspalvelujen käytänteet muuttuvat 1. lokakuuta alkaen

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on kilpailuttanut sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut. Uuden sopimuksen myötä kuljetuspalvelujen käyttöön tulee muutoksia 1.10.2023 alkaen. Kuljetuspalvelua voivat käyttää ikääntyneet, muut liikkumiseen tukea tarvitsevat ja vammaiset asiakkaat, joille on myönnetty oikeus palveluun.

  Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin voimassa olevan kuljetuspalvelupäätöksen mukaisesti. Matkustusoikeus ja henkilöllisyys todennetaan jatkossa kuljettajalle henkilökortilla, passilla tai Kela-kortilla (ei tarvitse olla kuvallinen). Asiakkaiden käytössä mahdollisesti olleet taksikortit poistuvat.

  Kyydit tilataan Matkojenyhdistelykeskuksesta

  Kuljetuspalvelumatkat tilataan Sansian Matkojenyhdistelykeskuksesta (MYK). Meno- ja paluukyydit on tilattava viimeistään 1,5 tuntia ennen toivottua lähtöaikaa arkisin klo 7–17 numerosta 017 183 183. Puhelu ja jonotus maksavat paikallispuhelun verran. Tilauksen voi tehdä myös sähköpostitse edellisenä arkipäivänä klo 14 mennessä osoitteesta kuljetukset@sansia.fi. Ennakkoon tiedossa olevat iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuvat kuljetuspalvelumatkat tilataan MYK:sta sen aukioloaikana. 

  Myös illalla, yöllä tai viikonloppuna yllättäen ilmaantuvat matkat tilataan numerosta 017 183 183. Puhelut yhdistyvät silloin Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskuksen hoidettavaksi. Sähköpostitse tilauksen voi tehdä suoraan osoitteeseen kuljetukset@jytaksi.fi. Tilaus on tehtävä viimeistään 1,5 tuntia ennen toivottua lähtöaikaa.

  Omavastuuosuudet laskutetaan kerran kuussa

  Muutokset asiakasmaksun perimisessä koskevat kaikkia kuljetuspalveluun oikeutettuja asiakkaita. Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuutta ei enää makseta suoraan kuljettajalle. Pohjois-Savon hyvinvointialue laskuttaa kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet asiakasmaksuna kuukausittain erillisellä laskulla.

  Kuljetuspalvelumatkan hinta määräytyy matkan alku- ja päätepisteen perusteella julkisen liikenteen maksuja vastaavana. Saattajana toimiva henkilö matkustaa maksutta.

  Katso myös:

  Lisätiedot:

  Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Vieremä):
  Asiakasohjauksen esihenkilö Henna Rytkönen, henna.rytkonen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 040 712 1193

  Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (muut hyvinvointialueen kunnat):
  Asiakasohjauksen esihenkilö Susanna Räisänen, susanna.raisanen(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 044 718 7369

  Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset:
  Palveluyksikköjohtaja Sanna Suomi, sanna.suomi(at)pshyvinvointialue.fi, puh. 040 830 4340

 5. 27.9.2023 Uutinen

  Valtion rahoitus vuodelle 2023 tippunut 6,3 miljoonaa euroa

  Hyvinvointialueet ovat raportoineet merkittävistä alijäämäennusteista vuodelle 2023. Pohjois-Savon hyvinvointialueen elokuun talouden toteuman perusteella päivitetty arvio vuodelle 2023 on 91,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

  Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu rajoitusvaje vuodelle 2023 on arvioilta noin 1,2 miljardia euroa. Alijäämät hyvinvointialueiden on katettava omilla toimenpiteillään vuoden 2026 loppuun mennessä. 

  Hyvinvointialueiden valtion rahoitusta korjataan rahoituslain mukaan vuonna 2025, mutta viive rahoituksen korjaamiseen on liian pitkä. Nykyinen rahoitusjärjestelmä ei toimi inflaatio-olosuhteissa.

  Rahoitus vuosille 2023−2024 yli 16 miljoonaa euroa ennakoitua pienempi 

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen saama valtion rahoitus on laskenut vuoden 2023 osalta 6,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2024 osalta 10,4 miljoonaa euroa (valtiovarainministeriön ilmoitus 31.8.2023).

  Hyvinvointialueen talousarvion raamin vuodelle 2024 ennakoidaan olevan 25 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tähän kohdistuu valtion rahoitusosuuden pieneneminen 10,4 miljoonalla eurolla. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta, sillä valtio tarkastelee rahoituskehystä vielä loppuvuoden 2023 aikana.

  Pohjois-Savon hyvinvointialue tavoittelee toiminnan muutoksilla merkittävää alijäämien pienentämistä siten, että alijäämät on katettu vuoden 2026 loppuun mennessä. Hyvinvointialueella on käynnissä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma ja aluehallitus on päättänyt aloittaa hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisohjelman valmistelun.

  Aluehallitus käsittelee Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2023 talousennustetta sekä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024−2026 lähtökohtia kokouksessaan maanantaina 2.10.2023.

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 29.9.2023 Tapahtuma

  Uskallatko kertoa, kysyä ja puuttua? – Väkivaltatyön kampanjapäivä Apajassa

  ”Uskallatko kertoa, kysyä ja puuttua?" – Pohjois-Savon ensimmäinen väkivaltatyön kampanjapäivä tuo apua tarjoavat toimijat näkyväksi. 

  Pohjois-Savon väkivallan ehkäisyn verkosto kokoaa ensimmäistä kertaa alan toimijat yhteen esittelemään toimintaansa. Kampanjapäivänä pe 29.9. klo 12–16 Kuopion kauppakeskus Apajassa voit tutustua näihin toimijoihin ja saada tietoa saatavilla olevasta tuesta. Tukea ja apua on tarjolla niin väkivaltaa kokeneille kuin väkivallan tekijöille. 

  Mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Pohjois-Savon väkivaltatyön verkoston organisoimassa kampanjapäivässä ovat mm. Setlementti Puijola, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Miessakit ry, Rikosuhripäivitys (RIKU), Nuorten Palvelu ry, Zonta-kerho Kuopio I ry, Kuopion kriisikeskus ja Kuopion Turvakoti.

 2. 6.10.2023 Tapahtuma

  Nuorten psykososiaalisten menetelmien aluepäivä

  Tervetuloa kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset nuorten psykososiaalisista menetelmistä sekä
  vahvistamaan sisäistä motivaatiota työhön. Aluepäivä on tarkoitettu psykososiaalisiin menetelmiin
  koulutetuille työntekijöille, heidän esihenkilöilleen, ylemmälle johdolle ja hanketyöntekijöille Itä-
  Suomen yhteistyöalueella. Aluepäivän järjestää Itä-Suomen yhteistyöalueen nuorten YO-koordinaatiohanke/NMOK

  Osallistuminen etänä Teams-sovelluksella tai paikan päällä: KYS auditorio 1, / KYS pääsairaala,
  Puijonlaaksontie 2, Kuopio.

  Päivän ohjelma:
  9.-9.10 Päivän aloitus, STM:n lääkintäneuvos Helena Vorma
  9.10-9.35 Ajankohtaista asiaa nuorten psykososiaalisista menetelmistä Itä-Suomessa, nmok-tiimi
  9.35-10.00 Miksi psykososiaalisten menetelmien implementaatiota tarvitaan - edelleen? Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
  10.00-10.15 Tauko
  10.15-10.45 Jalkautuvat sairaanhoitajat kouluilla, hoidonporrastuksen näkökulma. Sanna Kukkonen, projektipäällikkö, RRP-hanke
  10.45-11.00 Nuoren puheenvuoro
  11.00-12.00 Lounas (omakustanteinen)
  12.00-13.00 Vaikuttavammat mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille - THL:n toimenpide-ehdotuksia perustason tukemiseksi: Terhi Aalto-Setälä THL ja Mari Kolu palvelupäällikkö Keski-Suomen hva, sekä keskustelua
  13.00-13.20 Tauko                    
  13.20-13.30 Alustusta iltapäivän luentoon
  13.30-14.15 Luento: Sisäinen motivaatio työn tukena. Frank Martela, FM, VTT
  14.15-14.40 Yhteinen keskustelu ja päivän päätös.

  Ilmoittautuminen tästä (teams-osallistumislinkki lähetetään ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa)

  Tervetuloa mukaan, oletpa sitten menetelmiin koulutettu työntekijä, esihenkilö, päättäjä, ylemmän johdon edustaja tai hanketyöntekijä! 

  Päivän esite

 3. 7.10.2023 Tapahtuma

  Tukihenkilökoulutus 7. - 8.10.2023

  Sinustako tukihenkilö?
  Tukihenkilönä pääset olemaan lapselle tai nuorelle luotettava ja kannustava aikuinen,
  kenen kanssa kohdata arjen pulmia. Pohjois-Savon hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityön ja ohjauksen yksikkö kouluttaa uusia tukihenkilöitä. Haemme uusia huippuja tyyppejä mukaan toimintaan!

  Tukihenkilönä toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

  TUKIHENKILÖ-KOULUTUS KUOPIOSSA 7.- 8.10.2023 klo 9.30–15
  Paikka: Turvalinkki, Kasarmikatu 2, katutaso, Kuopio

  Koulutuksen sisältö:
  • Tietoa tukihenkilötoiminnasta
  • Saat valmiuksia kohdata lapsi tai nuori eri elämäntilanteissa.

  Toiminnasta maksetaan tukihenkilölle kulukorvaus ja palkkio!

  Lisätietoja ja
  ilmoittautuminen 2.10.2023 mennessä:
  Hanna Borgelin, p. 044 718 3325 hanna.borgelin@pshyvinvointialue

  Katso myös: esite tukihenkilökoulutuksesta.

 4. 11.10.2023 Tapahtuma

  Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku 11.10.2023

  Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku 11.10.2023 kello 12-12.30. Aiheena eturauhassyövän vaikutus seksuaalisuudelle. Asiantuntijana Laura Ruti, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja, hyvinvoinnin asiantuntija (YAMK).

  Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

    
  Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen väelle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuus on osa Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa.


  Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä.


  Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen - HYTE - Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi) 

 5. 12.10.2023 Tapahtuma

  Kansainvälinen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon päivä

  Joka vuosi lokakuun toisena lauantaina vietetään kansainvälistä palliatiivisen ja saattohoidon päivää, jolloin tuhannet ihmiset ympäri maailmaa kokoontuvat osoittamaan tukensa sille, että palliatiivinen hoito ja saattohoito toteutuisi yhdenvertaisesti.

  Päivän tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa kansalaisten, ammattilaisten ja päättäjien tietoisuutta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Tämän vuoden kansainvälinen teema on Compassionate Communities: Together for Palliative Care. Lämpimästi tervetuloa Kansainvälisen palliatiivisen- ja saattohoidon päivän avoimeen yleisötilaisuuteen!

  Järjestämme rinnakkaistapahtuman Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimistolla torstaina 12.10. klo 16.45 alkaen. Alussa kahvitarjoilu. Tule keskustelemaan kanssamme aiheesta ja tutustumaan saattohoidon vapaaehtoistoimintaan. 

  Seuraamme etänä ohjelmaa Helsingistä:

  17.00 Tervetuloa, Osaamisaluejohtaja, tapahtuman juontaja projektipäällikkö Minna Hökkä
  17.10 Laulu, Janna Paasosen
  17.20 Palliatiivisen hoidon mahdollisuudet, Projektipäällikkö, väitöskirjatutkija Heli Mikkonen
  17.50 Vapaaehtoistyö osana hoitoa, SAAVA-hankkeen projektipäällikkö, tietokirjailija Sarianne Hartonen
  18.20 Moniammatillinen paneelikeskustelu - Yhteistyöllä hyvää hoitoa
  19.00 Päivän päätössanat sekä mahdollisuus keskustella paikallisten palliatiivisen hoidon asiantuntijoiden kanssa
  Kansainvälisen palliatiivisen- ja saattohoidon päivän avoin yleisötilaisuus 2023 | Facebook

  Lisätietoa rinnakkaistapahtumasta:
  anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi p. 044 523 6996
  riikka.nuutinen@pshyvinvointialue.fi p. 044 717 4549