Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 27.2.2024 Uutinen

  Palvelujärjestelmän uudistamisen taustalla laaja tietopohja

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelussa on tarkasteltu eri alueilla sijaitsevan väestön kehitystä ja tulevaisuuden palveluiden tarvetta sekä sitä, miten palvelut ovat saavutettavissa. Samalla täytyy varmistaa henkilöstön riittävyys eri palveluiden tuottamiseen ja täyttää talouden tasapainottamisvelvollisuudet. 

  20. helmikuuta julkaistussa materiaalissa on arvioitu muun muassa esitettyjen vaihtoehtojen saavutettavuus-, kustannus-, henkilöstö- ja investointivaikutuksia. Lisäksi valmistelussa on tarkasteltu esimerkiksi työssäkäyntialueita, julkista liikennettä, tulevaisuuden väestörakennetta ja siihen liittyvää palvelutarvetta, asiakas- ja suoritemääriä, huoltosuhdetta, henkilöstön riittävyyttä ja hyvinvointieroja. 

  −Väestömme ikääntyy ja palvelutarve kasvaa. Meidän on kyettävä kymmenen vuoden päästä järjestämään palvelut suurin piirtein nykyisen kokoisella henkilöstömäärällä yli puolitoistakertaiselle määrälle ikääntyneitä. Meidän on löydettävä uusia ja tehokkaampia tapoja toimia, kertoo strategiajohtaja Jussi Lampi

  −Myös oma henkilöstömme ikääntyy ja eläköityy, eikä nuoret ikäluokat riitä korvaamaan työvoiman tarvetta. Jo nykyisellään pula henkilöstöstä on pakottanut sulkemaan väliaikaisesti vastaanottoja, osastoja ja leikkaussaleja eri puolilla Pohjois-Savoa, Lampi toteaa. 

  Julkaistut ehdotukset ovat keskustelunavaus − valmistelu jatkuu kevään aikana 

  Palvelujärjestelmän uudistaminen on laaja kokonaisuus, johon myös alueen elinvoimakysymykset vaikuttavat. Valmistelu jatkuu kevään 2024 aikana, jolloin syvennetään vaikutusten ja riskien arviointia osana laajaa osallisuuskeskustelua asukkaiden, henkilöstön ja kuntien edustajien kanssa. Käsittelyn eri vaiheessa valmisteluryhmät analysoivat saatua palautetta, lausuntoja ja vaihtoehtoisia ehdotuksia sekä tarvittaessa muokkaavat ja korjaavat luonnoksia. 

  Aluehallitus käsittelee luonnoksia kokouksessaan 28. helmikuuta, jonka jälkeen niitä käsitellään laajasti hyvinvointialueen eri lautakunnissa, jaostoissa ja vaikuttamistoimielimissä. Lisäksi Pohjois-Savon kunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot. Asukkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle tehdään kyselyt maaliskuussa ja kevään mittaan järjestetään alueellisia asukastilaisuuksia ja henkilöstötilaisuuksia. Aluevaltuusto päättää palvelujärjestelmän uudistamisohjelmasta 17. kesäkuuta, jonka jälkeen alkaa uudistusten käytännön toteuttaminen.  

  − Sitä ennen on aika keskustella, tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja kommentoida niitä. Mitään ei ole lyöty ennakolta lukkoon. Kaikki rohkeat avaukset ovat tervetulleita, toivoo aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen. Tarvitsemme niitä, jotta käytössä olevilla resursseilla saadaan tuotettua mahdollisimman paljon hyvää, ja toiminnan painopiste kyetään suuntaamaan sinne, missä tarve ja vaikuttavuus ovat suurimmat, Raatikainen jatkaa. 

  Tutustu uudistuksen materiaaleihin 


  Olemme koonneet palvelujärjestelmän uudistamisesta tietoa verkkosivuillemme: pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus. Voit katsoa sivuilta esimerkiksi toimielinkäsittelyn aikataulun ja tutustua valmistelun taustamateriaaliin. Päivitämme ja täydennämme materiaaleja sitä mukaa, kun aineistoa valmistuu. 

  Valmistelu perustuu muun muassa seuraaviin aineistoihin: 

  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategia 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvointikertomus 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjen kuntokartoitus  
  • Pohjois-Savon väestöennusteet 
  • FCG: palvelutarpeen ennusteet, 2022 ja 2023 
  • FCG: vastaanottotoiminnan selvitys 01/2024 
  • THL: hyvinvointialueiden arviointiraportti 

  Lue lisää: pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus 

 2. 27.2.2024 Uutinen

  KYS Uusi Sydän rakennushankkeen 1C2-vaiheen Arvoa rahalle -raportti julkaistu

  Keväällä 2023 valmistuneen KYSin peruskorjaus- ja laajennushankkeen, KYS Uusi Sydän 1C2-vaiheen, tuloksia ja arvontuottoa kuvaava Arvoa rahalle -raportti on julkaistu. Raportissa arvioidaan laajasti hankevaiheen etenemistä eri näkökulmista. Uusina elementteinä mukana ovat mm. taide ja vastuullisuus.

  KYS Uusi Sydän 1C2 -vaiheen aikana ilmeni useita ennakoimattomia haasteita. Koronapandemia aiheutti poissaoloja, erityisjärjestelyjä sekä yhdessä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan kanssa erittäin merkittäviä toimitusvaikeuksia sekä kustannusten nousua. Näistä haasteista huolimatta 1C2 -vaihe saatiin toteutettua suunnitellussa aikataulussa sekä kustannuksissa pysyen. Hankevaiheen lopullinen tavoitebudjetti oli 78,9 M€ ja se alitettiin 2,5 M€:lla toteutuneen kokonaisbudjetin oltua 76,4 M€. 1C2 -vaiheen toteutunut neliökustannus oli 2 660 €/brm².

  1C2 -vaiheen muutot saatiin toteutettua ilman suurempia ongelmia, vaikka muuttoaikataulu oli erittäin kireä ja muutot käynnistyivät välittömästi työmaan vastaanoton jälkeen.

  Hyvinvointialuemuutoksella ei ollut juurikaan vaikutuksia KYS Uusi Sydän 1C2 -vaiheeseen, mutta projektin seuraaviin vaiheisiin muutos tuo vaikutuksia. Muuttuva toimintaympäristö sekä epävarmuus tuovat haasteita toiminnalliselle suunnittelulle sekä projektin toteutukselle. Standardoitut tilaratkaisut ja geneerinen osastorakenne ovat mahdollistaneet nopeatkin muutokset toimintojen sijoittamisessa.

  Raportin sisältö on tuotettu allianssissa tilaajien ja palveluntuottajien yhteistyönä. Raportin kokoamisesta on vastannut tilaajan edustajana projekti-insinööri Titta Haatainen Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta. Sparraajana on toiminut Eero Moilanen Vison Oy:stä sekä Allianssin johtoryhmän jäsenet.

  Lue lisää KYS Uusi Sydän 1C2-vaiheen Arvoa rahalle -raportista (pdf).

  Lisätietoja:
  PSHVA kiinteistöhallinto
  projekti-insinööri Titta Haatainen
  etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
  p. 044 717 9645

 3. 22.2.2024 Uutinen

  Kansainvälinen rekrytointi alkaa Pohjois-Savon hyvinvointialueella – ikääntyneiden palveluissa aloittaa 35 työntekijää Filippiineiltä

  Kansainvälisten osaajien rekrytointi etenee Pohjois-Savon hyvinvointialueella suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointialueelle saapuu helmikuun lopussa töihin 35 filippiiniläistä hoiva-alan työntekijää. He sijoittuvat työhön ikääntyneiden asumispalvelujen ja kotiin vietävien palvelujen yksiköihin eri puolille Pohjois-Savoa. 

  Kansainvälinen rekrytointi tuo vähitellen jonkin verran helpotusta hoitoalan henkilöstövajeeseen. Filippiiniläiset osaajat aloittavat työt lähihoitaja-oppisopimusopiskelija-nimikkeellä ja muuttavat Kiuruveden, Lapinlahden, Maaningan, Siilinjärven, Kuopion, Keiteleen, Pielaveden, Suonenjoen, Vesannon ja Varkauden asukkaiksi.

  − Pohjois-Savossa muun muassa Kuopion kaupunki on aiemmin työllistänyt filippiiniläisiä sairaanhoitajia. Tavoitteenamme on työllistää sata kansainvälistä hoito- ja hoivatyöntekijää vuosittain. Tässä otamme nyt ensimmäisiä reippaita askeleita kohti tavoitetta ja työvoiman vahvistamista, henkilöstöjohtaja Mari Antikainen toteaa.

  Pohjois-Savoon saapuvat filippiiniläiset ovat kouluttautuneet lähtömaassaan jo yhdeksän kuukauden ajan. Koulutukseen on sisältynyt suomen kielen ja kulttuurin opiskelua sekä suomalaisen koulutuksen mukaiset hoiva-avustajan opinnot. Heillä on lähtömaakoulutuksen ansiosta B1-taitotason mukainen suomen kielen osaaminen. Lisäksi heillä on kolmen vuoden työkokemus hoivatyöstä ja / tai sosiaali- ja terveysalan koulutus sekä hyvä englannin kielen taito.

  Tavoitteina lähihoitajan tutkinto ja Pohjois-Savossa viihtyminen

  Filippiiniläisten oppisopimuskoulutuksesta vastaa Savon ammattiopisto. Kuuden ensimmäisen viikon sisällä muutosta oppilaitos ottaa vastaan heidän hoiva-avustajaopintojensa näytöt. Oppisopimuskoulutus lähihoitajiksi työn ohella kestää noin 1,5 vuoden ajan. Koulutukseen kuuluu kaksi lähipäivää kuukaudessa oppilaitoksella ja lisäksi verkko-opintoja sekä työssä oppimista. Lähipäivät toteutetaan asuinpaikkakunnan mukaan Kuopion, Iisalmen tai Varkauden kampuksella. 

  Oppisopimuskoulutuksen ajan jokaisella työntekijällä on nimetty työpaikkaohjaaja, jolle maksetaan ohjauskorvausta paikallisen sopimuksen mukaan. Tavoitteena on lähihoitajaksi valmistumisen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde hyvinvointialueelle ja Pohjois-Savoon jääminen. Kotouttaminen vaatii suunnitelmallisia toimenpiteitä. Kotoutumista helpottaa se, että samalle paikkakunnalle sijoittuu aina useampi kansainvälinen osaaja. Työntekijöillä on käytössään myös rekrytointikumppanin tarjoama tukipalvelu, joka auttaa käytännön asioissa vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.

  Filippiiniläisille työntekijöille maksetaan työehtosopimuksen mukaista lähihoitajan palkkaa ja oppisopimuskoulutus huomioidaan paikallisen sopimuksen mukaisesti. Haittalisät vuorotyöstä maksetaan normaalisti SOTE-sopimuksen mukaisesti. Koulutuksesta ei koidu työntekijöille kustannuksia. 

  Lähihoitajien rekrytointiin useita satsauksia

  Hyvinvointialueella tehdään jatkuvasti työtä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi. Kansainvälinen rekrytointi ei yksinään ratkaise lähihoitajapulaa. Lähihoitajien rekrytointia myös Suomessa halutaan edelleen vahvistaa.

  − Joulukuussa 2023 meillä oli noin 220 lähihoitajan paikkaa auki. Sen lisäksi lähihoitajien eläke-ennuste seuraavan viiden vuoden ajalle on noin 500. On siis tehtävä erityistoimia usealla rintamalla, taustoittaa rekrytointipäällikkö Seija Mononen.

  Oppilaitosyhteistyötä ja opiskelijoihin kohdentuvia toimia on tehostettu. Sote-alan ja sen koulutusohjelmien sekä työpaikkojen vetovoiman parantamiseksi tehdään kehittämistyötä. Kevään aikana Pohjois-Savossa käynnistyy oppisopimuskoulutushaku hoiva-avustajille ja lähihoitajille. Myös maakunnassa jo asuville maahan muuttaneille henkilöille pyritään saamaan rekrytointikoulutusryhmä käyntiin. 

  Lisää kansainvälisiä osaajia rekrytoidaan keväällä ja syksyllä

  Pohjois-Savon hyvinvointialue lähti koordinoimaan Itä-Suomen yhteistyöalueen (YTA-alue) laajuista kansainvälisen rekrytoinnin kilpailutusta syksyllä 2023. Mukana kilpailutuksessa olivat Pohjois-Savon hyvinvointialueen lisäksi Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. Kilpailutuksessa kumppaneiksi valittiin kolme palveluntuottajaa: Barona Oy, Healthcare Staffing Solutions Oy (HSS) ja Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy. 

  Helmikuussa Pohjois-Savon hyvinvointialueelle saapuvat filippiiniläiset työntekijät tulevat HSS:n kautta. HSS on vastannut lähtömaakoulutuksesta ja järjestää työntekijöiden asumisen sekä tarjoaa heille jatkossa 24/7 tukipalvelua. 

  Baronan kautta hyvinvointialueelle saapuu noin 20 ulkomaalaista sairaanhoitajaa huhtikuun puolivälin jälkeen. Kansainvälisiä osaajia saapuu lisää syksyllä, noin 40 lähihoitajiksi. Lisäksi tavoitellaan EU- tai ETA-alueelta kuuden lääkärin ja 25:n sairaanhoitajan rekrytointia.

  Lue myös filippiiniläisten Manuelin ja Brianin tarina verkkosivuillamme.

 4. 21.2.2024 Uutinen

  Puheenjohtajan blogi: Hyvinvointialueen palveluissa suunta kohti 2030-lukua

  Hyvät asukkaat, yhteistyökumppanit ja luottamushenkilöt! 

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on julkistanut ensimmäiset luonnokset suunnitelmista, joilla sosiaali- ja terveyspalveluita uudistetaan kohti 2030-lukua. Viranhaltijoiden tekemä pohjatyö avautuu nyt hyvinvointialueen asukkaiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja yhteistyökumppaneiden arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.

  Luonnokset käsittelevät hyvinvointialueen järjestämiä terveydenhuollon, aikuisten sosiaalihuollon ja ikäihmisten palveluita. Perhe- ja vammaispalveluiden osalta suunnitelmat täsmentyvät keväällä ja KYSin osalta ensi syksynä. 

  Miksi muutoksia jo nyt suunnitellaan, vaikka hyvinvointialue on vasta päässyt alkuun? 

  • Väestö ja sen tarpeet muuttuvat. Kymmenen seuraavan vuoden aikana 75 vuotta täyttäneiden pohjoissavolaisten määrä kasvaa nykyisestä enemmän kuin puolitoistakertaiseksi. Jotta voisimme varmistaa ikääntyvien ja muiden eniten apua tarvitsevien hyvän hoidon ja hoivan, meidän on löydettävä nykyistä tehokkaampia tapoja toimia. 
  • Nuorten ikäluokat pienenevät, eikä sosiaali- ja terveydenhuollosta eläkkeelle jäävien tilalle löydy riittävästi uusia työntekijöitä. Jo nyt pula henkilöstöstä on pakottanut sulkemaan väliaikaisesti vastaanottoja, osastoja ja leikkaussaleja eri puolilla maakuntaa. 
   Jatkossa ihmisten työ on kohdistettava entistä tarkemmin sellaisiin tehtäviin, jotka vain ihminen voi hoitaa. Samaan aikaan yhä useammat palvelut voidaan toteuttaa nopeasti ja vaivattomasti digitaalisten ratkaisujen avulla.
  • Julkisen talouden kriisi heijastuu suoraan hyvinvointialueiden toimintaan. Niille valtion budjetista ohjattu rahoitus ei riitä palveluiden tuottamiseen samalla mallilla, joka rakentui 1900-luvulla vanhan, hajanaisen järjestelmän tarpeisiin. Siksi tarvitsemme välttämättä uusia ratkaisuja.
  Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen.
  Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen.

   

  Etsitään yhdessä parhaita vaihtoehtoja

  Hyvinvointialueen palveluiden uudistaminen kuuluu kevään tärkeisiin puheenaiheisiin, eikä syyttä. Linjauksilla, joita aluevaltuusto ensi kesäkuussa tekee, on kauaskantoisia vaikutuksia.

  Heti suunnitelmien julkistamisen jälkeen saamamme kommentit keskittyvät ensisijaisesti toimipisteiden verkostoon. Varsinkin terveydenhuollon palvelut on totuttu liittämään nykyisten terveysasemien seiniin, aukioloaikoihin ja tuttuihin työntekijöihin. Ajatus muutoksista herättää ymmärrettävästi huolta.

  Toimipisteet ovat tärkeitä, mutta huomattava osa hyvinvointialueen toiminnasta tapahtuu jo nyt niiden ulkopuolella. Tulevaisuudessa entistäkin suurempi osa palveluista irtoaa kiinteistä kivijaloista. Lähipalvelut saavat uusia muotoja.

  Kotisairaala, kotikuntoutus ja kotihoito sekä joustavat, ympärivuorokautiset etäpalvelut tekevät omasta kodista terveyden ja hyvinvoinnin perusyksikön. Tavoitteena on myös vahva ja jatkuva valinnanvapaus, niin että palveluita voisi käyttää siellä, missä kunkin asiakkaan kannalta sopivin paikka sijaitsee.

  Uudistuksilla on vaikutuksia muun muassa hyvinvointialueen ja kuntien välisiin vuokrasopimuksiin. Tulevaisuutta rakennetaankin yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Muutoksen pyörteessä voi silti mennä hetki ennen kuin saamme kaikkien toimijoiden kompassit näyttämään samaan suuntaan.

  Sitä ennen on aika keskustella, tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja kommentoida niitä. Mitään ei ole lyöty ennakolta lukkoon. Kaikki rohkeat avaukset ovat tervetulleita. Tarvitsemme niitä, jotta käytössä olevilla resursseilla saadaan tuotettua mahdollisimman paljon hyvää, ja toiminnan painopiste kyetään suuntaamaan sinne, missä tarve ja vaikuttavuus ovat suurimmat.

  Valoisaa kevättalvea toivottaen,

  Riitta Raatikainen
  Aluehallituksen puheenjohtaja

  riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi 

 5. 20.2.2024 Uutinen

  Digitaaliset, liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut keskeisiä palvelujärjestelmän uudistamisessa

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuleva palvelujärjestelmä rakennetaan yhdessä asukkaiden, asiakkaiden, henkilöstön, päätöksentekijöiden, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Ensimmäiset luonnokset uudesta palvelujärjestelmästä julkaistiin 20. helmikuuta. Luonnoksissa painottuvat tulevaisuuden suuntana digitaaliset palvelut, kotiin vietävät ja liikkuvat palvelut, sekä asukkaan vapaus valita asiointipisteensä.

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden uudistaminen on välttämätöntä. Nykyistä järjestelmää haastavat ongelmat henkilöstön saatavuudessa ja väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen nousu. Samalla hyvinvointialueen pitää kyetä vähentämään kustannuksia ja tasapainottamaan taloutta.

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on määrittänyt palvelujärjestelmäuudistuksen tavoitteeksi, että hyvinvointialueen pysyvät vuosittaiset kustannukset laskevat 30–50 miljoonalla. Hyvinvointialueen tilinpäätösennuste vuodelle 2023 on noin 63 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuoden 2024 talousarvio on 36 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli tarve uudistuksille on kova. Valtiovarainministeriö edellyttää hyvinvointialueita tasapainottamaan taloutensa vuoteen 2026 mennessä. Lisäksi ministeriö on asettanut palvelujärjestelmäuudistuksen muun muassa tulevien rakennusinvestointien hyväksymisen ehdoksi.  
   
  −Talouden tasapainottaminen vaatii merkittäviä muutoksia koko palvelujärjestelmäämme, painottaa hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen. Tärkeintä on varmistaa, että tulevaisuudessakin pohjoissavolaiset saavat tarvitsemiaan sote-palveluja. Tämä onnistuu vain muutamalla tapaamme toimia. Tulevaisuuden palvelumuotoja ovat esimerkiksi nykyistä laajemmat digipalvelut, sekä liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut. 
   
  Nyt julkaistuissa uudistusluonnoksissa esitetään uusien palvelumuotojen lisäksi kolme erilaista mallia palvelupaikkaverkoston muodostamiseksi, eli ehdotuksia muun muassa siitä, missä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköt sijaitsevat. Eri mallien säästövaikutukset vaihtelevat 25–45 miljoonan euron välillä, riippuen siitä, kuinka tiivis verkosto olisi. 


  Palvelujärjestelmän suunnittelussa tavoitteena saavutettavat, sujuvammat palvelut

   

  Yksi yhteinen hyvinvointialue palveluiden järjestäjänä luo mahdollisuuksia. Asiakas voitulevaisuudessa asioida valintansa mukaan missä tahansa hyvinvointialueen palvelupaikassa esimerkiksi sen mukaan missä hän liikkuu tai käy töissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri yksiköiden ja ammattilaisten yhteistyön lisääminen nopeuttaa potilaiden hoitoa ja lyhentää jonoja.
   
  Tavoitteena on, että palvelujen yhteensovittamisella vältytään esimerkiksi ikääntyneiden hoidossa turhilta siirtelyiltä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastojen välillä. Tulevaisuudessa uusi kotiutusyksikkö avustaa kotiutumisessa, ja kotiin vietäviä palveluja vahvistetaan. Kotihoito ja -kuntoutus turvaavat arkea, liikkuva sairaala tuo sairaalatasoisen palvelun asiakkaan kotiin. Asumispalveluiden muotoina ovat yhteisöllinen asuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen. 

  Digitaalisia palveluja on hyvinvointialueella tällä hetkellä käytössä varsin vähän, joten niiden kehittämisessä ja lisäämisessä on suuri potentiaali. Uudessa palvelujärjestelmässä tavoitteena onkin, että nykyistä isompi osa asiakaskontakteista toteutetaan digitaalisina. 
   
  −Digitaaliset palvelut ovat osalle pohjoissavolaisista tervetullut uudistus, jotka sujuvoittavat omien asioiden hoitamista. Kaikille ne eivät kuitenkaan sovi. Tulevaisuudessakin meillä on vastaanottojen palvelupaikkaverkko, jota täydentävät liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut. Näin varmistamme pääsyn sote-palveluihin asiakkaan omien valmiuksien ja tarpeiden mukaisesti, kuvailee strategiajohtaja Jussi Lampi. 
   
  Uudistuksen suunnittelussa on huomioitu myös saavutettavuus. Suunnitteilla oleva uusi palvelupaikkaverkko muodostuu laajoista sosiaali- ja terveyskeskuksista, joiden ympärillä toimii alueellinen sosiaali- ja terveysasemien ja hyvinvointi/sote-pisteiden verkosto. Vaihtoehdosta riippuen 87–91 prosenttia asukkaista asuisi tulevaisuudessa 15 minuutin ajomatkan päässä hyvinvointialueen palvelupaikasta. Tällä hetkellä 15 minuutin saavutettavuus on 92 prosentilla asukkaista. 
   
  Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Uudet palvelumallit, kuten esimerkiksi liikkuva sairaala ja kotiutusyksikkö, tarjoavat kiinnostavia työmahdollisuuksia hyvinvointialueen ammattilaisille.
   

  Julkaistut luonnokset ovat keskustelunavaus 
   

  Palvelujärjestelmän uudistuksessa on valmistelussa kolme kokonaisuutta: 
  1.    vastaanottotoiminnan ja alueellisen erikoissairaanhoidon sekä aikuissosiaalityön uudistus 
  2.    osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus ja 
  3.    perhe- ja vammaispalveluiden uudistus. 
  Lisäksi Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uudistamisohjelman valmistelu on alkanut STM:n sairaalaselvityksen pohjalta. 
   
  Nyt julkaistut uudistusluonnokset sisältävät kaksi ensimmäistä kokonaisuutta. Perhe- ja vammaispalveluiden osalta ehdotukset julkaistaan toukokuun alussa. 
   
  −Ensimmäiset luonnokset on tehty viranhaltijavalmisteluna. Ehdotukset lähtevät laajalle käsittelykierrokselle hyvinvointialueen eri lautakuntiin, jaostoihin ja vaikuttamistoimielimiin. Lisäksi Pohjois-Savon kunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot, kertoo aluevaltuuston puheenjohtaja Hannu Tsupari.  
   
  Maalis-huhtikuussa kerätään kyselyjen avulla asukkailta, sidosryhmiltä ja henkilöstöltä kommentteja ja ehdotuksia. Keväällä järjestetään myös alueellisia kuulemistilaisuuksia eri puolilla Pohjois-Savoa. 
   
  Käsittelyn eri vaiheessa valmistelutyöryhmät analysoivat saatua palautetta, vaihtoehtoisia ehdotuksia sekä lausuntoja ja näiden perusteella arvioivat muutostarpeita, tekevät korjauksia ja vaikutustenarviointia. Päätöksenteon aika on kesäkuussa, jolloin aluevaltuusto päättää palvelujärjestelmän uudistamisesta kokouksessaan 17.6. Uudistusten toimeenpanon arvioidaan kestävän 3–4 vuotta, ennen kuin uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan toiminnassa.

  Palvelujärjestelmän uudistuksesta kootusti pshyvinvointialue.fi -verkkosivuilla.

  Materiaalipaketti palvelujärjestelmäuudistusksesta (pdf)

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 6.2.2024 Tapahtuma

  28 pv ilman verkkokurssi

  28 päivää ilman on nikotiiniriippuvuudesta vieroittautumisen tukipalvelu. Tukitapaamisissa nikotiinituotteiden käyttäjät oppivat hallitsemaan nikotiiniriippuvuutta ja päästä riippuvuudesta eroon.
  Tutustu toimintaan: https://verkko-opisto.sydan.fi/
  Rekisteröityminen kurssille: https://verkko-opisto.sydan.fi/login/index.php
  Lisätiedot: https://verkko-opisto.sydan.fi/enrol/index.php?id=77

  Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyte- ja osallisuuspalvelualue tekee yhteistyötä Pohjois-Savon Sydänalueen kanssa 28 pv ilman verkkokurssien järjestämisessä.
   

 2. 24.2.2024 Tapahtuma

  Perhevalmennusmessut vuonna 2024

  Perhevalmennus on tärkeä osa odottavan perheen valmistautumista synnytykseen, vanhemmuuteen ja lapsen hoitoon. Se tarjoaa sinulle ja perheellesi tietoa ja tukea, jotta voitte aloittaa uuden elämänvaiheen mahdollisimman hyvin valmistautuneina.

  Perhevalmennusmessut on suunnattu lasta odottaville perheille raskauden vaiheesta riippumatta sekä perheille, joissa on alle puolivuotias vauva. Tapahtumassa perheet pääsevät yhdellä kertaa tutustumaan eri toimijoihin ja saavat kattavasti tietoa heille uudessa elämänvaiheessa tarjolla olevista alueen palveluista. 

  Järjestämme vuoden 2024 aikana useita perhevalmennusmessuja eri puolilla Pohjois-Savon hyvinvointialuetta. Päivitämme aikatauluja vuoden mittaan tälle tapahtumasivulle.
  Perhevalmennusmessut ovat maksuttomia eivätkä vaadi ilmoittautumista. Lisätietoa saat neuvolasta.

  Lämpimästi tervetuloa!

  Tapahtumien aikataulut

  Pohjoisen alueen perhevalmennusmessut (Iisalmi, Kiuruvesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Vieremä)

  • Aika: Lauantai 24.2. ja 24.8. kello 10 - 13  
  • Paikka: Iisalmi, Kampus Terveys (entinen Iisalmen terveyskeskus), Meijerikatu 2, 74100 IISALMI, Sisäänkäynti pääovesta.

  Koillisen alueen perhevalmennusmessut (Maaninka, Nilsiä, Siilinjärvi ja Lapinlahti) 

  • Aika: Keskiviikkoisin 17.1, 15.5. ja 18.9. kello 16.30 - 19.00. 
  • Paikka: Siilinjärvi, Hamulan koulu, Harjamäenraitti 15, 71800 Siilinjärvi. Sisäänkäynti B-ovesta.

  Keskisen alueen perhevalmennusmessut (Kuopio, Tuusniemi, Kaavi) 

  • Aika: Keskiviikkona 13.3. ja tiistaina 23.4. kello 15.30 - 17.30. Syksyn tapahtumista tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.
  • Paikka: Kuopio, Perheen talo, Lapinlinnankatu 14, Kuopio 

  Läntisen alueen perhevalmennusmessut (Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Karttula, Rautalampi, Suonenjoki) 

  • Aika: Lauantaina 27.1. kello 10 - 14 
  • Paikka: Keitele, Nilakan yhtenäiskoulun liikuntahalli, Koulutie 3, 72600 Keitele. 
  • Aika: Lauantaina 5.10. kello 10 - 14. 
  • Paikka: Suonenjoki. Tarkempi paikka tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.

  Eteläisen alueen perhevalmennusmessut (ryhmämuotoinen valmennus, Varkaus-Joroinen) 

  • Aika: 12.3. ja 19.3., 28.5. ja 4.6., 3.9. ja 10.9. sekä 26.11. ja 3.12. kello 16.30 – 18.00  
  • Paikka: Varkaus, Aalto Hyvinvointikeskus, Savontie 55, 78300 Varkaus (tila tarkentuu myöhemmin).  
  • Leppävirtalaisille järjestetään oma valmennus, lisätietoa saat neuvolasta. 

  Lue lisää perhevalmennuksesta.

 3. 26.2.2024 Tapahtuma

  Helmikuun teemapäivät KYSin OLKA-pisteellä

  OLKA® on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa. Tarjoamme potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa. OLKAn vapaaehtoiset auttavat sairaalassa liikkumisessa, toimivat juttukaverina sekä muissa vapaaehtoistehtävissä. OLKA-pisteiltä voit saada tietoa järjestöjen potilaille ja heidän läheisilleen tarjoamasta tuesta ja toiminnasta. OLKA-toimintaa koordinoivat Kuopiossa KYS ja Tukipilari.

  Helmikuun teemapäivät: 

  ke 14.2. klo 10–13
  Rakasta aivojasi, asiaa aivoterveydestä ja aivoverenkiertohäiriöstä 
  Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry
  Pääsairaalan OLKA-piste

  ma 26.2. klo 10–13
  Yhydistyksen toiminnan esittelyä
  Sjögrenliitto Kuopio
  Pääsairaalan OLKA-piste

  ti 27.2. klo 10–12
  Kaverikoirat odottavat silittelijöitä OLKA-pisteellä
  Kennelliiton kaverikoirat
  Pääsairaalan OLKA-piste

  to 29.2. klo 10–14
  Harvinaisten sairauksien päivä
  Pohjois-Savon hyvinvointialue harvinaissairausyksikkö
  Pääsairaalan OLKA-piste
  Kaarisairaalan OLKA-piste

  Lue lisää OLKA-toiminnasta: OLKA-toiminta - Pohjois-Savon hyvinvointialue - Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)

 4. 27.2.2024 Tapahtuma

  Strategia-kurssi 13–17-vuotiaiden adhd-diagnoosin saaneiden nuorten vanhemmille

  Strategia-kurssi on osa adhd-hoitopolkua ja kurssi on tarkoitettu sinulle, jonka 13–17-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu adhd.
  Kurssilla saat tietoa adhd:sta, sen syistä ja seurauksista. Saat tietoa myös siitä, kuinka adhd vaikuttaa lapsen toimintakykyyn ja koko perheeseen. Käytännönläheisten strategioiden avulla saat keinoja,
  joilla helpottaa arkea ja vähentää ristiriitoja. Saat tietoa myös koulun ja yhteiskunnan tukimuodoista.
  Kurssi koostuu viidestä kokoontumiskerrasta, jotka puolestaan rakentuvat luennoista ja yhteisistä keskusteluista.

  Aika: tiistait 20.2., 27.2., 12.3., 19.3., 26.3.2024 klo 16:30-19:30
  Paikka: Kampus Vire, Iisalmi
  Kurssiohjaajat: Tiina Huttunen ja Katri Härkönen
  Ilmoittautuminen viimeistään 6.2.2024

  Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
  Katri Härkönen
  p. 040 769 2904
  katri.harkonen@pshyvinvointialue.fi

  Kurssiesite (pdf)

 5. 27.2.2024 Tapahtuma

  Strategia-kurssi 4-12 vuotiaiden adhd-diagnoosin saaneiden lasten vanhemmille

  Strategia-kurssi on osa adhd-hoitopolkua ja kurssi on tarkoitettu sinulle, jonka 4–12-vuotiaalla lapsella on diagnosoitu adhd.

  Kurssilla saat tietoa adhd:sta, sen syistä ja seurauksista. Saat tietoa myös siitä, kuinka adhd vaikuttaa lapsen toimintakykyyn ja koko perheeseen. Käytännönläheisten strategioiden avulla saat keinoja, joilla helpottaa arkea ja vähentää ristiriitoja. Saat tietoa myös koulun ja yhteiskunnan tukimuodoista.

  Kurssi koostuu viidestä kokoontumiskerrasta, jotka puolestaan rakentuvat luennoista ja yhteisistä keskusteluista.

  Aika: tiistait 20.2., 27.2., 12.3., 19.3., 26.3.2024 klo 16.30-19.30
  Paikka: Kampus Vire, Iisalmi
  Kurssiohjaajat: Laura Bunda ja Inka Rytkönen
  Ilmoittautumiset viimeistään 6.2.2024

  Aika: keskiviikot 27.3., 3.4., 10.4., 17.4 ja 24.4.2024, klo 17-20
  Paikka: Hyvinvointikeskus AALTO, Savontie 55, 78300 Varkaus
  Kurssiohjaajat: Kuntoutusohjaaja Aino Hiltunen ja perhetyöntekijä Leila Martikainen-Paatsola
  Ilmoittautumiset viimeistään 1.3.2024

 6. 28.2.2024 Tapahtuma

  Yhdessä vanhemmuuden tueksi -verkkovanhempainillat

  Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hanke toteuttaa vuoden 2024 aikana yhdeksän eri teemaista verkkovanhempainiltaa. Illat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille nuorten vanhemmille ja huoltajille sekä muille nuoren läheisille koko Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Keski-Suomen alueella.

  Verkkovanhempainiltoja toteutetaan noin kerran kuukaudessa aina keskiviikkoisin kello 18.00 - 19.15. 

  • 24.1. Ymmärrä nuorta: Teini-iän kehityksen mielekkyys ja mielettömyys
  • 28.2. ”Mitä ihmettä minä teen tämän teinin kanssa?”
  • 27.3. Nuoren mielenterveyden tukeminen
  • 24.4. Nuoret ja päihteet
  • 22.5. Tasapainoa digipelaamiseen
  • 28.8. Nuoren onnistunut kouluvuosi – vinkkejä vanhemmille
  • 25.9. Nuoret ja väkivalta
  • 30.10. Nuoret ja some
  • 27.11. ”Kukkia ja mehiläisiä” – seksuaalisuus osana nuoruutta

  Illat toteutetaan Teamsilla. Pääset liittymään mukaan aina samalla linkillä:

  Yhteistyössä:
  Yhdessä vanhemmuuden tueksi -hanke, Etelä-Savon hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja  Keski-Suomen hyvinvointialue.