Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 22.9.2023 Uutinen

  Ravitsemustilan ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin käyttöönotto laajenee koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

  Kyseessä on toimintamalli, jossa kotihoidon työntekijät arvioivat asiakkaan ravitsemustilaa sekä suunterveyttä ja -hoitoa kotihoidon kuntouttavalla arviointijaksolla (ARVI-jakso). Riskiarvioinnin perusteella asiakkaalle tarjotaan tarveperusteisesti suuhygienistin kotikäyntiä osana ARVI-jaksoa. Asiakkaan ravitsemustilaa ja suunterveyttä arvioidaan myös säännöllisen kotihoidon asiakkuuden aikana ja asiakas ohjataan tarvittaessa suun terveydenhuollon palvelujen piiriin.


  Ravitsemustilan ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamalli otetaan käyttöön vaiheittain koko hyvinvointialueella vuoden 2024 aikana. Käyttöönotto aloitetaan kotihoidon kuntouttavalla arviointijaksolla toimipisteittäin. Kun toiminta on käynnistynyt kuntouttavalla arviointijaksolla, voidaan käyttöönottoa edistää myös säännöllisessä kotihoidossa. 


  Toimintamallin tarkoituksena on
  •    tunnistaa kotihoidon asiakkaan (vajaa)ravitsemuksen- ja suunterveydentila.
  •    kohdentaa ohjaus- ja avuntarvetta ennaltaehkäisevästi ja varhain kotiin tuotavana palveluna.
  •    edistää oikea-aikaiseen hoitoon pääsyä sekä pienentää suun tulehduksista aiheutuvien sairauksien hoidon kustannuksia.


  Siilinjärven kotihoidon ARVI-jaksolla toimintamalli on ollut käytössä vuoden 2023 alusta lähtien. Sairaanhoitaja Riina Marttila-Planman kertoo, että toimintamalli on lähtenyt Siilinjärvellä hienosti käyntiin.


  – Kaikille Arvi-jakson asiakkaille tehdään ravitsemustilan ja suunhoidon arviointi. Tiimin lähihoitajien kokemus on, että toimintamallin myötä tulee oikeasti kiinnitettyä huomiota edellä mainittuihin asioihin. Opittavaa meillä varmasti vielä on, mutta hyvällä fiiliksellä olemme pyrkineet eteenpäin. Asiakkaat ja omaiset ovat antaneet kiitosta etenkin suuhygienistin kotikäynneistä!
   


   

 2. 21.9.2023

  Rautavaaran ja Varpaisjärven verkkoyhteyksissä häiriö on korjattu

  Eilen ilmennyt häiriö on nyt korjattu, kyseessä oli kuituvika.

  Tietoliikennehäiriöstä johtuen, verkkoyhteydet eivät tällä hetkellä toimi Rautavaaran monitoimitalolla, kunnantalolla, paloasemalla ja terveyskeskuksella sekä Varpaisjärven paloasemalla ja terveyskeskuksella. Häiriö vaikuttaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen vastaanottopalveluihin Rautavaaralla ja Varpaisjärvellä, sillä asiakastietojärjestelmiä ei voida käyttää. Myöskään takaisinsoittopalvelu alueilla ei toimi.

   

 3. 21.9.2023 Uutinen

  Martti Hämäläinen -palkinto KYSin neurokirurgi Antti-Pekka Elomaalle

  Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) neurokirurgi Antti-Pekka Elomaa on vuoden 2023 Martti Hämäläinen -palkinnon saaja. Palkinto jaettiin Itä-Suomen Lääketiedetapahtumassa keskiviikkoiltana 20. syyskuuta 2023.

  Elomaa on 35-vuotias neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti, aivojen syöpäkirurgian tutkija, oman tutkimusryhmänsä johtaja ja kahden lapsen isä.

  Antti-Pekka Elomaa väitteli lääketieteen tohtoriksi vuonna 2016, jolloin hän aloitti myös neurokirurgian erikoistumisopinnot. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän muutoksia mielentilan häiriöissä. Antti-Pekka Elomaalle myönnettiin kokeellisen neurokirurgian dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2021, ja hän valmistui neurokirurgian erikoislääkäriksi vuonna 2022. 

  Elomaa on julkaissut 46 korkeatasoista vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia neurotieteistä ja mikrokirurgisista tekniikoista. Hän on myös ohjannut kaksi väitöskirjaa ja neljä ohjausta on meneillään. Lisäksi hänellä on yksi post doc -ohjattava ja hän on ohjannut lukuisia syventäviä opintoja, kerrotaan palkinnon myöntäneen Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry:n tiedotteessa.

  Palkinnon perustelujen mukaan Antti-Pekka Elomaa on harvinainen kyky sekä Suomessa että maailmalla – hän on erittäin monipuolisesti lahjakas kliinikko, joka on tunnustettu mikrokirurgian visionäärisenä kouluttajana ja kehittäjänä.

  Elomaalla on erityisosaamista lääketieteellisen fotoniikan ja mikroteknologian alueilla, joissa hän toimii tutkijana, soveltajana ja keksijänä. Hän on myös tunnettu startup-yritysten perustamisesta ja mentoroinnista. Elomaalla on oleellinen rooli vuodesta 2017 toimineen Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen perustamisessa ja toiminnan vakiinnuttamisessa.

  Antti-Pekka Elomaa matkustaa kuluvan syksyn aikana perheineen Iso-Britanniaan. Lontoon yliopistosairaala National Hospital for Neurology and Neurosurgery on valinnut Elomaan vuoden kestävälle kliiniselle stipendiaattikaudelle.

  Kausi sisältää kliinistä koulutusta ja tutkimusta edistävän työnkuvan lokakuusta 2023 alkaen. Tavoitteena on kerryttää korkealaatuista erityisosaamista etenkin keskushermoston verisuonisairauksien operatiivisesta hoidosta ja tutkimuksesta. 

  Martti Hämäläisen nimeä kantava tunnustuspalkinto on tarkoitettu nuorelle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Sen jakaa vuosittain Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry.
   

 4. 20.9.2023 Uutinen

  Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöä valmiussiirrolla Portugalissa

  Etelä-Euroopan maastopalotilanne on muuttunut viime vuosina erittäin haasteelliseksi ilmastonmuutoksen vuoksi, lisäksi muut sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat ongelmat ovat lisääntyneet. Maastopalojen riskin odotetaan kasvavan tulevaisuudessa myös muualla Euroopassa ja tämän vuoksi Itä-Suomen pelastuslaitokset (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) ovat perustaneet yhteisen maastopalomuodostelman. Maastopalomuodostelman varustamiseen ja kehittämiseen on saatu rahoitusta EU:lta. Muodostelma tullaan sertifioimaan osaksi EU:n pelastuspalvelumekanismin avustuspoolia vuoden 2024 aikana. Muodostelman avulla parannetaan kansainvälisten toimintavalmiuksien lisäksi kansallista ja alueellista valmiutta maastopalojen sammuttamiseen.

  Portugali pyysi Suomelta apua maastopalojen hallintaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Valmiussiirtoihin osallistuu pelastajia useista EU-maista ja niihin osallistumisesta on sovittu ennen maastopalokautta. Pelastushenkilöstön tehtävänä on avustaa ja tukea paikallisia viranomaisia maastopalojen sammuttamisessa sekä saada oppia kansallisen toiminnan kehittämiseen. EU toteutti tänä vuonna valmiussiirtoja Portugalin lisäksi Kreikkaan ja Ranskaan. Suomi osallistui vuonna 2022 valmiussiirtoon Kreikassa.

  Itä-Suomen pelastuslaitosten maastopalomuodostelman henkilöstöä osallistui Portugalin valmiussiirtoon 15.8 – 15.9.2023 välisenä aikana. Kaikkiaan Suomesta osallistui 48 pelastustyöntekijää, kahdessa kahden viikon rotaatiossa. Pohjois-Savon pelastuslaitokselta valmiussiirtoon osallistui yhteensä 11 pelastustyöntekijää, joista 7 oli päätoimista henkilöstöä ja 4 sopimushenkilöstöä.

  Suomen henkilöstö toimi valmiussiirron aikana osana Civil Protection Special Forcea (FEPC), joka on erikoistunut mm. maastopaloihin ja niiden analysointiin, vesipelastukseen sekä maastopelastamiseen. Ryhmä on osallistunut kansainvälisiin avustustehtäviin ympäri maailmaa. Valmiussiirron asemapaikkoina toimivat FEPC:n tukikohdat Almeirimissa, Sobreira Formosassa ja Trancosossa. Toisen rotaation aikana Portugalissa oli valmiussiirrossa pelastustyöntekijöitä myös Latviasta.

  Maastopalomuodostelma sai valmiussiirron aikana koulutusta maastopalojen sammuttamiseen liittyvistä tekniikoista ja taktiikoista sekä analysointitoiminnasta. Lisäksi henkilöstö pääsi tutustumaan alueella oleviin johtokeskuksiin ja lentosammutustukikohtiin. Suomalaiset pitivät koulutusta portugalilaisille muun muassa pelastustoimen koulutusjärjestelmästä, suojavarusteita sekä muodostelman ensihoitovalmiuksista. Saatujen oppien avulla saadaan tulevaisuudessa kehitettyä muodostelman valmiutta ja toimintaa.

  Valmiussiirron aikana muodostelma osallistui kahdeksaan maastopaloon. Maastopaloista suurimmat olivat Nelaksen ja Guardan alueilla. Nelaksen paloalue oli laajuudeltaan yli 1000 ha ja Guardan palo 150 ha, näille tehtäville osallistui satoja pelastajia ja ajoneuvoja sekä useita ilma-aluksia. Tehtäviltä suomalaiset saivat ainutlaatuista kokemusta ja osaamista laajojen, nopeasti leviävien ja vaikeassa maastossa olevien maastopalojen sammuttamiseen. Vaikuttavaa oli myös nähdä pelastustoimintaan liittyvien tukitoimintojen erittäin hyvä organisointi ja toteutus.

  Suomalaisten pelastajien osaamista arvostettiin Portugalin viranomaisten toimesta ja yhteistyötä heidän kanssaan tullaan jatkamaan tulevaisuudessa. Valmiussiirto huomioitiin myös Portugalin Suomen suurlähettilään Satu Suikkari-Kleven toimesta, joka järjesti virka-asunnollaan tilaisuuden, johon osallistui toisen rotaation henkilöstön lisäksi Portugalin Sisäministeriön valtiosihteeri Patricia Gaspar, ANEPC komentaja Miguel Gruz ja FEPC:n apulaiskomentaja Marco Pires.

  Pohjois-Savon pelastuslaitos on sitoutunut muiden pelastuslaitosten kanssa tuottamaan valmiutta EU:n pelastuspalvelumekanismille, joka sertifioinnin jälkeen tulee kestämään seitsemän vuotta. Valmiuden ylläpitäminen tulee edellyttämään henkilöstön koulutusta, tekniikoiden, taktiikoiden ja varustuksen kehittämistä sekä tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen pelastuslaitosten ja EU:n pelastuspalvelumekanismin kanssa. 

  Lisätietoja:

  Jukka Innanen, puh. 0447187100, jukka.innanen@pshyvinvointialue.fi

   

 5. 19.9.2023 Uutinen

  Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen tutustuu henkilöstön työhön – kiertue alkoi Iisalmesta

  Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen kiertää syksystä 2023 alkaen tutustumassa Pohjois-Savon hyvinvointialueen eri palveluyksiköiden toimintaan ja henkilöstöön. Tavoitteena on päästä näkemään ja kokemaan konkreettisesti, mitä työ eri palveluissa on, ja vaihtamaan ajatuksia henkilöstön kanssa.

  −Hyvinvointialueen toiminnan ja palveluiden kirjo on laaja. Myös johdon on tärkeää päästä paikan päälle kokemaan, millaista arjen työ on, sekä kohtaamaan henkilöstöä ja asiakkaita. Haluan omalta osaltani tehdä arvokasta ja hyvää työtämme näkyväksi, Marko kertoo.

  Hyvinvointialueen työyksikköjä pyydettiin kutsumaan Marko tutustumaan toimintaansa. Ehdotuksia tuli kaikkiaan 58:sta erilaisesta työyksiköstä ja palvelutoiminnasta ympäri Pohjois-Savoa.

  −Olen iloinen, että sain näin monta kutsua! Kaikkiin kohteisiin en kerkeä tämän syksyn aikana, mutta jatkan kierrosta myös ensi vuonna. Kohteet tehtävineen ovat todella mielenkiintoisia, Marko iloitsee.

  Kiertue alkoi tutustumisella vammaisten ja ikäihmisten palveluihin

  Marko Korhonen vieraili tiistaina 19.9. Iisalmessa, jossa hän pääsi tutustumaan kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen ja ikääntyneiden palveluyksikön toimintaan.

  −Työtä tehdään rautaisella ammattitaidolla ja lämpimällä sydämellä. Pääsin myös tutustumaan asiakastyöhön ja asiakkaisiin. Ne olivat lämminhenkisiä kohtaamisia, Marko kuvailee.

  Syksyn 2023 tutustumiskohteina ovat kehitysvammaisten päiväkeskus, ikääntyneiden palveluyksikkö, sote-keskuksen vastaanottopalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, turvapalvelut, pelastustoimi ja erikoissairaanhoidon yksiköt.

  Kerromme Markon kuulumisia kierrokselta sosiaalisessa mediassa, joten ota hyvinvointialueen some-kanavat seurantaan:

  Syksyn 2023 tutustumiskohteet

  19.9. Iisalmi
  Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje
  Ikääntyneiden palvelut, neuvonta ja asiakasohjaus, pohjoinen alue

  10.10. Suonenjoki
  Sote-keskuksen vastaanottopalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut, läntinen alue

  16.11. Kuopio
  Turvapalvelukeskus
  Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut, Neulamäen paloasema, hälytyskeskus
  Itä-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskus ISTIKE

  5.12. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
  Sisätautien ja keuhkosairauksien osasto
  Plastiikkakirurgian, ihotautien ja aistielinten osasto

Sisältöjulkaisija

Tapahtumat

 1. 26.9.2023

  28 päivää ilman - tukea nikotiinin käytön lopettamiseen

  28 päivää ilman® on nikotiiniriippuvuudesta vieroittautumiseen kehitetty tukipalvelu. Tukitapaamisiin voivat osallistua kaikkien nikotiinituotteiden käyttäjät, jotka haluavat oppia hallitsemaan nikotiiniriippuvuutta ja päästä riippuvuudesta eroon. Tukitapaamisia ohjaavat julkisen sektorin ja järjestöjen koulutut toimijat.

  Kokonaisuuteen kuuluu:

  1. Tapa, tottumus vai riippuvuus? Miten nikotiini ohjaa päivää. Riippuvuuden monet muodot.
  2. Mikä tukee lopettamista? Korvaushoitotuotteiden ja lääkehoidon oikea käyttö.
  3. Jaksanko jatkaa? Eroon vieroitusoireista. Miten valmistaudun arkeen ja luon uutta tilalle.
  4. Huolenaiheet ja itsepetokset. Omien tunnetaitojen tunnistaminen.
  5. Tulevaisuus. Vertaistukea vieroittautumisen polulla.

  Ilmoittaudu mukaan syksyn tukitapaamisiin tästä linkistä.

  28 päivää ilman -esite

 2. 28.9.2023 Tapahtuma

  Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarja: Korjausneuvonta

  Torstaina 28.9.2023 klo 12.00–12.30 Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarja: Korjausneuvonta.                          
  Kuka korjausneuvontaa voi saada ja millaista apua on tarjolla? Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65-vuotiaille. Korjausneuvonnasta kertoo Vanhustyön keskusliiton, korjausneuvoja rakennusmestari Timo Pakkanen.

  Luennolle ei tarvitse ilmoittautua.  Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

  Tilaisuus on osa Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarjaa. 
  Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE -ja osallisuus palvelualue.

  Linkit tuleviin tilaisuuksiin ja tallenteet tietoiskuista (2vk ajan nähtävissä) https://pshyvinvointialue.fi/ake-materiaalipankki

  Lisätietoja Kaatumisvaaran vähentämisen luentosarjasta:
  Merja Kaija, vs. hyvinvointikoordinaattori
  merja.kaija@pshyvinvointialue.fi
   

 3. 29.9.2023 Tapahtuma

  Uskallatko kertoa, kysyä ja puuttua? – Väkivaltatyön kampanjapäivä Apajassa

  ”Uskallatko kertoa, kysyä ja puuttua?" – Pohjois-Savon ensimmäinen väkivaltatyön kampanjapäivä tuo apua tarjoavat toimijat näkyväksi. 

  Pohjois-Savon väkivallan ehkäisyn verkosto kokoaa ensimmäistä kertaa alan toimijat yhteen esittelemään toimintaansa. Kampanjapäivänä pe 29.9. klo 12–16 Kuopion kauppakeskus Apajassa voit tutustua näihin toimijoihin ja saada tietoa saatavilla olevasta tuesta. Tukea ja apua on tarjolla niin väkivaltaa kokeneille kuin väkivallan tekijöille. 

  Mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Pohjois-Savon väkivaltatyön verkoston organisoimassa kampanjapäivässä ovat mm. Setlementti Puijola, Kuopion Ensikotiyhdistys ry, Miessakit ry, Rikosuhripäivitys (RIKU), Nuorten Palvelu ry, Zonta-kerho Kuopio I ry, Kuopion kriisikeskus ja Kuopion Turvakoti.

 4. 6.10.2023 Tapahtuma

  Nuorten psykososiaalisten menetelmien aluepäivä

  Tervetuloa kuulemaan ajankohtaiset kuulumiset nuorten psykososiaalisista menetelmistä sekä
  vahvistamaan sisäistä motivaatiota työhön. Aluepäivä on tarkoitettu psykososiaalisiin menetelmiin
  koulutetuille työntekijöille, heidän esihenkilöilleen, ylemmälle johdolle ja hanketyöntekijöille Itä-
  Suomen yhteistyöalueella. Aluepäivän järjestää Itä-Suomen yhteistyöalueen nuorten YO-koordinaatiohanke/NMOK

  Osallistuminen etänä Teams-sovelluksella tai paikan päällä: KYS auditorio 1, / KYS pääsairaala,
  Puijonlaaksontie 2, Kuopio.

  Päivän ohjelma:
  9.-9.10 Päivän aloitus, STM:n lääkintäneuvos Helena Vorma
  9.10-9.35 Ajankohtaista asiaa nuorten psykososiaalisista menetelmistä Itä-Suomessa, nmok-tiimi
  9.35-10.00 Miksi psykososiaalisten menetelmien implementaatiota tarvitaan - edelleen? Petra Kouvonen, kehitysjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
  10.00-10.15 Tauko
  10.15-10.45 Jalkautuvat sairaanhoitajat kouluilla, hoidonporrastuksen näkökulma. Sanna Kukkonen, projektipäällikkö, RRP-hanke
  10.45-11.00 Nuoren puheenvuoro
  11.00-12.00 Lounas (omakustanteinen)
  12.00-13.00 Vaikuttavammat mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille - THL:n toimenpide-ehdotuksia perustason tukemiseksi: Terhi Aalto-Setälä THL ja Mari Kolu palvelupäällikkö Keski-Suomen hva, sekä keskustelua
  13.00-13.20 Tauko                    
  13.20-13.30 Alustusta iltapäivän luentoon
  13.30-14.15 Luento: Sisäinen motivaatio työn tukena. Frank Martela, FM, VTT
  14.15-14.40 Yhteinen keskustelu ja päivän päätös.

  Ilmoittautuminen tästä (teams-osallistumislinkki lähetetään ilmoittautumisen jälkeen lähempänä ajankohtaa)

  Tervetuloa mukaan, oletpa sitten menetelmiin koulutettu työntekijä, esihenkilö, päättäjä, ylemmän johdon edustaja tai hanketyöntekijä! 

  Päivän esite

 5. 7.10.2023 Tapahtuma

  Tukihenkilökoulutus 7. - 8.10.2023

  Sinustako tukihenkilö?
  Tukihenkilönä pääset olemaan lapselle tai nuorelle luotettava ja kannustava aikuinen,
  kenen kanssa kohdata arjen pulmia. Pohjois-Savon hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityön ja ohjauksen yksikkö kouluttaa uusia tukihenkilöitä. Haemme uusia huippuja tyyppejä mukaan toimintaan!

  Tukihenkilönä toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

  TUKIHENKILÖ-KOULUTUS KUOPIOSSA 7.- 8.10.2023 klo 9.30–15
  Paikka: Turvalinkki, Kasarmikatu 2, katutaso, Kuopio

  Koulutuksen sisältö:
  • Tietoa tukihenkilötoiminnasta
  • Saat valmiuksia kohdata lapsi tai nuori eri elämäntilanteissa.

  Toiminnasta maksetaan tukihenkilölle kulukorvaus ja palkkio!

  Lisätietoja ja
  ilmoittautuminen 2.10.2023 mennessä:
  Hanna Borgelin, p. 044 718 3325 hanna.borgelin@pshyvinvointialue

  Katso myös: esite tukihenkilökoulutuksesta.