Tarkastuslautakunta, hallinto ja päätöksenteko

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta
 

Hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuelaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta. Tarkastuslautakunta tiedottaa ja raportoi tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti aluevaltuustolle.

Sen lisäksi, mitä hyvinvointialuelain 125 §:ssä määrätään, tarkastuslautakunta: 

 1. hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman; 
 2. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi;
 3. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastusen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa; 
 4. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla; 
 5. valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi aluevaltuustolle kerran vuodessa ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta hyvinvointialueen verkkosivuilla; 
 6. on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä sekä 
 7. vastaa tiedottamisesta. 

Tarkastuslautakunta tekee myös aluevaltuustolle esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille (hallintosääntö 100 §).

Tarkastuslautakunnassa on yhtä monta jäsentä kuin aluevaltuustossa on valtuusryhmiä valtuuston järjestäytyessä.

Tarkastuslautakunnan kokoukset 2024:

Päivä Kello
11.1. 18.30
15.2. 12.00
29.2. 12.00
21.3. 12.00
11.4. 12.00
25.4. 12.00
16.5. 12.00
23.5. 12.00
30.5. 12.00
19.6. 12.00
28.11. 8.00

 

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

 • Kirsti Puurunen, puheenjohtaja, varajäsen Kaisa Korhonen  
 • Riitta Anttila, varapuheenjohtaja, varajäsen Mervi Laatikainen
 • Vesa Hynynen, varajäsen Timo Lahtinen 
 • Päivi Karinen, varajäsen Laura Kuusela
 • Saija Nivamo, varajäsen Helena Suhonen
 • Arto Nykänen, varajäsen Antti Valta 
 • Esa Tuovinen, varajäsen Arttu Pöyhönen
 • Juha Tykkyläinen, varajäsen Markus Jukarainen 

Tarkastuslautakunnan esittelijä ja sihteeri 

Arviointipäällikkö Katja Yli-Monni
katja.yli-monni(at)pshyvinvointialue.fi 
puhelin 044 711 3202

Päätökset ja aikataulut

Arviointikertomukset


 

Sivukartta