Bannerikuva, asiakirjajulkisuuskuvaus

alt=

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus


Pohjois-Savon hyvinvointialue on Tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) 4 §:n tarkoittama tiedonhallintayksikkö, jonka tehtävänä on ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan asiakasrekistereistä ja tietovarannoista tiedonhallintalain 28 §:n mukaisesti. 

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvauksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallinnoimista asiakasrekistereistä ja palvelujen tiedonhallinnasta. Tietoaineistojen kuvausten yhteydessä on lueteltu esimerkinomaisesti hakutekijöitä, joilla tietoja voidaan hakea tietovarannoista.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita yksilöimään tietopyynnöt julkisuuslain edellyttämällä tavalla (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 13 §). Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietoaineistoja Pohjois-Savon hyvinvointialueella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvausta päivitetään tarvittaessa. Viimeisin päivitys 5.7.2023.