Potilasturvallisuus, asiakkaan oikeudet ja turvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus
 

  • On osa hyvää hoitoa.
  • Kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden.
  • Tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheudu potilaalle haittaa.

 

Jos hoito ei toteudukaan suunnitellusti

Aina hoito ei suju toivotulla tavalla, ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Potilas ja/tai hänen omaisensa, joka kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä sähköisesti.

Linkit vaaratilanneilmoituksen tekoon

  • Asiakkaan, potilaan tai läheisen vaaratilanneilmoitus  
    Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Hoitoon tai kohteluun tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain mukaisen muistutuksen tai kantelun. Muistutus lähetetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon ja kantelu aluehallintoviraston kirjaamoon. Jos jätät yhteystietosi, olemme sinuun puhelimitse yhteydessä tilanteen läpikäymiseksi.
  • Asiakkaan, potilaan tai läheisen tietoturvailmoitus 
    Tietosuoja-/tietoturvailmoitusta voit käyttää tilanteissa, joissa arvioit, että oma tai läheisesi tietosuoja on ollut puutteellinen, uhattuna tai sitä on rikottu, tai arvioit tietoturvan olleen riittämätön. Voit myös toimittaa tietosuojaa tai tietoturvaa koskevan muun palautteen tai kehitysidean. Ilmoitusten perusteella ryhdytään tarvittaessa lainsäädännön edellyttämiin jatkotoimiin. Älä kirjoita henkilötietoja lomakkeelle. Jos haluat, että sinuun ollaan yhteydessä, voit kuitenkin jättää yhteystietosi.