Toiminnallinen yhteistyö

Toiminnallinen yhteistyö

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja yleishyödyllisten yhteisöjen välillä voidaan tehdä ns. toiminnallinen yhteistyösopimus. Tässä sopimuksessa ei myönnetä avustusta. Sopimuksella sovitaan mm. osapuolien konkreettisesta yhteistyöstä, vastuista, tavoitteista ja seurannasta. Tavoitteena on säilyttää hyviä paikallisia, seudullisia ja alueellisia yhteistyöntapoja sekä tukea uusien syntymistä.

Toiminnallinen yhteistyönsopimus solmitaan hakijan ja hyvinvointialueen palveluyksikön kanssa, jota toiminta/sopimus koskee. Ensisijaisesti yhdistyksen edustajan on hyvä olla yhteydessä hyvinvointialueen toimialan edustajaan, sopiakseen yhteisen ajan sopimuksen tekoa varten. Hyvinvointialueella on käytössä yhteinen toiminnallisen yhteistyösopimuksen pohja asianhallintajärjestelmä D10:ssä. Sopimus kirjataan ja tallennetaan sinne.

Sopimuspohja löytyy asianhallintajärjestelmästä nimellä: Sopimukset toiminnallisesta yhteistyöstä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Tarkemmin sopimuksen laadinnasta voi tiedustella järjestösihteeri Sirpa Konoselta, sirpa.kononen(at)pshyvinvointialue.fi, p. 044 717 6665

Toiminnallisen yhteistyösopimuksen mallipohja (pdf)