HYTE - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYTE - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen


SOTE-uudistuksen myötä kunnilla ja hyvinvointialueella on yhdessä vastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisestä. Kumpikin huolehtii osaltaan HYTE-näkökohtien huomioimisesta strategisessa suunnittelussa, hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatimisesta sekä yhteistyöstä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. HYTE ja osallisuus -palvelualueen HYTE-tiimi vastaa hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen koordinoinnista Pohjois-Savon alueella tukemalla kuntia ja hyvinvointialueen toimialoja niiden omassa HYTE-työssä. 

Jotta voimme HYTE-työssä keskittyä oikeisiin asioihin ja saada tuloksia aikaan, meidän on osattava vastata seuraaviin kolmeen kysymykseen:

  1. SUUNTA: Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?
  2. KEINOT: Millä tutkitusti vaikuttavilla keinoilla näihin ongelmiin voidaan puuttua?
  3. RAKENNE: Miten tehokkaat keinot ja työkalut saadaan kaikkien käyttöön?

Lue lisää ja tutustu HYTEn verkkosivuihin tästä linkistä.