Sisältöjulkaisija

Ajankohtaista

 1. 6.2.2023 Uutinen

  Aluehallitus päätti käynnistää ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutuksen

  Aluehallitus kokoontui maanantaina 6.2.2023 Iisalmessa Terveyskeskuskampuksella Kampus Pulssissa.

  Aluehallitus päätti kokouksessaan käynnistää ikääntyneiden asumispalvelujen hankinnan kilpailutuksen ja valtuutti Sansian tekemään hankintapäätöksen sekä tekemään hankintaan liittyvät sopimukset. Hankinnan arvo on noin 86 miljoonaa euroa vuodessa ja neljän vuoden hankintakautena 345 miljoonaa euroa. 

  Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on siirtynyt sisällöltään ja kustannustasoltaan hyvin erilaisia ikääntyneiden asumispalvelujen sopimuksia. Ikääntyneiden asumispalveluiden hankinta on tarpeen hyvinvointialueen asumispalveluiden sisältöjen sekä toteuttamistapojen yhtenäistämiseksi. 

  Erityispalveluiden toimilinjajohtajan viransijaisuus ja uudet virat

  Aluehallitus valitsi erityispalveluiden toimilinjajohtajan viransijaisuuteen ajalle 13.2−27.8.2023 hallintoylilääkäri, erikoislääkäri, dosentti Sami Remeksen. Palkka on erityispalveluiden toimilinjajohtajan kokonaispalkka 10 810 euroa.

  Aluehallitus vahvisti hyvinvointialueen virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdot. Lisäksi aluehallitus päätti uusien virkojen perustamisesta ja liitti hyvinvointialueen kelpoisuusluetteloon uusien virkojen kelpoisuusehdot. 

  Aluehallituksen kokouksen esityslistan asiakohdat päätettiin esitysten mukaan.

  Kokousaineisto
   

 2. 3.2.2023 Uutinen

  Kaupan alan lakko voi vaikuttaa Servican ateriapalveluihin 6.2.2023 alkaen

  Palvelualojen ammattiliitto PAM on antanut kaupan alalle lakkovaroituksen, joka kohdistuu ensi viikon alusta alkaen useisiin alan varastoihin ja toimipaikkoihin. 

  Toteutuessaan lakko aiheuttaa todennäköisiä tuotepuutteita elintarviketoimituksiin, mikä voi aiheuttaa muutoksia Servican ruokalistoille. Asiakkaiden tuotetilausten toimituksessa voi myös olla puutteita ja tuotemuutokset ovat mahdollisia. Puuttuvat tuotteet korvataan ensisijaisesti vastaavilla tuotteilla tai toimittamatta jääneet tuotteet hyvitetään asiakkaille.

  Toistaiseksi kaupan alan lakko ei vaikuta Servican muihin palveluihin. Myös muut ammattiliitot ovat antaneet lakkovaroituksia, jotka voivat vaikuttaa toteutuessaan Servican palveluihin laajemmin.

  Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme lisää tarpeen mukaan.

  Ystävällisin terveisin
  Servica Oy

 3. 31.1.2023

  Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) maksatusaikataulun tarkennus

  1.1.2023 Pohjois-Savon hyvinvointialueella käyttöönotetun palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) maksuaikataulu muuttuu. Käytössä olevien taloushallinnon ja PSOP-järjestelmän yhteensovittamisessa ei voida varmistua siitä, että toimittajille aiemmin luvattu maksuaikataulu voisi toteutua. Palveluntuottajille maksupäivä toteutuu viimeistään kuun 14. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

  Oheisessa tiedostossa on palveluntuottajille suunnattu erillinen laskutuksen ohjeistus:

  Laskutuksen ohjeistus (PDF-tiedosto)

  Kehitämme järjestelmiä edelleen muun muassa saamamme palautteen perusteella. Yhtenä selvitettävänä jatkokehityskohteena on järjestelmän ominaisuus, joka mahdollistaisi maksamisen kaksi kertaa kuukaudessa.

  Lisätietoja:
  Riikka Kilpeläinen, projektityöntekijä
  riikka.kilpelainen@pshyvinvointialue.fi 

 4. 26.1.2023 Tutkimus

  Hoikan ulostetta ylipainoisille – DIFTOB-tutkimus

  Tutkimuksessa selvitetään hoikalta henkilöltä saadun ulosteensiirron ja ravitsemuksen yhteisvaikutuksia ylipainoisten henkilöiden terveyteen. 

  Tutkimus suoritetaan yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopistollisen sairaalan, Helsingin yliopiston, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Päijät-Hämeen keskussairaala) ja Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön kanssa. Tutkimus toteutetaan vuosina 2022–2024. 

  Tutkimus kestää vuoden ajan. Tutkittavat satunnaistetaan kahteen ryhmään, joista toinen saa ulosteensiirron laihalta henkilöltä. Toinen ryhmä saa valeulosteensiirron. Ulosteensiirtoryhmään otetaan kaksi kertaa enemmän tutkittavia kuin valeulosteensiirtoryhmään. Molemmissa ryhmissä tutkimukseen osallistumisen vaiheet ovat samanlaiset.

  Henkilö saattaa sopia tutkimukseen, jos 

  • painoindeksi (BMI) on vähintään 30 kg/m2
  • ikä 18–75 -vuotias. 

  Henkilöllä ei saa olla:

  • tyypin 1 diabetesta
  • tyypin 2 diabetesta, jonka hoitona on
   • Insuliini tai muu pistettävä diabeteslääkitys
   • semaglutidi, (Rybelsus®), kanagliflotsiini (Invokana®), ertugloflotsiini (Steglatro®), dapagliflotsiini (Forxiga®) tai empagliflotsiini (Jardiance)
  • lihavuusleikkaus tehtynä tai leikkausarviota tulossa
  • muuta maksasairautta kuin rasvamaksatauti

  Kaikille osallistujille annetaan samanlainen ravitsemusohjaus. Ravitsemusterapeutin ohjauskertoja ja niitä edeltävästi täytettäviä ruokapäiväkirjoja on neljä kertaa. Ulosteensiirto tai valeulosteensiirto annetaan mahalaukun tähystyksen yhteydessä ohutsuolen alkuosaan tutkimuksen alussa kerran. Maksaa kuvannetaan ultraäänellä kolmesti, verikokeita otetaan neljä ja ulostenäytteitä kuusi kertaa vuoden aikana. Tutkimuksen kyselylomakkeita täytetään neljästi. Fyysistä aktiivisuutta seurataan aktiivisuusrannekkeella noin 13 viikon ajan tutkimuksen alussa ja kaksi viikkoa tutkimuksen puolivälissä ja lopussa. Tehdyistä tutkimuksista annetaan kattava palaute tutkimuksen lopussa. 

  Tutkimuksen ajankohdan voi valita joustavasti esim. loma-ajankohdat huomioiden. Seuraavat tutkittavat aloittavat tutkimuksessa helmikuussa 2023.

  Ilmoittautuminen tutkimukseen klo 12.00–15.00 tutkimushoitaja Matti Laitiselle puh. 044 717 2563 tai sähköpostilla matti.laitinen(at)uef.fi. 

  Tutkimuksesta vastaa Kuopiossa professori Ursula Schwab (ursula.schwab(at)uef.fi) ja päätutkijana toimii erikoislääkäri Milla-Maria Tauriainen (milla-maria.tauriainen(at)pshyvinvointialue.fi).
   

 5. 25.1.2023 Uutinen

  Aluehallitus päätti yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

  Aluehallitus päätti kokouksessaan 25.1.2023 käynnistää Pohjois-Savon hyvinvointialueella lakisääteisen yhteistoimintamenettelyn. Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen on käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa yhteistoimintaelimen kokouksessa 18.1.2023. 

  Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään työtehtäviin ja hyvinvointialueen organisointiin ja palveluihin liittyviä muutoksia eikä suunnitteilla ole tässä vaiheessa henkilöstövähennyksiä.

  Pohjois-Savon hyvinvointialue on aloittanut uutena työnantajana 1.1.2023 alkaen noin 12 200 työntekijälle. Suurin osa henkilöstöstä on siirtynyt liikkeenluovutuksella pääosin entisissä työtehtävissään ja -yksiköissään luovuttavien organisaatioiden rakenteiden mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyjen tavoitteena on rakentaa organisaatio, joka rakentuu hyvinvointialueen toimialojen mukaisesti sekä järjestää palveluja uudella tavalla. 

  Hyvinvointialueen palveluverkko perustuu alkuvaiheessa kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyneisiin rakenteisiin. Valmistelun aikana on tunnistettu muutostarpeita, jotka edellyttävät palvelutarpeen ennakointia ja työtehtävien yhteensovittamista. Tavoitteena on asiakkaan palvelupolkujen yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen sekä työvoiman riittävyyden turvaaminen. Tavoitteena on saavuttaa kestävä ja tasapainoinen toiminta ja talous, jotka turvaavat palvelu- ja uudistumiskyvyn. 

  Lisätietoja:   
  Aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen, riitta.raatikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 050 373 3540  
  Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, mari.antikainen@pshyvinvointialue.fi. p. 044 718 6401
   

Sisältöjulkaisija