Lautakunnat ja jaostot

Lautakunnat ja jaostot


Jokaisessa lautakunnassa on 11 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jokaisen lautakunnan jaostossa on 3 jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajiston tulee olla kyseisen lautakunnan varsinaisia jäseniä.

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan palvelualoihin kuuluvat asiakas- ja palveluohjauksen lisäksi geriatriset palvelut, asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut sekä tukipalvelut. Lautakunnan toimialoihin kuuluvat myös osastohoito, ikääntyneiden omais- ja perhehoito sekä turvapalvelukeskus.

 

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan kokoukset 2024

Päivä Kello
18.1. 13.00
29.2. 13.00
4.4. 13.00
2.5. 13.00
16.5. 13.00
13.6. 13.00
15.8. 13.00
12.9. 13.00
10.10. 13.00
14.11. 13.00
12.12. 13.00

 

Puheenjohtaja: Pekka Taipale
Varapuheenjohtaja: Marja Berg

 

Jäsenet

 • Marja Berg (varajäsen Senni Martikainen)
 • Maija Kärkkäinen (varajäsen Soile Niskanen)
 • Irja Sokka (varajäsen Katariina Säväys)
 • Heikki Miettinen (varajäsen Mikko Lankinen)
 • Rauno Pikkarainen (varajäsen Jani From)
 • Vuokko Hämäläinen (varajäsen Tiina Grönlund)
 • Salme Viljakainen (varajäsen Maigi Kuutsa)
 • Tuomo Lapveteläinen (varajäsen Heikki Konttinen)
 • Lassi Savolainen (varajäsen Kauko Korolainen)
 • Pekka Taipale (varajäsen Jari Toroi)
 • Johanna Huhta (varajäsen Tarja Tirkkonen)

Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjanpitäjä: Mirka Räsänen


Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan jaosto

Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunnan jaoston kokoukset 2024

Päivä Kello
18.1. 16.00
29.2. 16.00
4.4. 16.00
2.5. 13.00
13.6. 16.00
15.8. 16.00
12.9. 16.00
10.10. 16.00
14.11. 16.00
12.12. 16.00


Puheenjohtaja: Heikki Miettinen
Varapuheenjohtaja: Vuokko Hämäläinen

Jäsenet

 • Salme Viljakainen (varajäsen Tuomo Lapveteläinen)
 • Heikki Miettinen (varajäsen Irja Sokka)
 • Vuokko Hämäläinen (varajäsen Tiina Grönlund)

Esittelijä: Mikko Korhonen
Pöytäkirjanpitäjä: Mirka Räsänen

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan perhepalvelualoihin kuuluvat perheiden sosiaalipalvelut, neuvola- ja opiskeluhuollon palvelut, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut sekä lastensuojelu. Vammaispalvelualoihin lukeutuvat vammaispalvelukeskukset, asumispalvelut ja avopalvelut.

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan kokoukset 2024:

Päivä Kello
29.1. 9.00
26.2. 9.00
11.3. 9.00
22.4. 9.00
20.5. 9.00
10.6. 9.00
19.8. 9.00
9.9. 9.00
30.9. 9.00
11.11. 9.00
9.12. 9.00

 

Puheenjohtaja: Tuula Väätäinen
Varapuheenjohtaja: Tiina Niskanen

Jäsenet

 • Pirjo Backman (varajäsen Heidi Hartikainen)
 • Tuula Väätäinen (varajäsen Laura Huotarinen)
 • Risto Daavitsainen (varajäsen Jussi Herranen)
 • Tiina Niskanen (varajäsen Tiia Eskelinen)
 • Aki Hirvonen (varajäsen Jari Saario)
 • Vesa Linnanmäki (varajäsen Petri Kaunisto)
 • Jani Rönkkö (varajäsen Tomi Kaasinen)
 • Helka Luttinen (varajäsen Venla Karikumpu)
 • Minna Back-Hytönen (varajäsen Teija Savolainen-Lipponen)
 • Sari Hintikka-Varis (varajäsen Ville Muttonen)
 • Mika Rissanen (varajäsen Arttu Leppäkynnäs)

Esittelijä: Kati Kantanen
Pöytäkirjanpitäjä: Riikka Turunen

 

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan jaosto

Perhe- ja vammaispalveluiden lautakunnan jaoston kokoukset 2024:

Päivä Kello
29.1. 13.00
26.2. 13.00
11.3. 13.00
22.4. 13.00
20.5. 13.00
10.6. 13.00
19.8. 13.00
9.9. 13.00
30.9. 13.00
11.11. 13.00
9.12. 13.00


Puheenjohtaja: Minna Back-Hytönen
Varapuheenjohtaja: Tiina Niskanen

Jäsenet

 • Minna Back-Hytönen (varajäsen Helka Luttinen)
 • Kari Riihola (varajäsen Ville Muttonen)
 • Tiina Niskanen (varajäsen Tiia Eskelinen)

Esittelijä: Kati Kantanen
Pöytäkirjanpitäjä: Riikka Turunen

Yleisten palveluiden lautakunnan palvelualoihin kuuluvat erityistason palveluina Kuopion yliopistollinen sairaala ja erikoissairaanhoito. Peruspalveluihin lukeutuvat suun terveydenhuolto, sotekeskukset, työikäisten sosiaalipalvelut sekä osastopalvelut.

Yleisten palveluiden lautakunnan kokoukset 2024:

Päivä Kello
18.1. 9.00
8.2. 9.00
29.2. 9.00
4.4. 9.00
29.4. 9.00
16.5. 9.00
13.6. 9.00
15.8. 9.00
12.9. 9.00
10.10. 9.00
14.11. 9.00
12.12. 9.00


Puheenjohtaja: Matti Kärkkäinen
Varapuheenjohtaja: Pia Hedman

Jäsenet

 • Teija Airaksinen (varajäsen Heli Norja)
 • Pia Hedman (varajäsen Sari Järn)
 • Simo Kokko (varajäsen Petteri Häyrinen)
 • Kari Haring (varajäsen Erkki Virtanen)
 • Outi Peltola (varajäsen Terhi Holm)
 • Matti Kärkkäinen (varajäsen Jari Korhonen)
 • Kari Loponen (varajäsen Jaakko Mäkelä)
 • Marjaana Pitkänen (varajäsen Anna Partanen)
 • Terttu Ruotsalainen (varajäsen Hanna Ripaoja)
 • Tuija Martikainen (varajäsen Kati Sweeney)
 • Olli-Pekka Ryynänen (varajäsen Jarkko Ahokas)

Esittelijä: Jari Saarinen
Pöytäkirjanpitäjä: Riikka Turunen

 

Yleisten palveluiden lautakunnan jaosto

 

Yleisten palveluiden lautakunnan jaoston kokoukset 2024:

Päivä Kello
18.1. 13.00
29.2. 13.00
4.4. 13.00
29.4. 13.00
13.6. 13.00
15.8. 13.00
12.9. 13.00
10.10. 13.00
14.11. 13.00
12.12. 13.00


Puheenjohtaja: Pia Hedman
Varapuheenjohtaja: Terttu Ruotsalainen

Jäsenet

 • Terttu Ruotsalainen (varajäsen Marjaana Pitkänen)
 • Pia Hedman (varajäsen Sari Järn)
 • Jarkko Ahokas (varajäsen Marko Rothström)

Esittelijä: Jari Saarinen
Pöytäkirjanpitäjä: Riikka Turunen

Kokonaisturvallisuuslautakunnan toimialoihin kuuluvat pelastustoimi ja pelastustoiminnan lisäksi onnettomuuksien ehkäisy, valmius ja varautuminen, toimintaympäristön turvallisuudesta huolehtiminen sekä väestönsuojelu.

Kokonaisturvallisuuslautakunnan kokoukset 2024:

Päivä Kello
18.1. 15.00
15.2. 16.00
14.3. 15.00
11.4. 15.00
3.5. 9.00
12.6. 15.00
15.8. 15.00
12.9. 15.00
10.10. 15.00
14.11. 15.00
12.12. 15.00


Puheenjohtaja: Minna Pellikka
Varapuheenjohtaja: Allu Koskinen

Jäsenet

 • Harri Auvinen (varajäsen Sami Kumpulainen)
 • Sari Kaurala (varajäsen Hannu Haukka)
 • Tiina Kaartinen (varajäsen Saana Rantonen)
 • Erkki Hynninen (varajäsen Esa Kokki)
 • Juha Pitkänen (varajäsen Matti Semi)
 • Minna Rissanen (varajäsen Heli Eskelinen)
 • Minna Pellikka (varajäsen Päivikki Ojalehto)
 • Kati Partanen (varajasen Hilkka Tiilikainen)
 • Hannu Kananen (varajäsen Olli Koponen)
 • Allu Koskinen (varajäsen Eero Wetzell)
 • Kaija Sääski (varajäsen Sassa Suna)

Esittelijä: Jukka Koponen
Pöytäkirjanpitäjä: Niina Hätinen

Asiakaskokemusjaosto vastaa yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen, hyvinvointialueen omien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoyksiköiden, palvelujen tasapuolisen saatavuuden ja laadun seurannasta sekä koontiraportoinnista aluehallitukselle. Asiakaskokemusjaosto vastaa myös rakenteellisen sosiaalityön ja kuntayhdyspintojen koontiraporttien käsittelystä, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kehittämisestä ja seurannasta, asiakaspalautejärjestelmän järjestämisvastuun linjauksista ja kehittämisestä sekä palvelupalautteiden käsittelystä ja esityksistä aluehallitukselle. 

Lisäksi asiakaskokemusjaosto päättää järjestöavustuksista, käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevat oikaisuvaatimukset sekä vastaa jaostolle erikseen määrätyistä tehtävistä.

Asiakaskokemusjaoston kokoukset 2024:

Päivä Kello
24.1. 9.00
21.2. 9.00
20.3. 9.00
17.4. 9.00
15.5. 9.00
12.6. 9.00
14.8. 9.00
11.9. 9.00
9.10. 9.00
6.11. 9.00
11.12. 9.00

 

Puheenjohtaja: Aino Kanniainen
Varapuheenjohtaja: Hannu Kokki

Jäsenet

 • Hannu Kokki (varajäsen Pentti Hartikainen)
 • Nina Hakokivi (varajäsen Anne Luoto)
 • Tiina Grönlund (varajäsen Anne Kekkonen)
 • Aino Kanniainen (varajäsen Merja Rautiainen)
 • Päivikki Ojalehto (varajäsen Saara Karkulahti)
 • Jukka Muukka (varajäsen Jorma Kajanus)
 • Sakari Pääkkö (varajäsen Ville Muttonen)

Esittelijä: Säde Rytkönen, Päivi Eskelinen
Pöytäkirjanpitäjä: Miia Hiltunen

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa hyvinvointialueen omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaojaohjauksen tavoitteena on, että hyvinvointialueen omistamat yhteisöt ottavat toiminnassaan huomioon hyvinvointialueen asettamatta tavoitteet.  Omistajaohjauksen lisäksi jaosto vastaa osaltaan hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Omistajaohjaus-ja valvontajaoston kokoukset 2024:

Päivä Kello
19.1. 8.30
16.2. 8.30
15.3. 13.00
19.4. 8.30
3.5. 8.30
7.6. 8.30
16.8. 8.30
13.9. 8.30
11.10. 8.30
8.11. 8.30
13.12. 8.30

 

Puheenjohtaja: Markku Rossi
Varapuheenjohtaja: Ilpo Kärkkäinen

Jäsenet

 • Jaakko Kosunen (varajäsen Jari Marttila)
 • Tiina Niskanen (varajäsen Soile Sirkka)
 • Ilpo Kärkkäinen (varajäsen Raimo Mäki)
 • Markku Rossi (varajäsen Merja Rautiainen)
 • Tarja Pöyhönen (varajäsen Heidi Hyykky)
 • Jari Korhonen  (varajäsen Jani Kautto)
 • Kirsi Moisander (varajäsen Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi)

Esittelijä: Petteri Soininen
Pöytäkirjanpitäjä: Riikka Turunen

Tulevaisuus- ja strategiajaosto vastaa 1) strategiasta johdettujen ohjelmien valmistelusta, toimeenpanon seurannasta ja arvioinnista 2) muusta lainsäädännöstä tulevista kehittämisen erityistehtävistä, 3) YTA-alueyhteistyön kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja edunvalvonnasta sekä 4) TKKI-toiminnan (Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) kehittämisestä, ohjauksesta, valvonnasta ja edunvalvonnasta. 

Itä-Suomen yhteistyöalue koostuu Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueiden (yliopistollinen sairaala) keskinäisestä yhteistyöstä hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi. 

Tulevaisuus- ja strategiajaoston kokoukset 2024:

Päivä Kello
8.2. 15.30
11.4. 9.00
23.5. 9.00
19.9. 9.00
24.10. 9.00
21.11. 9.00


Puheenjohtaja: Kari Ojala
Varapuheenjohtaja: Merja Rautiainen

Jäsenet

 • Miina Morko (varajäsen Laura Huotarinen)
 • Pekka Pollari (varajäsen Teemu Backnäs)
 • Heli Eskelinen (varajäsen Terhi Holm)
 • Merja Rautiainen (varajäsen Markku Siponen)
 • Heikki Smolander (varajäsen Tuomo Eskelinen)
 • Tiina Nousiainen (varajäsen Marjatta Parviainen)
 • Kari Ojala (varajäsen Jouko Savolainen)
   
 • Itä-Suomen yliopisto: Veli-Matti Kosma (varajäsen Timo Toikko)
 • Savonia-ammattikorkeakoulu: Mervi Widgren (varajäsen Mikko Vuoristo)
 • Savon ammattiopisto: Heikki Helve
 • Pelastusopisto: Mervi Parviainen

Esittelijä: Jussi Lampi
Pöytäkirjanpitäjä: Miia Hiltunen

Lisätietoja, kokousaikataulut ja esityslistat

Katso lisää