Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

27.2.2024 Uutinen

KYS Uusi Sydän rakennushankkeen 1C2-vaiheen Arvoa rahalle -raportti julkaistu

Keväällä 2023 valmistuneen KYSin peruskorjaus- ja laajennushankkeen, KYS Uusi Sydän 1C2-vaiheen, tuloksia ja arvontuottoa kuvaava Arvoa rahalle -raportti on julkaistu. Raportissa arvioidaan laajasti hankevaiheen etenemistä eri näkökulmista. Uusina elementteinä mukana ovat mm. taide ja vastuullisuus.

KYS Uusi Sydän 1C2 -vaiheen aikana ilmeni useita ennakoimattomia haasteita. Koronapandemia aiheutti poissaoloja, erityisjärjestelyjä sekä yhdessä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan kanssa erittäin merkittäviä toimitusvaikeuksia sekä kustannusten nousua. Näistä haasteista huolimatta 1C2 -vaihe saatiin toteutettua suunnitellussa aikataulussa sekä kustannuksissa pysyen. Hankevaiheen lopullinen tavoitebudjetti oli 78,9 M€ ja se alitettiin 2,5 M€:lla toteutuneen kokonaisbudjetin oltua 76,4 M€. 1C2 -vaiheen toteutunut neliökustannus oli 2 660 €/brm².

1C2 -vaiheen muutot saatiin toteutettua ilman suurempia ongelmia, vaikka muuttoaikataulu oli erittäin kireä ja muutot käynnistyivät välittömästi työmaan vastaanoton jälkeen.

Hyvinvointialuemuutoksella ei ollut juurikaan vaikutuksia KYS Uusi Sydän 1C2 -vaiheeseen, mutta projektin seuraaviin vaiheisiin muutos tuo vaikutuksia. Muuttuva toimintaympäristö sekä epävarmuus tuovat haasteita toiminnalliselle suunnittelulle sekä projektin toteutukselle. Standardoitut tilaratkaisut ja geneerinen osastorakenne ovat mahdollistaneet nopeatkin muutokset toimintojen sijoittamisessa.

Raportin sisältö on tuotettu allianssissa tilaajien ja palveluntuottajien yhteistyönä. Raportin kokoamisesta on vastannut tilaajan edustajana projekti-insinööri Titta Haatainen Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöhallinnosta. Sparraajana on toiminut Eero Moilanen Vison Oy:stä sekä Allianssin johtoryhmän jäsenet.

Lue lisää KYS Uusi Sydän 1C2-vaiheen Arvoa rahalle -raportista (pdf).

Lisätietoja:
PSHVA kiinteistöhallinto
projekti-insinööri Titta Haatainen
etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
p. 044 717 9645