Aikuisten psykososiaaliset menetelmät

Aikuisten psykososiaaliset menetelmät


Ohjattu omahoito

Ohjattu omahoito on lyhyt (1–3 kontaktikerran) menetelmä yleisiin mielenterveyden häiriöihin ja mielen pulmatilanteisiin. Hoidossa yhdistyvät asiakkaan itsenäinen työskentely Mielenterveystalo.fi -sivuston omahoito-ohjelmissa ja ammattilaisen tuki.

Mielenterveyden häiriöiden hoitoon kehitetyt omahoito-ohjelmat perustuvat kognitiivisen psykoterapian teoreettiseen viitekehykseen ja harjoituksiin. Ohjattu omahoito soveltuu erityisesti lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin. Menetelmästä saadaan parhain hyöty, kun se aloitetaan viiveettä. Tästä syystä ohjattu omahoito tulisi aloittaa heti, kun asiakas ilmaisee haasteita mielenterveyteen liittyen.

Koulutus soveltuu kaikille sote-ammattilaisille ja sitä suositellaan toteutettavaksi niin mielenterveyspalveluissa kuin yleisvastaanotoillakin. Itä-Suomen yhteistyöalueella aikuisten ohjatun omahoidon koulutusprosessissa on yli 300 työntekijää ja uusia koulutuksia on alkamassa yksiköissä. 

Itä-Suomen yhteistyöalueella on alkanut kesäkuussa 2023 nuorten ja syyskuussa 2023 pikkulasten ja lasten ohjattujen omahoitojen pilotit pienellä työntekijämäärällä. 

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia on keskimäärin seitsemän kontaktikerran hoito. Menetelmä perustuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen, jonka perusajatuksena on se, että ihmisen ajattelu, tunteet ja käyttäytyminen ovat yhteydessä toisiinsa. Kognitiivinen lyhytterapia on sopivaa ja oikea-aikaista hoitoa keskivaikeissa mielenterveyden häiriöissä sekä tietyn edellytyksin myös vaikea-asteisten oireiden hoidossa.

Koulutus käsittää näyttöön perustuvat hoitomallit seuraavien mielenterveyden ongelmien hoitamiseksi: ahdistus, masennus, unettomuus, riippuvuudet, sosiaalinen jännittäminen ja paniikkihäiriö. Lisäksi koulutus antaa ammattilaisille työkaluja ammatilliseen kehittymiseen ja työssä jaksamiseen.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki perusterveydenhuollossa mielenterveyden häiriöitä kohtaavat sote-ammattilaiset koulutuksesta tai kokemusvuosista riippumatta. Itä-Suomen yhteistyöalueella kognitiivisen lyhytterapian koulutusprosessissa on noin 60 työntekijää.