Bannerikuva, aikuisten psykososiaaliset menetelmät

Alt=

Aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke


Itä- Suomen yhteistyöalueella on käynnissä Kuopion yliopistollisen sairaalan isännöimä aikuisikäisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke.

Hankkeen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluita, jalkauttamalla niihin näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä sekä digitaalinen työn apuvälineen ammattilaisten käyttöön. Menetelmien jalkauttamisella tuetaan palveluiden toimintaa ja kehittämistä yksiköissä sekä varmistetaan näiden juurtuminen käyttöön pysyvästi.

Tarkoituksena on vakiinnuttaa perusterveydenhuoltoon yhteistyörakenne, joka tukee mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamista, hoitoa ja menetelmien ylläpitämistä.

Itä-Suomen mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten koulutuspäivät 23.-24.11.2023 Kuopiossa 
 
Tervetuloa mielenterveys- ja päihdeammattilaisten koulutuspäiville Kuopioon! Päivillä on tarjolla ajankohtaista tietoa, luentoja erilaisista ammattilaisten työhön liittyvistä aiheista sekä psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohankkeen tuloksia. Tarkempi tapahtuman aikataulu valmistuu parasta aikaa ja ilmestyy tähän myöhemmin.
 
Koulutuspäivät on tarkoitettu ensisijaisesti mielenterveys- ja päihdetyötä tekeville ammattilaisille Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilta.  
 
Koulutuspäivät ovat osallistujalle maksuttomia, mutta lounaat ovat omakustanteisia. 
Paikka: Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio 

Ilmoittautuminen viimeistään 27.10.2023, paikkoja rajoitetusti: https://q.surveypal.com/Mielenterveys--ja-paihdepaivat-23-24.11.2023
 
Lisätietoja: Hankepäällikkö, Kari Katajisto, kari.katajisto@pshyvinvointialue.fi  

Katso myös: Koulutuspäivien esite (pdf)

 

Haitari, aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Psykososiaalisten menetelmien koordinointi hankkeen tavoitteena on jalkauttaa hyvinvointialueille näyttöön perustuvia psykososiaalisia menetelmiä sekä digitaalista apuvälinettä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Apuvälineen (terapianavigaattori) ja menetelmien avulla hyvinvointialueet saavat lisää keinoja vastata kasvaneeseen palvelun tarpeeseen. 

Terapianavigaattori on terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu digitaalinen työväline, joka nopeuttaa mielenterveyssyistä apua hakevan hoidon tarpeen arviotilanteita keräämällä oiretietoja etukäteen. 

Psykososiaalisista menetelmistä hankkeessa jalkautetaan ohjattu omahoito ja kognitiivinen lyhytterapia -menetelmiä, jotka ovat tarkoitettu yleisimpien lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdehäiriöiden varhaisen hoitoon.

Henkilöstöä koulutetaan terapianavigaattorin ja menetelmien käyttöön. Tavoitteena on, että jatkossa perusterveydenhuollosta voidaan vastata nopeasti avun tarpeeseen sekä aloittaa hoito ripeästi.

Menetelmien juurtumista tuetaan yksikkö- ja hyvinvointialuetasolla eri keinoin ja pyritään varmistamaan menetelmien jääminen yksiköissä pysyvään käyttöön. Menetelmien vaikuttavuutta seurataan sekä ammattilaisilta että asiakkailta kerätyn tiedon avulla. 
Menetelmien kouluttaminen tapahtuu hyvinvointialueilla suunnitellusti ja alueen terapiakoordinaattori koordinoi koulutuksia.

Ohjatun omahoidon koulutuksia järjestetään hyvinvointialueilla yksiköittäin jatkuvasti ja opiskelu tapahtuu itsenäisesti mielenterveystalo.fi-palvelun koulutusalustan kautta. Ohjatun omahoidon- käyttöönottoa tuetaan yksiköissä ammattilaisille järjestettävän työpaja- työskentelyn avulla.

Kognitiivisen lyhytterapian kouluttaminen tapahtuu hyvinvointialueittain muodostetuissa koulutusryhmissä. Menetelmään kuuluu itsenäistä opiskelu mielenterveystalo.fi palvelun koulutusalustalla sekä pienryhmissä tapahtuvaa menetelmäohjausta, jolla tuetaan menetelmän oppimista. Menetelmäohjauksessa sen kautta varmistetaan kouluttautuvan riittävät valmiudet menetelmän hallintaan ja pätevyysvaatimusten täyttyminen.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä HUS/Terapiat etulinjaan -toimintamallin kanssa ja kansallista kehittämistä tehdään yhdessä viiden yliopistollisen sairaalan yhteistyönä.

Lue lisää: www.terapiatetulinjaan.fi

Yhteistyötä tehdään myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa.

Hanketta toteutetaan Itä- Suomen yhteistyöalueen muodostavilla neljällä hyvinvointialueella: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala.

 • Ohjatun omahoidon koulutus alkaa Pohjois-Karjalan Sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijöille elokuu 2023

 • Ohjatun omahoidon ja Terapianavigaattorin koulutus alkaa Etelä-Savossa Mikkelin ympäristökuntien mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöille syyskuu 2023

 • Itä-Suomen hyvinvointialueiden Ohjatun omahoidon sparri 7.9.2023 klo 12-14 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

 • Itä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalveluiden esihenkilötapaaminen elokuu 2023

 • Itä-Suomen mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisten koulutuspäivät 23.-24.11.2023 Kuopiossa, ilmoittautuminen 27.10. mennessä

   Webinaarit:

 • Ohjatun omahoidon menetelmän koulutusprosessissa on 301 työntekijää.
 • Terapianavigaattorin ensijäsennyksen koulutusprosessissa on 131 työntekijää.
 • Kognitiivinen lyhytterapia -koulutsprosessissa on 60 työntekijää.
 • Itä-Suomen hyvinvointialueille on koulutettu kolme kognitiivisen lyhytterapian menetelmäohjaajaa.

Webinaari 25.4.2023

 

Webinaari 2.5.2023

 

Webinaari 16.5.2023

 

Webinaari 30.5.2023

 • Apua ammattilaisille ja kansalaisille

 

Webinaari 6.9.2023

 • Itsetuhoisuuden kohtaaminen – itsemurhariskin tunnistaminen ja arviointi 


Webinaari 19.9.2023

 • Läheisen huomioiminen hoidossa - läheisen näkökulma


Webinaari 3.10.2023

 • Miten jaksan, innostun ja viihdyn mielenterveystyössä

 

Webinaari 24.10.2023 

 • Miten kohtaan ahdistuneen ja tuen ihmistä pärjäämään tunteen kanssa

Lisätiedot-otsikko

Lue lisää:

Yhteystiedot, aikuisten psykososiaalisten menetelmien koordinaatiohanke

Yhteyshenkilöt

Hankkeessa toimii kolme terapiakoordinaattoria, jotka vastaavat sekä terapianavigaattorin että psykososiaalisten menetelmien jalkauttamisesta ja juurruttamisesta hyvinvointialueilla.

Terapiakoordinaattoreille on nimetty omat vastuualueet: