Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa järjestämme palveluja asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Ympärivuorokautinen asuminen voi tapahtua myös laitoshoidossa. Laitoshoidossa jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä järjestetään asumispalvelua, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua tai siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste.

Järjestämme ympärivuorokautista palveluasumista ikääntyneelle henkilölle, jolla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asiakas voi asua elämänsä loppuun saakka riittävän tuen avulla. Hän tarvitsee runsaasti apua ruokailussa, hygienianhoidossa, lääkehoidossa sekä muissa päivittäisissä toiminnoissa ympäri vuorokauden. Asiakkaalla voi olla harhoja, käytösoireita tai lähtemistaipumusta, johon hän tarvitsee ympärivuorokautista valvontaa sekä tarvittavaa ohjausta.

Järjestämme asumispalveluja osittain ARA-asuntokannassa, jolloin asumispalvelupaikan järjestäminen asumisyksikköön perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä varallisuuden ja tulojen selvittämiseen. Asumispalvelutarpeen arvioinnissa käytämme RAI-arviointia.

Palvelun myöntäminen perustuu Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden palvelukuvauksiin ja myöntämisperusteisiin. Palvelusta peritään hyvinvointialueen asiakasmaksujen mukainen maksu.

Toimi näin

Erillistä hakemusta asumispalveluihin ei ole, vaan ota yhteyttä Ikäkeskuksen neuvontaan. Ikäkeskuksen neuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivuiltamme löytyvällä chatilla tai asioimalla Iisalmen tai Kuopion palvelupaikoissa. Palvelutarpeesi arvioidaan ennen palvelun myöntämistä. ​

Neuvonnan sähköpostiosoite on ikakeskus@pshyvinvointialue.fi​

Palvelemme arkisin kello 9-14. Arkipyhien aattoina kello 12 saakka.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen asumispalvelun tarpeenarviointia muut mahdolliset keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa on kartoitettu ja arvioitu.

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti hänen kotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitaan sisällöllisesti ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita (Vanhuspalvelulaki 14 §).

Asumispalvelupaikan saamisen edellytyksenä on, että asiakas on lähtökohtaisesti ollut laaja-alaisten kotiin annettavien palveluiden ja / tai omaishoidon tuen piirissä.

Asiakkaalla on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta (Vanhuspalvelulaki 18§).

Asiakkaan asumispalvelun tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaan toimintakyvyn muuttuessa myös asumispalvelun tasoa ja paikkaa voidaan tarvittaessa muuttaa asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarvetta vastaavaksi.

Maksullisuuden tiedot

Asumispalveluista peritään Yhtymähallituksen vuosittain vahvistama asiakasmaksu. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Palveluseteli

Palveluseteli on käytössä, ja siitä on tietoa verkkosivuilla

https://pshyvinvointialue.fi/palveluseteli-asiakkaalle

Saat palvelusetelin käyttöösi, kun sosiaali- ja terveysalan ammattilainen on arvioinut palvelutarpeesi ja todennut palvelusetelin vaihtoehdoksi.

Iisalmi

Palvelukeskus Aurinkokartano, Iisalmi

Aurinkokartanon puhelinasiointi.

Palveluajat

Asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot Avoinna ympäri vuorokauden.
Esihenkilö tavattavissa arkisin
 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:00

Onnimanni, Iisalmi

Onnimanni on Iisalmessa toimiva ikäihmisten asumispalveluyksikkö.

Onnimanniin voi olla yhteydessä puhelimitse.

Palvelukeskus Kirkonsalmi, Iisalmi

Palvelukeskus kirkonsalmeen voi olla yhteydessä puhelimitse.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Joroinen

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Kaavi

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Keitele

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Pehtoori, Keitele

Keiteleen tehostetun asumispalvelun yksiköt koostuvat kolmesta eri yksiköstä, jossa pitkäaikaisia asumispaikkoja on yhteensä 26 ja kaksi lyhytaikaispaikkaa. Yksikkömme ovat kodinomaisia, joissa tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja kunnioitetaan itsemääräämisoikeutta sekä osallisuutta. Palvelua järjestämme asiakkaan tarpeiden mukaan ympärivuorokautisesti yhteistyössä läheisten kanssa. Kodinomaisuus merkitsee meille päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja ajanvietettä sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa asukas voi asua elämänsä loppuun saakka riittävän tuen avulla.

Hoitokoti Henriikka 1 ja 2, Keitele

Henriikka tarjoaa vanhusten ympärivuorokautista palveluasumista Keiteleellä.

Kiuruvesi

Hoitokoti Kallionsydän, Kiuruvesi

Hoitokoti Kallionsydän on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoidetaan ikäihmisiä ympärivuorokautisesti.

Palvelukeskus Virranranta, Kiuruvesi

Palvelukeskus Virranrantaan voi olla yhteydessä puhelimitse.

 • Asumispalveluesihenkilö puh. 0403506635
 • Huusholllin asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0401599985
 • Ulpukan asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0403506652
 • Korteen asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0403588130
 • Kaislan asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 040653650

Hoitokoti Veikkola, Kiuruvesi

Hoitokoti Veikkolaan voi olla yhteydessä puhelimitse.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Hoitokoti Niva, Kiuruvesi

Hoitokoti Nivaan voi olla yhteydessä puhelimitse.

 • Asumispalveluesihenkilö puh. 0407126943
 • Tehostetun palveluasuminen asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0407121154
 • Lyhytaikaishoivan asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0404894253

Kuopio

Hoivakoti Ollukka, Nilsiä

Hoivakoti Ollukka tarjoaa ympärivuorokautista asumis- ja hoivapalvelua.

Hoitokoti Lokottaja, Nilsiä

Hoitokoti Lokottaja on kodinomainen hoitokoti iäkkäille vanhuksille Nilsiässä.

Iltatuuli, Nilsiä

Iltatuuli Nilsiän hoivakoti on tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Puijonlaakson palvelukeskus, Puijonlaakson osasto 1

Puijonlaakson osasto 1 on vuorohoito- ja lyhytaikaishoitoyksikkö.

Palveluajat

Hoitajat Avoinna ympäri vuorokauden.
Vuorohoitovaraus
 • Maanantai - Perjantai 10:00 - 13:00

Kotikulma, Maaninka

Kotikulma on tehostetun asumispalvelun yksikkö Maaningalla.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Tervaniitty, Kuopio

Tervaniitty on ikäihmisten asumispalveluyksikkö Kuopiossa.

Iivolan palvelukeskus, Juankoski

Iivolan palvelukeskus on palveluasumispaikka ikääntyneille.

Ainola, Maaninka

Ainolaan voit ottaa yhteyttä puhelimitse.

Mäntykampus, Kuopio

Mäntykampus on Kuopion Männistöön rakennettu hoivapalvelukokonaisuus.

Palveluasumisen yksiköissä Ilmatar ja Väinölä on tuettua kodinomaista asumista muistisairaille.

Hoitokoti Liito-Orava, Kuopio

Hoitokoti Liito-oravassa on tehostettua palveluasumista sekä ikäihmisille suunnattua vuokra-asumista.

Jaakkolan alueen asumispalveluyksikkö, Karttula

Jaakkola on vanhusten asumispalveluyksikkö, jossa on yksi tehostetun asumisen yksikkö ja 3 palveluasumisen yksikköä: Liisanpiha, Villenpiha, Kotipiha ja Ainola.

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-10

Harjulan sairaalan hoivaosastot 8-9 ja 10 tarjoavat sosiaalihuollon asumispalvelua.

Palveluajat

Vierailuajat osastolla
 • Maanantai - Sunnuntai 11:00 - 19:00

Riistaveden hoitokoti

Voit ottaa yhteyttä Riistaveden hoitokotiin puhelimitse.

Leväsen palvelukeskus

Leväsen palvelukeskuksen puhelinasiointi,

Leväsen dementiaosasto

Leväsen dementiaosaston puhelinasiointi.

Lapinlahti

Kotipihan palvelutalo, Varpaisjärvi

Kotipiha tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistisairaille asukkaille.

Kotipihassa on Vanamo, Aatu ja Beetu- tuvat.

Haminanmäen palvelutalo (Mäenpiha), Lapinlahti

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa myös lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa kotona selviytymisen tueksi.

Jukolan palvelutalo, Lapinlahti

Jukolan palvelutalo tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistisairaille.

Kielon palvelutalo, Varpaisjärvi

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka sijaitsee Varpaisjärvellä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa kotona selviytymisen tueksi.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Leppävirta

Asumispalveluyksikkö Riihikoti, Leppävirta

Ota yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Asumispalveluyksikkö Virrankoti, Leppävirta

Ota yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Asumispalveluyksikkö Herrankukkaro, Leppävirta

Herrankukkaro on 15-paikkainen ympärivuorokautinen yksikkö. Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Pielavesi

Pielakoti

Pielakoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö Pielavedellä.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Ilonakoti

Ilonakotiin voit ottaa yhteyttä puhelimitse.

Rautalampi

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Palvelukoti Pauliina, Rautalampi

Palvelukoti Pauliina on palveluasumisen yksikkö Rautalammilla.

Rautavaara

Lepolan asumispalveluyksikkö, Rautavaara

Rautavaaran Lepolassa on tarjolla palveluasumista ikääntyneille.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Siilinjärvi

Vanhan pappilan palvelukoti

Palvelukoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö ikäihmisille Siilinjärven keskustan läheisyydessä.

Kaaripolun palvelukoti

Kaaripolun palvelukodin vuokra-asunnot on muistisairaille vanhuksille tarkoitettu asumisyksikkö Siilinjärvellä.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Mummon kammari

Mummon Kammari on lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa ikäihmisille intervallihoitoa, kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa sekä akuuttia lyhytaikaishoitoa.

Sonkajärvi

Seniorikeskus Mosaiikki, Sonkajärvi

Sonkajärven Seniorikeskus Mosaiikkiin voi olla yhteydessä puhelimitse.

Palvelukeskus Tuulikannel, Sonkajärvi

Voit olla yhteydessä palvelukeskus Tuulikanteleeseen puhelimitse.

 • Kipinän asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0404894223
 • Sinitaivaan asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0404894251
 • Päivänkehrän asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0407126746
 • Kuuselan asukasta ja vierailuja koskevat yhteydenotot puh. 0407121240
 • Asumispalveluesihenkilö, sinitaivas, päivänkehrä ja kipinä. puh. 0404894219
 • Lähiesihenkilö, kuusela puh. 0404894245

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Suonenjoki

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Iisveden palvelukoti (Mäntylä, Koivula), Suonenjoki

Iisveden palvelukoti sijaitsee Suonenjoella ja on ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö.

Joenrannan koti ja Veljeskoti, Suonenjoki

Joenrannan koti ja Veljeskoti ovat ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalveluiden yksiköitä.

Tervo

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Tuusniemi

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Tuusniemen palvelukeskus (Mäntykoti, Tuomikoti, Koivukoti)

Tuusniemen palvelukeskus tarjoaa ikäihmisille ja muuta tukea tarvitseville asumispaikan.

Palvelukeskukseen kuuluvat Koivukoti, Mäntykoti ja Tuomikoti.

Varkaus

Louhirinne 2, Varkaus

Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Louhirinne 1, Varkaus

Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Käpyrinne 3, Varkaus

Ota yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumisesta.

Käpyrinne 1, Varkaus

Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Käpyrinne 2, Varkaus

Ota yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyen.

Kangaslammin palvelukeskus, Varkaus ja Leppävirta

Kangaslammin palvelee varkautelaisia ja leppävirtalaisia. Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Vesanto

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Simolan palvelukeskus (Myllykallio, Pelakuu, Kuntovaari 1 ja 2), Vesanto

Simolan palvelukeskus sijaitsee rauhallisella alueella Vesannon keskustan tuntumassa, terveyskeskuksen kanssa samassa talossa.

Palvelukeskuksessa on kolme erillistä yksikköä Pelakuu, Kuntovaari ja Myllykallio.

Vieremä

Ikäkeskuksen neuvonnan puhelinasiointi

Puhelinasioinnissa käytössä on takaisinsoittojärjestelmä. Vastaamme yhteydenottoihin heti tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Palveluajat

Avoinna arkipäivisin. Arkipyhien aattoina palvelemme kello 12 saakka.
 • Maanantai - Perjantai 09:00 - 14:00

Iisalmi

Palvelukeskus Aurinkokartano, Iisalmi

Iisalmessa Aurinkokartanon ikäihmisten asumispalveluyksikössä on 23 tehostetun palveluasumisen vuodepaikkaa ja 2 tavallista palveluasumisen vuodepaikkaa.

Aurinkokartanossa hoidetaan muistisairaita ikäihmisiä.

Osoite

Brofeldtintie 5, 74120 IISALMI

Palvelukeskus Kirkonsalmi, Iisalmi

Palvelukeskus Kirkonsalmi on ikäihmisten asumispalveluyksikkö. Asukaspaikkoja yksikössämme on tällä hetkellä 68, joista neljä on lyhytaikaishoidon paikkoja, omaishoitajien lakisääteisiä vapaita varten.

Ruuhveltissa ja Aamunkajossa hoidetaan muistisairaita ikäihmisiä. Päivänkaari, Viisari ja Iltatähti ovat tehostetun palveluasumisen osastoja, lisäksi Iltatähdessä on lyhytaikaishoidon paikat.

Palvelukeskus Kirkonsalmella on myös kuntoutuspalveluiden ikäihmisille tarkoitettu Aurinkokellon kuntosali.

Osoite

Auringonkehrä 10, 74120 IISALMI

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Onnimanni, Iisalmi

Onnimanni on ikäihmisten asumispalveluyksikössä Iisalmessa, jossa on yksi tehostetun palveluasumisen (yöhoidollinen) osasto Kangaskoto ja yksi palveluasumisen osasto (ei yöhoitoa) Onnimannin asunto-osa.

Tehostetun palveluasumisen vuodepaikkoja on 11 ja tavallisen palveluasumisen vuodepaikkoja on 10.

Osoite

Lepokankaantie 8 C, 74130 IISALMI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:00

Keitele

Pehtoori, Keitele

Pehtoori on tehostetun palveluasumisen yksikkö Keiteleellä.

Osoite

Mutkatie 11 B, 72600 KEITELE

Hoivakoti Henriikka 1 ja 2, Keitele

Henriikka tarjoaa vanhusten ympärivuorokautista palveluasumista Keiteleellä.

Osoite

Hoivakoti Henriikan 1 osoite on Alavantie 8 B Hoivakoti Henriikan 2 osoite on Alavantie 8 A

Alavantie 8, 72600 KEITELE

Kiuruvesi

Hoitokoti Kallionsydän, Kiuruvesi

Hoitokoti Kallionsydän on kolmekymmentä paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa hoidetaan ikäihmisiä ympärivuorokautisesti.

Hoidamme asukkaita yksilöllisesti ja kunnioittavasti, asukkaan omat toiveet huomioon ottaen sekä noudatamme toiminnassamme kuntouttavaa työotetta. Yksikössämme on kaksi tiimiä Saaristo ja Lehto.

Asukkaiden virkistyskäyttöön on käytössämme tabletti ja bluetooth-kaiuttimet sekä Äly tv:t molemmissa tiimeissä. Terassillamme on infrapunakattolämmittimet, jotka mahdollistavat ulkoilun viileämmälläkin säällä.

Osoite

Kaijanlammentie 5, 74700 KIURUVESI

Hoitokoti Niva, Kiuruvesi

Hoitokoti Niva toimii Kiuruvedellä entisen terveyskeskusosaston tiloissa. Hoitokoti Nivassa on 11 seudullista lyhytaikaishoivan paikkaa ja tehostetun palveluasumisen 16 asiakaspaikkaa.

Molemmat yksiköt tarjoavat sosiaalihuoltolain mukaista hoitoa ja hoivaa.

Kriisipaikoille asiakkaita otetaan ainoastaan sosiaalisin syin esim. silloin, kun omais- tai läheishoitaja sairastuu illalla, yöllä tai viikonloppuna. Asiakkailla tulee olla hoivan, ei sairauden tarve.

Osoite

Nivankatu 31 A, 74700 KIURUVESI

Hoitokoti Veikkola, Kiuruvesi

Hoitokoti Veikkola sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä ja meillä on 26 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa ikäihmisille.

Hyvän hoitomme tavoitteena on, että omasta kodista hoitoon muuttaneen vanhuksen ei tarvitse enää vaihtaa hoitopaikkaa.

Vastuuhoitajamalli takaa asukkaan taustoihin perehtymisen tarkasti sekä omaisten ja hoitopaikan välisen yhteydenpidon. Veikkolassa ei ole vierailuaikoja, vaan vieraat ovat tervetulleita heille sopivana ajankohtana.

Tekniikka on tuotu piristämään asukkaiden arkea. Äly- TV:stä saadaan iloa katsomalla vaikka hauskoja kissavideoita. Tablettitietokoneella voidaan koota palapelejä ja olla videoyhteydellä omaisiin.

Barohyljerobotti SULO on varattavissa asiakkaidemme iloksi.

Toteutamme asukkaiden toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää hoitotyön toimintamallia. Kannustamme ja avustamme asukkaita toimimaan itsenäisesti niissä toiminnoissa joihin he vielä kykenevät.

Osoite

Nivankatu 31 C, 74700 KIURUVESI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Palvelukeskus Virranranta, Kiuruvesi

Kiuruvedellä Palvelukeskus Virranrannan ikäihmisten asumispalveluyksikössä on kaksi tehostetun palveluasumisen (yöhoidollinen) osastoa Huusholli (dementiayksikkö) ja Jokiranta.

Virranrannassa on Kiuruveden kotihoidon asiakkaille tarkoitettua päivätoimintaa ja kuntoutuspalveluja.

Vuokrattavina tiloina on juhlasali, jumppasali ja päiväkeskus.

Osoite

Kuorevirrankatu 13, 74700 KIURUVESI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:00

Kuopio

Hoitokoti Lokottaja, Nilsiä

Hoitokoti Lokottaja on kodinomainen hoitokoti iäkkäille vanhuksille Nilsiässä, jossa on ympärivuorokautista palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista.

Asukaspaikkoja on 22.

Osoite

Syvärintie 22, 73300 NILSIÄ

Muut yhteystiedot

Puhelin

Hoivakoti Ollukka, Nilsiä

Hoivakoti Ollukka sijaitsee Nilsiässä ja tarjoaa ympärivuorokautista asumis- ja hoivapalvelua pääasiassa nilsiäläiselle vanhusväestölle.

Hoivakodissa on 26 vuokrahuonetta, jotka on varattu pitkäaikaisasumista varten.

Osoite

Syvärintie 22, 73300 NILSIÄ

Iltatuuli, Nilsiä

Attendo Iltatuuli Nilsiän hoivakodissa on 17 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Iltatuulen hoivakoti toimii kauniissa yksikerroksisessa rakennuksessa, jossa asutaan kodikkaissa yhden hengen huoneissa.

Osoite

Kalevantie 4, 73300 NILSIÄ

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kotikulma, Maaninka

Kotikulma on tehostetun asumispalvelun yksikkö Maaningalla, joka tarjoaa palveluasumista muistisairaille.

Osoite

Ollintie 11, 71750 MAANINKA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Puijonlaakson palvelukeskus

Puijonlaakson palvelukeskuksessa toimii 40-paikkainen vuoro- ja lyhytaikaishoitoyksikkö.

Puijonlaakson osasto 1 on vuorohoito- ja lyhytaikaishoitoyksikkö.

Osoite

Puijonlaakson osasto 1

Sammakkolammentie 12 A, 70200 KUOPIO

Tervaniitty, Kuopio

Tervaniitty tarjoaa kodinomaista, yksilöllistä ja toimintakykyä edistävää asumispalvelua ikäihmisille Kuopion Saaristokaupungissa.

Tervaniitty koostuu neljästä 15 asukkaan ryhmäkodista.

Osoite

Tervaniitynkatu 3, 70840 KUOPIO

Ainola, Maaninka

Ainola on pitkäaikaishoidon yksikkö, joka sijaitsee Maaningalla.

Osoite

Ollintie 11, 71750 MAANINKA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Iivolan palvelukeskus, Juankoski

Iivolan palvelukeskus tarjoaa ikääntyneille kodinomaista asumista, sisältäen hoivan ja muut oheispalvelut.

Iivolassa on kuusikymmentä (60) tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Iivolan palvelukeskuksessa toimii viisi eri osastoa: Ala- Iivola, Iso- Iivola, Ylä-pikkula, dementiaosasto ja kehitysvammaosasto.

Osoite

Terveystie 11, 73500 JUANKOSKI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Jaakkolan alueen asumispalveluyksikkö, Karttula

Jaakkola on vanhusten asumispalveluyksikkö, jossa on yksi tehostetun asumisen yksikkö ja 3 palveluasumisen yksikköä: Liisanpiha, Villenpiha, Kotipiha ja Ainola.

Jaakkolassa on ryhmäkodit Kotipiha ja Villenpiha sekä Liisanpiha, jossa on tehostettua asumista.

Osoite

Sairaalatie 10, 72100 KARTTULA

Mäntykampus, Kuopio

Mäntykampus on Kuopion Männistöön rakennettu hoivapalvelukokonaisuus.

Palveluasumisen yksiköissä Ilmatar ja Väinölä on tuettua kodinomaista asumista muistisairaille.

Osoite

Melankatu 10 B, 70500 KUOPIO

Hoitokoti Liito-orava, Kuopio

Hoitokoti Liito-orava on Kuopion Petoselle lokakuussa 2021 valmistunut asuinrakennus, jossa on tehostettua palveluasumista sekä ikäihmisille suunnattua vuokra-asumista.

Osoite

Palomiehenkatu 2, 70820 KUOPIO

Riistaveden hoitokoti

Ikääntyneiden hoitokoti Riistavedellä.

Osoite

Museopirtintie 3, 71160 RIISTAVESI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Harjulan sairaala, Kuopio

Harjulan sairaala sijaitsee Niuvantien varressa Savilahden rannalla, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Itä-Suomen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Lehtolassa (rak. 1) toimii neljä lyhytaikaisosastoa, saattohoidon tukiyksikkö Lehtolakoti sekä poliklinikka. Kivelässä (rakennus 3) on kolme hoivaosastoa. Sairaala-alueella on myös mm. kotisairaalan toimipiste, kuntoutus ja röntgen.

Osoite

Niuvantie 4, 70210 KUOPIO

Palveluajat

Harjulan poliklinikan normaalit aukioloajat:
 • Maanantai - Keskiviikko 07:45 - 15:00
 • Torstai - Perjantai 07:45 - 14:00

Leväsen palvelukeskus

Palvelukeskus Kuopion Leväsellä.

Osoite

Kotokuja 2, 70780 KUOPIO

Muut yhteystiedot

Puhelin

Leväsen dementiaosasto

Leväsen dementiaosasto tarjoaa yksilöllistä ja toimintakykyä tukevaa asumista muistisairaille ympärivuorokautisesti. Leväsen dementiaosastolla on 13 asiakaspaikkaa.

Osoite

Leväsentie 27, 70780 KUOPIO

Lapinlahti

Kotipihan palvelutalo, Varpaisjärvi

Kotipiha tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistisairaille asukkaille. Hoito perustuu asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan kohteluun. Virikkeellisyyttä yllä pidetään laulu-, luku-, ja muisteluhetkillä, sekä ulkoilulla. Asukkaat voivat myös osallistua arjen askareisiin voimavarojensa mukaan.

Asuntojen koko on n. 15 neliömetriä, josta asukkaat maksavat vuokran. Asumiskustannuksiin on mahdollista hakea asumistukea. Lisäksi käytössä ovat yhteiset ruokailu/oleskelutilat.

Kotipihassa on Vanamo, Aatu ja Beetu- tuvat. Vanamon puolella on kaksi intervalli paikkaa lyhytaikaista hoitoa vaativille. Asumiskustannuksiin on mahdollista saada asumistukea.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan tarkoituksena on tarjota kodinomainen asumismuoto

pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujenkaan turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse sairaalatasoista hoitoa.

Asumispalveluissa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta yksilöllisesti, kuntouttavan hoitotyön menetelmillä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa kotona selviytymisen tueksi.

Osoite

Orvokin palvelukeskus

Vanhainkodintie 10, 73201 VARPAISJÄRVI

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Muut yhteystiedot

Puhelin

Jukolan palvelutalo, Lapinlahti

Jukola tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistisairaille asukkaille.

Hoito perustuu asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan kohteluun.

Jukolan palvelutalo tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa muistisairaille.

Virikkeellisyyttä yllä pidetään laulu-, luku-, ja muisteluhetkillä, sekä ulkoilulla. Asukkaat voivat myös osallistua arjen askareisiin voimavarojensa mukaan.

Asuntojen koko on n. 20 neliömetriä, josta asukkaat maksavat vuokran. Asumiskustannuksiin on mahdollista hakea asumistukea. Lisäksi käytössä ovat yhteinen ruoka-, ja oleskelusali. Käytössä on myös kaksi pientä tupaa.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan tarkoituksena on tarjota kodinomainen asumismuoto

pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujenkaan turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse sairaalatasoista hoitoa.

Asumispalveluissa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta yksilöllisesti, kuntouttavan hoitotyön menetelmillä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa kotona selviytymisen tueksi.

Osoite

Kansantie 10 J, 73100 LAPINLAHTI

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Muut yhteystiedot

Puhelin

Haminanmäen palvelutalo (Mäenpiha), Lapinlahti

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan tarkoituksena on tarjota kodinomainen asumismuoto

pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujenkaan turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse sairaalatasoista hoitoa.

Asumispalveluissa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta yksilöllisesti, kuntouttavan hoitotyön menetelmillä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa kotona selviytymisen tueksi.

Osoite

Tehostettu palveluasuminen, Ovi D tai E1

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kielon palvelutalo, Varpaisjärvi

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikön toiminnan tarkoituksena on tarjota kodinomainen asumismuoto

pääsääntöisesti ikäihmisille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alenemista niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten tai kotipalvelujenkaan turvin, mutta eivät toisaalta tarvitse sairaalatasoista hoitoa.

Asumispalveluissa tuetaan asukkaiden omatoimisuutta yksilöllisesti, kuntouttavan hoitotyön menetelmillä.

Tarjoamme myös lyhytaikaista hoivaa ja huolenpitoa kotona selviytymisen tueksi.

Osoite

Orvokin palvelukeskus

Vanhainkodintie 10, 73200 VARPAISJÄRVI

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Muut yhteystiedot

Puhelin

Leppävirta

Asumispalveluyksikkö Virrankoti, Leppävirta

Virrankoti on 60-paikkainen ympärivuorokautinen palveluasumisen yksikkö. Jokaisella asukkaalla on 25 m² kokoinen huone kylpyhuoneella ja sähkösängyllä varustettuna. Muusta huoneen sisustamisesta asukas vastaa itse yhdessä omaistensa kanssa. Asukkaat maksavat huoneestaan vuokraa ja lisäksi heiltä peritään asiakasmaksulainmukainen hoitomaksu.

Virrankodissa on neljä ryhmäkotia: Aava, Poukama, Kotiranta ja Valkama

Osoite

Savonkatu 17 A, 79100 LEPPÄVIRTA

Asumispalveluyksikkö Riihikoti, Leppävirta

Riihikoti on 15 paikkainen ympärivuorokautinen yksikkö Leppävirralla, jossa tarjotaan myös lyhytaikaista hoitoa omaishoidon asiakkaille.

Osoite

Riihitie 12, 79100 LEPPÄVIRTA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Asumispalveluyksikkö Herrankukkaro, Leppävirta

Ota yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää palveluasumiseen liittyvissä asioissa.

Osoite

Pappilanpuistopolku 2, 79100 LEPPÄVIRTA

Muut yhteystiedot

Puhelin

Pielavesi

Pielakoti, Pielavesi

Pielakoti on vuonna 2017 valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö. Asukaspaikkoja Pielakodissa on 60. Jokaisella asukkaalla on 25 m² kokoinen huone kylpyhuoneella ja sähkösängyllä varustettuna. Muusta huoneen sisustamisesta asukas vastaa itse yhdessä omaistensa kanssa. Asukkaat maksavat huoneestaan vuokraa ja lisäksi heiltä peritään hoivapalvelu-, ateria- ja tukipalvelumaksu.

Osoite

Savikontie 17, 72400 PIELAVESI

Ilonakoti

Ilonakodin keskeisinä toimintoina ovat omaishoidon vapaiden järjestäminen, lyhytaikainen tilapäinen hoiva sekä tilapäinen jatkohoito tuettua asumista odottaville henkilöille.

Osoite

Savikontie 15, 72400 PIELAVESI

Muut yhteystiedot

Puhelin

Rautalampi

Palvelukoti Pauliina, Rautalampi

Palvelukoti Pauliina on palveluasumisen yksikkö Rautalammilla.

Osoite

Sairaalantie 3, 77700 RAUTALAMPI

Rautavaara

Lepolan asumispalveluyksikkö, Rautavaara

Lepolan asumispalveluyksikössä on tehostettua palveluasumista, tavallista palveluasumista ja tilapäistä asumista.

Asukashuoneita on 37, joista kahteen on mahdollista asuttaa aviopari. Yhteen huoneeseen voidaan asuttaa happea tarvitsevia asukkaita. Tavallista palveluasumista järjestetään Lepolan alakerran tukihuoneissa.

Lepolassa on Hopeapaju, Päivänsini ja Niittyvilla.

Osoite

Kotitie 4, 73900 RAUTAVAARA

Siilinjärvi

Vanhan Pappilan palvelukoti

Palvelukoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, joka on tarkoitettu ikäihmisille, joilla on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen turvin vaan tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Hoivan toteuttamisesta vastaa Siilinjärven kunnan asumispalveluiden oma henkilökunta ja palvelut järjestetään yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Osoite

Risuharjuntie 5, 71800 SIILINJÄRVI

Kaaripolun palvelukoti, Siilinjärvi

Kaaripolun palvelukoti on erityisesti muistisairaille vanhuksille tarkoitettu asumisyksikkö, jossa on 30 asukaspaikkaa.

Palvelukodin asunnot ovat vuokra-asuntoja. Palvelukoti on jaettu kahteen osastoon.

Palvelukodissa järjestetään myös lyhytaikaishoitoa. Lyhytaikaispaikkoja on viisi ja hoitojaksot suunnitellaan etukäteen kunkin asiakkaan tarpeen mukaisesti sekä huonetilat huomioiden.

Osoite

Jännepolku 9, 71800 SIILINJÄRVI

Mummon kammari, Siilinjärvi

Mummon Kammari on lyhytaikaishoidon yksikkö, joka tarjoaa ikäihmisille intervallihoitoa, kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa sekä akuuttia lyhytaikaishoitoa.

Osoite

Risulantie 6, 71800 SIILINJÄRVI

Sonkajärvi

Seniorikeskus Mosaiikki, Sonkajärvi

Sonkajärven Seniorikeskus Mosaiikin ikäihmisten asumispalveluyksikössä on 18 tehostetun palveluasumisen (yöhoidollinen) vuodepaikkaa.

Mosaiikki on valmistunut vuonna 2011 muistisairaiden ikäihmisten hoitopaikaksi.

Osoite

Koulutie 4, 74300 SONKAJÄRVI

Palveluajat

 • Maanantai - Perjantai 08:00 - 15:00

Palvelukeskus Tuulikannel, Sonkajärvi

Sonkajärven keskustassa sijaitsevassa palvelukeskuksessamme on kolme tehostetun palveluasumisen yksikköä; Kuusela, Päivänkehrä ja Sinitaivas sekä lyhytaikais- eli tilapäishoidon yksikkö Kipinä. Asumispalvelupaikkoja tehostetussa palveluasumisessa on viisikymmentäkolme ja tilapäishoitopaikkoja on viisi.

Osoite

Taivallahdentie 4 B, 74300 SONKAJÄRVI

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden.

Suonenjoki

Iisveden palvelukoti (Mäntylä, Koivula), Suonenjoki

Iisveden palvelukoti tuottaa tehostettua asumispalvelua muistisairaille henkilöille Suonenjoella.

Osoite

Iisvedenraitti 5, 77800 IISVESI

Joenrannan koti ja Veljeskoti, Suonenjoki

Joenrannan koti ja Veljeskoti ovat ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumispalveluiden yksiköitä Suonenjoella.

Joenrannan kodissa on kolme solua: Lumme, Kaisla ja Ulpukka.

Osoite

Sairaalapolku 6, 77600 SUONENJOKI

Tuusniemi

Tuusniemen palvelukeskus ( Mäntykoti, Tuomikoti, Koivukoti)

Tuusniemen palvelukeskus sijaitsee aivan kirkonkylän tuntumassa lähellä koulua ja kauppoja. Palvelukeskus tarjoaa ikäihmisille sekä muuta erityistä tukea tarvitseville kuntalaisille turvallisen ja viihtyisän paikan asumiseen, kun kotona selviytyminen ei ole enää mahdollista.

Palvelukeskukseen kuuluvat Koivukoti, Mäntykoti ja Tuomikoti, joilla kaikilla on oma asiakaskuntansa ja omat painotuksensa.

Tuomikoti

Tuomikoti on 17-paikkainen ympärivuorokautista hoivaa vanhuksille ja vammaisille tarjoava asumisyksikkö. Lisäksi Tuomikodissa on neljä lyhytaikaisasumispaikkaa. Lyhytaikaisasumisella tuemme kotona asumista. Tuomikodissa järjestämme päiväkeskustoimintaa kerran viikossa.

Mäntykoti

Mäntykoti on kahdeksan huoneen kokoinen pieni muistisairaille tarkoitettu asumisyksikkö. Lisäksi Mäntykodissa on yksi lyhytaikaisasumispaikka. Mäntykodissa on yhteisinä tiloina tupakeittiö ja olohuone, josta on yhteys sisäpihalle, jossa asukkaat voivat kesäisin ulkoilla.

Koivukoti

Koivukodissa on 19 asuntoa kahdessa yksikössä, joista toisessa asuu kehitysvammaisia. Kehitysvammayksikön useat asukkaat käyvät arkipäivisin toimintakeskuksella päivä- tai työtoiminnassa.

Osoite

Keskitie 29, 71200 TUUSNIEMI

Varkaus

Kangaslammin palvelukeskus, Varkaus

Palvelukeskus tarjoaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista säännöllistä hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmiselle.

Osoite

Sopulantie 8, 79480 KANGASLAMPI

Louhirinne 1, Varkaus

Louhirinne tarjoaa sekä tehostettua palveluasumista että palveluasumista säännöllistä hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmiselle.

Osoite

Louhitie 11, 78850 VARKAUS