Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

26.3.2024 Uutinen

Yhteisöllistä asumista kehitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Yhteisöllisen asumisen kehittäminen on käynnistynyt ikääntyneiden palveluissa osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Sen tarkoituksena on luoda ikääntyneille uusi mielekäs asumismuoto. Kehittämistyö toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana ja siinä laaditaan suunnitelma palvelun laajentumiselle vuosille 2026–2027.

Laajentumissuunnitelmaa varten Pohjois-Savon hyvinvointialueella kartoitetaan yhteisölliseen asumiseen sopivia kohteita. Tarkoituksena on laajentaa palvelua myös yksityisille palveluntuottajille. Kehittämisen taustalla on 1.1.2023 sosiaalihuoltolakiin tullut muutos, joka edellyttää tavallisen palveluasumisen muutettavaksi yhteisölliseksi asumiseksi.

Yhteisöllinen asuminen tarkoittaa hyvinvointialueen järjestämää asumista esteettömässä ja turvallisessa asumisyksikössä, jossa asiakas asuu hänen tarpeitaan vastaavassa asunnossa. Osana yhteisöllistä asumista tarjotaan myös laadukasta sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa. Toimintaa arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi asiakaspalautteita keräämällä. Sosiaalista kanssakäymistä edistävää toimintaa kehitetään kahdessa yksikössä kevään 2024 aikana.

Yhteisöllistä asumista järjestetään ikääntyneelle, jonka toimintakyky on alentunut ja hänen hoidon ja huolenpidon tarve on kohonnut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavaan syyn vuoksi. Asuntojen esteettömyys helpottaa asiakkaan arkisia askareita. Yhteisöllinen asuminen voi tuoda turvaa yksinäiselle ikääntyvälle, jolla omaiset asuvat kaukana tai heitä ei ole.

Yhteisöllinen asuminen tuo uusia mahdollisuuksia myös ammatillisesti. Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaita kuullaan aidosti ja he pääsevät vaikuttamaan palvelun sisältöön. Yhteisöllinen asuminen tarjoaa hoitajalle mahdollisuuden päästä osallistumaan ikääntyvien aktiiviseen yhteisöön, jossa työ on vahvasti asiakaslähtöistä. Kehitteillä oleva uusi asumismuoto voi muuttaa käsityksesi ikääntyneiden hoitotyöstä!

Projektissa työskentelevät Saara Lähivaara ja Mervi Pietinen ovat innoissaan yhteisöllisen asumisen tuomista mahdollisuuksista.

– On hienoa edistää yhteisöllisen asumisen muotoutumista Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Palvelulle on selkeä tarve! Yhteisöllinen asuminen tulee sijoittumaan kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun välimaastoon.

– Kehittäjän näkökulmasta uuden palvelun aloittaminen on mielenkiintoista ja antoisaa. Kehittämistyössä tulee joka päivä uusia asioita pohdittavaksi ja uuden äärellä yhteistyö muiden hankkeiden kanssa on hyvä keino edistää palvelun kehittymistä. Eri näkökulmat ovat rikkaus, toteavat Saara ja Mervi.


​​​​​​​​​​​​​​​
Lisätietoja kehittämisprojektista antavat: