Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

4.9.2023 Uutinen

Tekonivelleikkausten jonotilanteeseen parannusta palvelusetelillä

Suomessa tehdään vuosittain noin 25 000 lonkan tai polven tekonivelleikkausta, joista lähes puolet tehdään yliopistollisissa sairaaloissa. Koronapandemian jälkeinen valtakunnallinen hoitohenkilökunnan vaje on johtanut tekonivelleikkausta odottavien potilaiden määrän kasvuun ja pitkiin jonotusaikoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on leikkausjonossa yli 700 nivelrikkopotilasta, jotka ovat odottaneet tekonivelleikkausta yli hoitotakuulain määrittämän kuuden kuukauden ajan. Tilanteen parantamiseksi otetaan syksyn aikana käyttöön palveluseteli, joka mahdollistaa joustavan leikkaushoitoon hakeutumisen. 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tavoitteena on tarjota leikkausmahdollisuus toimenpidettä pisimpään odottaneille. Ensivaiheessa palveluseteliä tarjotaan yli kuusi kuukautta leikkausjonossa olleille potilaille. Leikkausjonon lyheneminen vaikuttaa jatkossa kaikkien jonossa olevien hoitoon pääsyyn, vaikka mahdollisuus hakeutua muualle hoitoon ei toistaiseksi koske kaikkia potilaita.

Täsmätietoa palveluseteliin oikeutetuille potilaille 

Palvelusetelin käyttöön oikeutetut potilaat saavat lähikuukausina asiaa koskevan tiedustelun kirjepostina. Heillä on oikeus valita, haluavatko leikkaukseen muualle vai odottavatko edelleen leikkausaikaa Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS). Lopullinen numeroitu palveluseteli myönnetään vain sitä haluaville. 

Kun potilas on saanut kirjallisen vahvistuksen henkilökohtaisen palvelusetelin myöntämisestä, voi hän valita haluamansa leikkauspaikan. Hyväksytyt hoitolaitokset tulevat löytymään Parasta palvelua -verkkopalvelusta valitsemalla Pohjois-Savon hyvinvointialue ja tekonivelkirurgia. Potilas voi ottaa suoraan yhteyttä haluamaansa palveluntarjoajaan. 

Palveluseteli korvaa leikkauskustannukset 9000 euroon saakka. Mahdolliset korvausrajan ylittävät kustannukset jäävät potilaan omalle vastuulle. Palveluseteli kattaa leikkaukseen välittömästi liittyvät alkuvalmistelut, leikkauksen ja enintään kahden vuorokauden vuodeosastohoidon. 

Palvelusetelin käyttö ei saa johtaa hoidon laadun heikkenemiseen. Teknisesti vaativat uusintaleikkaukset tai muutoin erityisen riskialttiit toimenpiteet on rajattu toiminnan ulkopuolelle. Muista hoitolaitoksista ostetun työn laatua valvotaan. Leikkaukset kirjataan kansalliseen laaturekisteriin ja pitkäaikaisjälkiseuranta toteutetaan KYSissä.

Muita toimenpiteitä tekonivelleikkaustoiminnan tehostamiseksi

Jo aiemmin tehtyjen muutosten seurauksena suurin osa tekonivelpotilaista on nykyään sairaalassa vain 1–2 vuorokautta. – Mitä lyhyemmän ajan potilas viettää kirurgian vuodeosastolla, sitä nopeammin vapautuu paikkoja uusille tulijoille. Lyhyen sairaalahoitojakson edellytyksiä ovat tehostettu kivunhoito ja kuntoutus, kertoo anestesialääkäri Ulla-Maija Ruohoaho

Avosektorin jatkohoitopaikkojen hallinnointia on tehostettu. Kotipaikkakunnan terveyskeskuksen ollessa täynnä, voi hoitopaikka tarjoutua hyvinvointialueen toisen kunnan terveyskeskuksesta. Yksittäisen tekonivelpotilaan kannalta käytäntö voi tuntua oudolta, mutta koko väestön näkökulmasta tarkasteltuna vuodeosastopaikkojen vapautuminen nopeuttaa leikkauksiin pääsemistä. 

Tekonivelleikkauksia on mahdollista tehdä täysin ilman vuodeosastojaksoa. Käytännössä vain osa tekonivelpotilaista soveltuu siihen, että he pääsevät leikkauksen jälkeen suoraan heräämöstä kotiin. Suoraan heräämöstä kotiutuneiden leikkauspotilaiden tyytyväisyys hoitoonsa KYSissä on ollut hyvä. Komplikaatioita ei tällaisilla potilailla ole tutkimustiedon mukaan sen enempää kuin muillakaan. 

Henkilöstöresurssien vuoksi tekonivelpotilaiden vuodeosasto joudutaan sulkemaan viikonloppujen ajaksi. Tästä syystä loppuviikosta leikataan vain suoraan heräämöstä kotiutuvia potilaita tai potilaita, joille on etukäteen järjestetty jatkohoitopaikka johonkin toiseen hoitolaitokseen. 

Etelä-Savon hyvinvointialueella tekonivelpotilaiden jonotusaika on toistaiseksi ollut lyhyempi kuin muualla Itä-Suomessa. Viime vuodesta alkaen pohjoissavolaisia tekonivelpotilaita onkin lähetetty leikkaukseen Mikkelin keskussairaalaan. Resurssit ylimääräisten potilaiden vastaanottamiseksi ovat kuitenkin rajalliset. 

Palvelusetelituottajaksi voi hakeutua verkkopalvelussa

Palveluseteleillä korvataan vain KYSin hyväksymissä korkealaatuisissa hoitolaitoksissa suoritetut toimenpiteet. Hyväksynnän ehtoina ovat esimerkiksi leikkaavan kirurgin riittävä koulutus ja kokemus sekä hoitolaitoksen edellytykset vastata mahdollisten varhaiskomplikaatioiden hoidosta. 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen tapahtuu Parasta palvelua -verkkopalvelussa, joka avattiin palveluntuottajille 1.9.2023. Takarajaa hoitolaitosten ilmoittautumiselle ei ole. Ohjeistusta palveluntuottajille on tarjolla hyvinvointialueen verkkosivuilla.