Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

19.6.2023 Uutinen

Sosiaalihuollon alueellisen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto alkaa

Pohjois-Savon hyvinvointialueella tullaan ottamaan käyttöön syksyllä 2024 uusi, yhtenäinen alueellinen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä, Saga Sosiaalihuolto. Saga korvaa Pohjois-Savossa kolme nykyisin käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää. Ohjelman toimittaa Mediconsult Oy.

Hyvinvointialueen työntekijöille muutos alkaa näkyä elokuussa kesälomien jälkeen. Elokuussa tarkentuu muun muassa ohjelman koulutussuunnitelma ja käyttöönoton tarkempi aikataulutus.

Uuden ohjelman käyttöönotto alkaa näkyä sosiaalihuollon asiakkaille keväästä 2024 alkaen. Järjestelmä otetaan käyttöön hyvinvointialueella palvelukokonaisuus kerrallaan, ensimmäisenä muutos näkyy lapsiperheiden palveluissa. Uusi ohjelma helpottaa sosiaalihuollon asiakkaiden arkea. Asiakas pystyy laittamaan asiansa vireille sähköisesti ja näkee sosiaalihuollon tietonsa OmaKannasta joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiakkaan tiedot liikkuvat näppärästi

Uuden asiakastietojärjestelmän avulla ammattilaiset pääsevät käyttämään asiakastiedon arkistoa (Kanta-palvelut). Eli asiakkaan tiedot liikkuvat näppärästi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon sisällä, kun asiakas antaa luvan tietojen luovutukseen.

Asiakkaat voivat uudistuksen jälkeen katsella OmaKannasta sosiaalihuollon tietojaan samaan tapaan kuin he nyt voivat katsella terveydenhuollon tietojaan. OmaKanta mahdollistaa myös huoltajuuteen ja sähköiseen valtuutukseen perustuvan puolesta-asioinnin.

Sosiaalityön kirjaamiskäytännöt uudistuvat ja yhtenäistyvät

Uudistukseen liittyy koko Suomen sosiaalityöntekijöitä koskevat uudet kirjaamiskäytännöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa tarkemmat määräykset sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen rakenteista ja asiakasasiakirjoihin merkittävistä tiedoista. Malli yhtenäistää sosiaalihuollon kirjaamista. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on käynnistynyt kirjaamisasiantuntijoiden verkosto, jonka avulla pyritään vahvistamaan eri yksiköiden kirjaamisosaamista.

Pohjois-Savon hyvinvointialueella järjestetään koulutusta ohjelman käyttöön vuoden 2023 loppupuolella. Myös kirjaamisen muutoksista järjestetään koulutusta.

−Tämä on iso toiminnallinen muutos kentällä. Edessä on sekä mittava tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti että mahdollisuus uusia ja yhtenäistää alueiden toimintamalleja ja kirjaamista, hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen kertoo.

 

Tietoa uudesta asiakastietojärjestelmästä

  • Sosiaalihuollon tuleva asiakastietojärjestelmä on nimeltään Saga Sosiaalihuolto. Saga korvaa Pohjois-Savossa kolme nykyisin käytössä olevaa asiakastietojärjestelmää. Ohjelman toimittaa Mediconsult Oy.
  • Uudella ohjelmalla on Pohjois-Savossa noin 6 000 käyttäjää. Ensin ohjelman ottavat käyttöön hyvinvointialueen työntekijät ja myöhemmin käyttö laajenee myös yksityiselle puolelle.
  • Järjestelmä kattaa kaikki sosiaalihuollon palvelut: lapsiperheiden palvelut, lastensuojelun, perheoikeudelliset palvelut, työikäisten palvelut, iäkkäiden palvelut, vammaispalvelut ja päihdehuollon.
  • Ohjelma hankitaan yhdessä Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Kulut kolmelle hyvinvointialueelle ovat yhteensä noin 4, 5 miljoonaa euroa.
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen osuus käyttöönottokustannuksista on arviolta noin 1, 46 miljoonaa euroa.