Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

27.2.2024 Uutinen

Palvelujärjestelmän uudistamisen taustalla laaja tietopohja

Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluverkon suunnittelussa on tarkasteltu eri alueilla sijaitsevan väestön kehitystä ja tulevaisuuden palveluiden tarvetta sekä sitä, miten palvelut ovat saavutettavissa. Samalla täytyy varmistaa henkilöstön riittävyys eri palveluiden tuottamiseen ja täyttää talouden tasapainottamisvelvollisuudet. 

20. helmikuuta julkaistussa materiaalissa on arvioitu muun muassa esitettyjen vaihtoehtojen saavutettavuus-, kustannus-, henkilöstö- ja investointivaikutuksia. Lisäksi valmistelussa on tarkasteltu esimerkiksi työssäkäyntialueita, julkista liikennettä, tulevaisuuden väestörakennetta ja siihen liittyvää palvelutarvetta, asiakas- ja suoritemääriä, huoltosuhdetta, henkilöstön riittävyyttä ja hyvinvointieroja. 

−Väestömme ikääntyy ja palvelutarve kasvaa. Meidän on kyettävä kymmenen vuoden päästä järjestämään palvelut suurin piirtein nykyisen kokoisella henkilöstömäärällä yli puolitoistakertaiselle määrälle ikääntyneitä. Meidän on löydettävä uusia ja tehokkaampia tapoja toimia, kertoo strategiajohtaja Jussi Lampi

−Myös oma henkilöstömme ikääntyy ja eläköityy, eikä nuoret ikäluokat riitä korvaamaan työvoiman tarvetta. Jo nykyisellään pula henkilöstöstä on pakottanut sulkemaan väliaikaisesti vastaanottoja, osastoja ja leikkaussaleja eri puolilla Pohjois-Savoa, Lampi toteaa. 

Julkaistut ehdotukset ovat keskustelunavaus − valmistelu jatkuu kevään aikana 

Palvelujärjestelmän uudistaminen on laaja kokonaisuus, johon myös alueen elinvoimakysymykset vaikuttavat. Valmistelu jatkuu kevään 2024 aikana, jolloin syvennetään vaikutusten ja riskien arviointia osana laajaa osallisuuskeskustelua asukkaiden, henkilöstön ja kuntien edustajien kanssa. Käsittelyn eri vaiheessa valmisteluryhmät analysoivat saatua palautetta, lausuntoja ja vaihtoehtoisia ehdotuksia sekä tarvittaessa muokkaavat ja korjaavat luonnoksia. 

Aluehallitus käsittelee luonnoksia kokouksessaan 28. helmikuuta, jonka jälkeen niitä käsitellään laajasti hyvinvointialueen eri lautakunnissa, jaostoissa ja vaikuttamistoimielimissä. Lisäksi Pohjois-Savon kunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot. Asukkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle tehdään kyselyt maaliskuussa ja kevään mittaan järjestetään alueellisia asukastilaisuuksia ja henkilöstötilaisuuksia. Aluevaltuusto päättää palvelujärjestelmän uudistamisohjelmasta 17. kesäkuuta, jonka jälkeen alkaa uudistusten käytännön toteuttaminen.  

− Sitä ennen on aika keskustella, tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja kommentoida niitä. Mitään ei ole lyöty ennakolta lukkoon. Kaikki rohkeat avaukset ovat tervetulleita, toivoo aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen. Tarvitsemme niitä, jotta käytössä olevilla resursseilla saadaan tuotettua mahdollisimman paljon hyvää, ja toiminnan painopiste kyetään suuntaamaan sinne, missä tarve ja vaikuttavuus ovat suurimmat, Raatikainen jatkaa. 

Tutustu uudistuksen materiaaleihin 


Olemme koonneet palvelujärjestelmän uudistamisesta tietoa verkkosivuillemme: pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus. Voit katsoa sivuilta esimerkiksi toimielinkäsittelyn aikataulun ja tutustua valmistelun taustamateriaaliin. Päivitämme ja täydennämme materiaaleja sitä mukaa, kun aineistoa valmistuu. 

Valmistelu perustuu muun muassa seuraaviin aineistoihin: 

  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategia 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelustrategia 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvointikertomus 
  • Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjen kuntokartoitus  
  • Pohjois-Savon väestöennusteet 
  • FCG: palvelutarpeen ennusteet, 2022 ja 2023 
  • FCG: vastaanottotoiminnan selvitys 01/2024 
  • THL: hyvinvointialueiden arviointiraportti 

Lue lisää: pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus