Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

11.4.2024 Uutinen

Mitä on gerontologinen sosiaalityö Pohjois-Savon hyvinvointialueella?

Ikäkeskuksen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman asiakasohjauksen uudistamisen projektissa vahvistetaan gerontologista sosiaalityötä ja -ohjausta. Ikääntyessä erilaiset sosiaaliset ongelmat – kuten talouteen ja perhesuhteisiin liittyvät haasteet sekä päihdeongelmat – voivat kärjistyä eläköitymisen, yksinäisyyden ja terveydellisten huolten ja iän kasvaessa. Gerontologinen sosiaalityö ja -ohjaus vastaavat näihin palveluntarpeisiin. Gerontologista sosiaalityötä ja -ohjausta kehitetään kohti suunnitelmallista, ennakoivaa ja pitkäjänteistä sosiaalityötä. Kohderyhmänä ovat erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat. Toimintaa kehitetään projektissa vuoden 2024 ajan.


​​​​​​​Nykytilan selvitys

Projekti on käynnistynyt gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen nykytilanteen selvityksellä. Nykytilannetta selvitettiin haastattelemalla yksikön työntekijöitä sekä keräämällä tietoa muun muassa asiakasmääristä ja palveluun ohjautumisesta. Asiakasohjaajat kertoivat ohjaavansa asiakkaita gerontologiseen sosiaalityöhön ja –ohjaukseen etenkin taloudellisten asioiden selvittämisessä ja asumisen haasteiden kohdalla.

Tällä hetkellä asiakkaita ohjautuu gerontologiseen sosiaalityöhön ja -ohjaukseen useita eri yhteydenottokanavia pitkin

  • ikääntyneiden palveluista,
  • hyvinvointialueen eri palvelutoimialoilta sekä
  • hyvinvointialueen ulkopuolisilta ammattilaisilta ja yksityishenkilöiltä.

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat kuvasivat asiakkaidensa olevan esimerkiksi yksinäisiä, ilman lähiomaisia eläviä iäkkäitä tai iäkkäitä, jotka elävät haastavissa perhetilanteissa. Asiakkaat tarvitsevat laaja-alaista tukea haastavien ja monimutkaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. He saattavat kohdata arjessaan taloudellisia haasteita, asumisen ongelmia, päihteiden käyttöä sekä lähisuhdeväkivaltaa.

Keskimäärin yksi sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja työskentelee päivän aikana noin kahdeksan ikääntyneen ja heidän asioidensa parissa. Kaiken kaikkiaan yksikössä edistetään päivän aikana noin 70 iäkkään elämäntilannetta. Asiakkaista noin yksi kolmasosa on sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille täysin uusia.


Gerontologinen sosiaalityö ja -ohjaus kehittyy ja laajenee

Gerontologinen sosiaalityö on vielä varsin tuore kokonaisuus Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Osa gerontologisen sosiaalityön viroista on perustettu vasta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen – viimeisimmät maaliskuussa 2024. Tästä syystä gerontologinen sosiaalityö ja -ohjaus onkin vielä käynnistymisvaiheessa ja työtehtävät voivat vaihdella hyvinvointialueen sisällä.

Gerontologinen sosiaalityö kehittyy ja laajenee edelleen. Tulevaisuudessa haluamme, että

  • gerontologiseen sosiaalityöhön ja -ohjaukseen ohjautuminen on rakenteistettua,
  • työnjako ja yhteistyö on sujuvaa sekä
  • työntekijämme viihtyvät töissään mahdollisimman hyvin.​​​​​​​

 

Lisätietoa gerontologisen sosiaalityön ja -ohjauksen kehittämisestä antaa:

 

Tutkimustietoa gerontologisesta sosiaalityöstä: Kinni, Riitta-Liisa; Rossi, Eeva; Zechner, Minna; Tiilikainen, Elisa; Seppänen, Marjaana; Skaffari, Pia; Soukiala, Tiina; Ruotsalainen, Suvi; Peiponen, Jenna; Pietilä, Ilkka; Niemi, Mia & Korpelainen, Anne (2023). Gerontologisen sosiaalityön osaamista tarvitaan – tuloksia GERIT-hankkeesta. Gerontologia, 37(3), 281–288.
​​​​​​​Linkki julkaisuun:
https://journal.fi/gerontologia/article/view/130628