Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

13.3.2024 Uutinen

Lausuntopyyntö sidosryhmille Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistamisesta

Pohjois-Savon hyvinvointialue on julkaissut 20. helmikuuta ensimmäiset ehdotukset palvelujärjestelmän uudistamiseksi. Palvelurakennetta ja -valikoimaa monipuolistetaan vahvistamalla etä- ja digipalveluita sekä kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 28.2.2024 lähettää palvelurakenneuudistuksen luonnokset lausunnoille hyvinvointialueen lautakuntiin, jaostoihin sekä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vaikuttamistoimielimiin. Luonnokset on lähetetty lausunnoille myös Pohjois-Savon kuntiin. 

Haluamme kuulla myös sidosryhmien, kuten järjestöjen ja yritysten näkemyksiä esitettyihin luonnoksiin. 

Materiaalipaketti ehdotettuine luonnoksineen ja tausta-aineistoineen löytyy hyvinvointialueen verkkosivuilta pshyvinvointialue.fi/palvelujärjestelmän-uudistus.

Pyydetyt lausunnot koskevat uudistamiskokonaisuuksia:

  • vastaanottotoiminnan ja alueellisen erikoissairaanhoidon sekä aikuissosiaalityön uudistus ja
  • osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus.

Perhe- ja vammaispalveluiden palvelujärjestelmän uudistamisehdotukset julkaistaan kesäkuun alussa. Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) uudistamisohjelman ehdotukset julkaistaan syksyllä 2024.

Toimita lausunnot hyvinvointialueen kirjaamoon

Pyydämme toimittamaan lausunnot 30.4.2024 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon. Lausunnot voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pshyvinvointialue.fi tai postitse osoitteeseen Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kirjaamo, PL 1711, 70211 Kuopio.

Päivitetty 23.4.: Perhe- ja vammaispalveluiden uudistamisehdotuksen julkaistaan kesäkuun alussa (aiemmin luki toukokuun alussa).