Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

29.2.2024 Uutinen

Hankintojen strategiset linjaukset varmistavat yhdenmukaiset ja kustannustehokkaat hankinnat

Aluehallitus hyväksyi iltakokouksessaan 28.2. hyvinvointialueelle hankintojen strategiset linjaukset. Hyvinvointialueen hankintajohtaja Outi Kalske kertoo, että hankinnat ovat yksi keskeisistä keinoista, joilla hyvinvointialue pyrkii vastaamaan talouden ja toiminnan haasteisiin.

- Tavoittelemme hankintalinjauksilla ihan konkreettisia euroja. Ennakointi ja suunnitelmallisuus ovat isossa roolissa ja hankimme harkiten. Lakikin velvoittaa, että hankinnalle on oltava selkeä tarve ja on mietittävä, onko hankinnalle muita vaihtoehtoja.

- Linjaukset ovat ryhtiliike, kun kaikki niihin sitoutuvat, meillä on yhdenmukaiset toimintatavat, Kalske tiivistää.

Hankinnoilla on suuri taloudellinen merkitys. Hyvinvointialueen eri toimintojen ja palvelujen kokonaiskustannuksista jopa 50–80 prosenttia muodostuu hyvinvointialueen ulkopuolelta ostettavista palveluista sekä aineista, tarvikkeista ja tavaroista.

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä palvelujen ostojen osuus oli noin 524 miljoonaa euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden siivu noin 137 miljoonaa euroa. Tänä vuonna palvelujen ostoihin on budjetoitu 484,5 miljoonaa euroa ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin 128,5 miljoonaa euroa.

Lähellä asiakasta muiden toimijoiden kanssa

Hankintalaki määrittelee tarkoin julkisten hankintojen pelisäännöt. Kalske kertoo, että lain sallimissa rajoissa hyvinvointialue voisi tulevaisuudessa esimerkiksi hyödyntää toisiaan lähellä olevia tiloja yhdessä kolmannen sektorin toimijan tai yrityksen kanssa, niin, että asiakkaille tarjotaan näiden ryhmien palveluja samalta kampukselta.

 - Kunnilla on paljon tiloja, jotka ovat olleet soten käytössä, eikä hyvinvointialueella ole välttämättä samanlaisia tilatarpeita tulevaisuudessa, kun digitaaliset, liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut lisääntyvät kuten palvelujärjestelmäuudistuksessa on esitetty.

Yhteistyö hankinnoissa on myös yksi keino säästää rahaa. Yhteistyötä aiotaan lisätä varsinkin yhteistoiminta-alueella, YTA-alueella, joka tarkoittaa Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen hyvinvointialueita.

-  YTA-alueen yhteishankinnat esimerkiksi aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa parantavat huoltovarmuutta ja volyymien yhdistäminen näkyy halvempina hintoina. Uskon, että myös yrityksiä kiinnostaa tarjota tuotteita YTA-alueen laajuisesti.

- Tarvikehankinnoilla ja keskitettyihin valikoimiin sitoutumisella on mahdollista saavuttaa miljoonien eurojen säästöä. Meillä on toteutettu onnistunut tutkimus- ja leikkauskäsineiden kilpailutus ja käynnissä on uusia, kuten kilpailutukset angiografia- ja pallolaajennustarvikkeista ja inkontinenssituotteista.

Satoja hankintoja, tuhansia sopimuksia

Pohjois-Savon hyvinvointialueella tehdään vuosittain satoja hankintoja. Hankintoja ennakoidaan useamman vuoden tähtäimellä ja hankinnoista tehdään vuosittain tarkentuva suunnitelma, joka on kaikkien luettavissa hyvinvointialueen verkkosivuilla kohdassa Tietoa meistä, Hankinnat. 

Kun kilpailutus on paketissa, tehdään osapuolten kesken sopimus. Hyvinvointialueella on reilut 8 000 voimassa olevaa sopimusta ja määrä tulee kasvamaan.

Kalske korostaa, että kaikki hankinnat ovat tärkeitä. Oli sitten kyse käsineistä, kuumemittareista tai hintahaitarin toisesta ääripäästä isoista rakennushankkeista ja lineaarikiihdyttimistä.

Samoin laatu on otettu huomioon kilpailutuksissa jo aivan alkumetreiltä asti. Materiaaleille ja palvelulle on listattu aina ehdottomat vaatimukset, joiden pitää kilpailutuksessa täyttyä. Tämän lisäksi hankinnoissa usein määritellään myös laadullisesti vertailtavat ja pisteytettävät kriteerit, jotka vaikuttavat hankinnan lopputulokseen.

Hankinnoissa pyritään varmistamaan, että niihin osallistuminen on mahdollista eri kokoisille yrityksille. Perinteisten hankintojen rinnalla hyvinvointialueella on käytössä erilaisiin tarpeisiin myös palvelusetelit.

Mihin Kalske on itse erityisen tyytyväinen uusissa linjauksissa?

- Olen tyytyväinen, että saamme konkretisoitua, mitä hankinnoilla tavoitellaan ja mitä niillä on myös mahdollista saavuttaa. Jokaisen hyvinvointialueella työskentelevän on helpompi seurata linjauksia, kun ne ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.


Tietolaatikko

Hankintojen uudet strategiset linjaukset pohjaavat hyvinvointialueen strategiaan ja palvelustrategiaan.

Linjaukset kuvaavat hankintojen tekemiseen vaikuttavat periaatteet tarkasti ja ohjaavat hankintojen tekemistä työnarjessa.

Hankinnoissa noudatettavat strategiset linjaukset ovat:

1) Ennakointi ja suunnitelmallisuus,

2) Toiminnan tarpeita tukevat kilpailutukset

3) Vahva valikoimahallinta ja sitoutuminen

4) Selkeät prosessit ja jatkuva parantaminen

5) Sähköiset menettelyt ja osaamisen varmistaminen

6) Monituottajamalli hankinnoissa

7) Lisäarvoa tuottava yhteistyö hankinnoissa

8) Tuloksellinen sopimushallinta ja -ohjaus

Aluehallituksen kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.