Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

27.3.2024 Uutinen

Aluehallitus päätti jatkaa johtamisrakenteen arviointia

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 27.3.2024 hyväksyä 7.3.2024 päättyneen yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksen.

Yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla olivat Pohjois-Savon hyvinvointialueen velvoitteet talouden tasapainottamiseksi. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena oli myös tehostaa ja keventää johtamisrakennetta ja hallintoa sekä poistaa mahdollisia tehtävien päällekkäisyyksiä.

Päätöksen myötä hyvinvointialueen johtamisrakenteesta vähenee 32 tehtävää. Ehdotuksen tuomat arvioidut säästöt vuositasolla ovat noin 860 000 euroa.

Kevään 2024 aikana jatketaan johtamisrakenteen arviointia

Hyvinvointialueella on käynnissä laaja palvelujärjestelmän uudistamisohjelman valmistelu, joka voi vaikuttaa erityisesti palvelutoimialoilla johtamisrakenteisiin ja työntekijöiden tehtävänkuviin. Uudistuksen ensimmäiset skenaarioluonnokset valmistuivat 25.1.-7.3.2024 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen aikana.

Aluehallitus päättikin jatkaa hyvinvointialueen johtamis- ja asiantuntijarakenteen arviointia kevään ja kesän 2024 aikana. Tässä ns. kolmannessa yhteistoimintamenettelyn vaiheessa huomioidaan erityisesti palvelujärjestelmän uudistuksen mahdollisesti mukanaan tuomia muutoksia johtamisrakenteeseen. Yhteistoimintaneuvottelut käydään 30.6.2024 mennessä.


Aluehallitus hyväksyi myös hyvinvointialueen vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen ja saattoi ne edelleen aluevaltuuston hyväksyttäviksi.

Aluehallituksen kokousaineisto on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.