Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

28.2.2024 Uutinen

Aluehallitus lähettää palvelurakenneuudistuksen luonnokset lausuntokierrokselle

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 28.2.2024 lähettää palvelurakenneuudistuksen luonnokset lausunnoille hyvinvointialueen lautakuntiin, jaostoihin sekä lakisääteisiin ja vapaaehtoisiin vaikuttamistoimielimiin. Luonnokset lähetetään lausunnoille myös Pohjois-Savon kuntiin. Lausunnot esitettyihin luonnoksiin on toimitettava 30.4.2024 mennessä.

Samalla aluehallitus päätti käynnistää laajan sidosryhmien osallistamisen. Kevään aikana kuullaan uudistusluonnosten tiimoilta mm. hyvinvointialueen henkilöstöä, alueen asukkaita, yrityksiä ja yhdistyksiä.

Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmät analysoivat saatua palautetta, vaihtoehtoisia ehdotuksia sekä lausuntoja ja näiden perusteella arvioivat muutostarpeita, tekevät korjauksia ja vaikutustenarviointia. Aluevaltuusto päättää palvelujärjestelmän uudistamisesta kokouksessaan 17.6. Uudistusten toimeenpanon arvioidaan kestävän 3–4 vuotta, ennen kuin uusi järjestelmä on kokonaisuudessaan toiminnassa.

Työikäisten sosiaalipalveluiden ympärivuorokautisen asumisen ja yhteisöllisen asumisen hankintojen kattohinnat tarkastetaan

Hyvinvointialue kilpailutti vuodenvaihteessa hankintakokonaisuuden, johon kuuluivat ympärivuorokautisen palveluasumisen, tuetun asumisen ja yhteisöllisen asumisen palvelut. Tuetun asumisen ja päihteet sallivan yhteisöllisen asumisen osalta tarjouksia saatiin riittävästi, ja näiden palveluiden osalta Sansia tekee hankintapäätöksen.
Ympärivuorokautisen palveluasumisen ja yhteisöllisen asumisen tasojen 1 ja 2 osalta tarjousten määrä ei kuitenkaan ollut riittävä vastaamaan asiakastarpeisiin. Tästä syystä aluehallitus päätti uusista kattohinnoista näiden palvelujen osalta. 
Uusien kattohintojen myötä hankinnan arvo on nousemassa aiemmin arvioidusta 16,5 miljoonasta eurosta vuodessa noin 17,5 miljoonaan euroon vuodessa. 
Aluehallituksen päätöksen pohjalta julkaistaan uusi tarjouspyyntö. Vaikka talousarvioraami vuodelle 2024 on kireä, nähdään uusi tarjouspyyntökierros välttämättömänä asiakkaiden palvelujen järjestämiseksi.
 

Aluehallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan myös mm. hyvinvointialueen uudet hankintojen strategiset linjaukset, sekä päivitetyn hankintaohjeen.

Aluehallituksen kokousaineisto on luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.