Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

9.4.2024 Uutinen

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 8.4.2024 hyväksyä tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset. 

Hyvinvointialue omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen palvelujen järjestämiseen. Esimerkiksi Sakupe Oy harjoittaa pesulatoimintaa ja tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluita. Pohjois-Savon hyvinvointialue on yhtiön merkittävin omistaja 50,2% omistusosuudella, koska Sakupe Oy:llä on tärkeä strateginen rooli hyvinvointialueen tekstiilipalveluiden tuottajana. 

Linjauksia valmistellessa tarkasteltiin hyvinvointialueen yhtiöomistuksia suhteessa hyvinvointialueen strategiaan, aluevaltuuston päättämiin omistajaohjauksen periaatteisiin ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen nykyisessä toimintaympäristössä. Linjaukset valmisteltiin jokaiselle hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisölle erikseen ja niissä arvioitiin mm. omistajuuden perusteita ja tavoitteita.

Selkeät käytännöt esteellisyyden määrittämiseksi hyvinvointialueen päätöksenteossa


Aluehallitus käsitteli ajankohtaisissa asioissa myös esteellisyyksiä hyvinvointialueen eri toimielinten päätöksenteossa. Asia on erityisen tärkeä juuri nyt, sillä hyvinvointialueella on käynnissä kaikkia alueen kaupunkeja ja kuntia koskettava palvelurakenteen uudistus. Tämän uudistuksen eri vaiheissa tehdään päätöksiä hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja -hallituksessa sekä eri lautakunnissa ja jaostoissa. Näiden toimielinten jäsenet voivat toimia myös oman kuntansa päättävissä toimielimissä, kuten esimerkiksi kunnanhallituksessa. Jotta eturistiriitaa ei päätöksenteossa pääse syntymään, halusi aluehallitus luoda yhteiset, selkeät käytännöt esteellisyyden määrittämiseksi.

Aluehallitus katsoo, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella palveluverkkosuunnitelman käsittelyssä esteellisiä ovat aluehallituksen, lautakuntien ja jaostojen jäsenet, jotka toimivat myös oman kotikuntansa kunnanhallituksessa tai ovat kunnanhallituksen varajäseniä. Esteellisiä oman kunnan etuja koskevista asioista päätettäessä ovat myös kunnanvaltuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. 

Aluehallituksen kokousaineisto on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme, jossa myös kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen.