Varhainen kotiutuminen, Naiset ja synnytys

Varhainen kotiutuminen


Lyhytjälkihoitoinen synnytys

Varhainen kotiutuminen 24–48 tuntia synnytyksestä on mahdollista, jos raskaus ja synnytys ovat sujuneet normaalisti ja turvallisen kotiutumisen kriteerit täyttyvät sekä äidin että vauvan osalta. Varhaista kotiutumista on hyvä suunnitella yhdessä terveydenhoitajan kanssa jo hyvissä ajoin ennen vauvan syntymää.

Polikliininen synnytys

Polikliinisen synnytyksen jälkeen on mahdollista kotiutua suoraan synnytyssalista naisten akuuttikeskuksesta aikaisintaan 6 tuntia synnytyksen jälkeen. Tämä edellyttää, että

  • synnyttäjä sekä vastasyntynyt ovat hyvinvoivia
  • synnytyslääkäri ja lastenlääkäri eivät näe estettä kotiutumiselle
  • kotona on tukihenkilö (1 vrk:n ajan kotiutumisesta oltava läsnä koko ajan) sekä
  • nopeaa kotiutumista on suunniteltu yhdessä neuvolan terveydenhoitajan kanssa jo raskausaikana.

Polikliinisen synnytyksen jälkeen lapsi käy 3–5 vuorokauden iässä kontrollikäynnillä naisten osastolla virka-aikana. Tämän jälkeen jatkuu normaali neuvolaseuranta.