Terveydenhuollon potilaalle

Terveydenhuollon potilaalle

Voimassa 1.1.2023 alkaen.

Terveydenhuollon potilaalle

Pohjois-Savon hyvinvointialue
PL 1711
70211 KUOPIO
kirjaamo@pshyvinvointialue.fi

Vastaava viranhaltija on johtajaylilääkäri Antti Hedman.

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@pshyvinvointialue.fi (tarkoitettu yleiseen neuvontaan). Hoidollisissa asioissa voit olla yhteydessä hoitavaan yksikköön.

Käsittelemme tietojasi Pohjois-Savon hyvinvointialueen terveydenhuollon potilasrekisterissä. Rekisteri koostuu hoitosi järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävistä, hoitopaikassa laadituista tai sinne saapuneista asiakirjoista tai tallenteista, jotka sisältävät terveydentilaasi koskevia tai muita henkilökohtaisia tietojasi.

Tietojasi käsitellään hoitosi järjestämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Asioidessasi terveydenhuollossa potilasasiakirjoihisi merkitään näiden tarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja.

Tietojasi voidaan käsitellä myös muihin lainmukaisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen, tietojohtamiseen tai tilastointiin.

Henkilötietojesi käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lisäksi tietojesi käsittelyn perusteena voi olla tarkentavan lainsäädännön nojalla se, että käsittely on tarpeen

 • lääketieteellisiä diagnooseja tai terveys- ja sosiaalihuollon hoitoa varten;
 • terveys- ja sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallintoa varten;
 • kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi (esim. vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta suojautumiseksi tai terveydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi) tai
 • yleisen edun mukaista arkistointia, tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai tilastointia varten.

Henkilötietoja saadaan sinulta itseltäsi tai lailliselta edustajaltasi sekä kohdan ”Henkilötietojen säännönmukaiset” tietolähteet” mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Yleiset henkilötiedot: nimesi, yhteystietosi, henkilötunnuksesi, lähiomaisesi tiedot, äidinkielesi/asiointikielesi sekä tarvittaessa alaikäisen huoltajan tai laillisen edustajan yhteystiedot
 • Erityiset henkilötiedot: terveyttäsi koskevat tiedot, kuten terveyteesi liittyvät kirjaukset, tutkimustulokset, lausunnot ja todistukset.
 • Tekniset henkilötiedot: -
 • Muut henkilötiedot, mitkä: -

Siltä osin, kuin henkilötietoja ei ole kerätty sinulta, henkilötietojen säännönmukaisina tietolähteinä ovat:

 • merkinnät ja tallenteet, jotka ovat syntyneet hoidostasi ja sinulle tehdyistä tutkimuksista
 • Kelan ylläpitämä valtakunnallinen Potilastiedon arkisto (Kanta), josta tietojasi voidaan saada, jos olet vastaanottanut Kanta-informoinnin, antanut Kanta-luovutusluvan etkä ole kieltänyt tietojen luovutusta Kannan kautta.
 • toisen hyvinvointialueen tai yksityisen terveydenhuollon lähetteeseen liittyvät tiedot
 • Digi- ja väestötietoviraston väestötietorekisteristä yleisten henkilötietojen osalta

Potilasasiakirjoihisi sisältyviä tietoja voidaan siirtää Pohjois-Savon hyvinvointialueen palveluntuottajille, kuten esimerkiksi palvelusetelitoiminnassa.

Potilastietosi arkistoidaan Kelan ylläpitämään valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon (Kanta), josta ne ovat Kantaan liittyneiden palveluntuottajien käytettävissä, jos olet vastaanottanut Kanta-informoinnin, antanut Kanta-luovutusluvan etkä ole kieltänyt tietojen luovutusta Kannan kautta.

Potilasasiakirjoihin sisältyviä tietojasi voidaan luovuttaa vain antamasi suostumuksen tai laillisen edustajasi antamalla suostumuksella tai luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen perusteella. Lainsäädäntöön perustuvia potilastietojen luovutuksia et voi kieltää.

Henkilötietojasi voidaan siirtää joissakin tilanteissa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle kolmansiin maihin osana palvelusi tuottamista. Tällöin henkilötietojen siirtoperusteena on Euroopan komission tekemä päätös tietosuojan riittävästä tasosta tai Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet. Lisäksi suojaamme tapauskohtaisesti tietojasi esimerkiksi salaamalla tai pseudonymisoimalla.

Suojaamme henkilötietojasi toteuttamalla teknisiä ja organisatorisia suojatoimia, kuten:

 • suojaamalla potilastietojärjestelmät käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeudet on annettu niille rekisterinpitäjän työntekijöille, joilla on oikeus tietojen käyttöön työtehtävissään.
 • sijoittamalla tietojärjestelmät palomuurein suojattuun ympäristöön, jonka ylläpidossa on otettu huomioon asiamukaiset tietoturvaan liittyvät käytännöt, esimerkiksi haittaohjelmien torjunta ja säännölliset tietoturvapäivitykset.
 • säilyttämällä mahdollinen paperiaineisto asianmukaisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsyä on rajattu kulkuoikeuksilla.
 • säilyttämällä arkistoitu aineisto asianmukaisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsyä on rajattu kulkuoikeuksilla.
 • kouluttamalla ja ohjeistamalla työntekijöitä kirjallisesti
 • sopimuksellisin keinoin.

Tietojasi säilytetään potilasasiakirjalainsäädännön ja muun soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tietosuojaoikeuksistasi voit lukea lisää sivulta oikeudet. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjaamoon PL 1711, 70211 KUOPIO tai kirjaamo@pshyvinvointialue.fi.

Voit myös tiedustella oikeuksiesi käytöstä tietosuojavastaavalta, tietosuoja@pshyvinvointialue.fi.