Bannerikuva, Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan opiskelijat

alt=

Opetus, Tutkimus ja opetus

Tervetuloa harjoitteluun Pohjois-Savon hyvinvointialueelle!


Harjoittelujaksot ovat tärkeä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja opiskelijan ammatillista kasvua. Meillä harjoittelee vuosittain noin 4 000 - 5 000 yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja toisen asteen opiskelijaa. Pohjois-Savon hyvinvointialueella voi suorittaa harjoittelun muun muassa erityispalveluissa (erikoissairaanhoito), perhe- ja vammaispalveluissa, peruspalveluissa, ikääntyneiden palveluissa ja pelastustoimessa.

Harjoitteluiden järjestämiseen tai harjoittelupaikkoihin liittyvissä asioissa voi olla tarvittaessa yhteydessä opiskelijakoordinaattoreihin. Opiskelijaohjaukseen, ohjauskoulutukseen tai oppimisympäristöjen tms. kehittämiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä koulutusasiantuntijoihin.

Monialaisen oppimisen keskuksen henkilöstöön saat yhteyden yhteissähköpostiosoitteella SK_koulutus@pshyvinvointialue.fi​​​​​​​​​​​​​.

Monialaisen oppimisen keskuksen ja Koulutuksen koordinaation henkilöstöön saat yhteyden yhteissähköpostiosoitteella: klinikkaopettajat@pshyvinvointialue.fi ​​​​​​.

Perhe- ja vammaispalvelut

Peruspalvelut

Ikääntyneiden palvelut

Erityispalvelut

Kuntoutus, Avokuntoutus ja Keskitetty sijaishallinta (perusterveydenhuollon varahenkilöstö) 

Ensihoito (KYS ja PELA)

Opetus, oppilaitosyhteistyö

Oppilaitosyhteistyö


Opiskelija voi harjoitella Pohjois-Savon hyvinvointialueella, jos hyvinvointialueella ja oppilaitoksella on voimassa oleva sopimus. Mikäli kyseistä sopimusta ei ole, tulee opettajan olla yhteydessä opiskelijakoordinaattoreihin.

Yhteystiedot:

Opiskelijoiden linkit